Bibliografie

Bibliografie van Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard

Met de bibliografie van de gemeente Valkenswaard (inclusief de voorheen zelfstandige gemeenten Borkel en Schaft en Dommelen wordt beoogd een overzicht te geven van boeken, tijdschriften en artikelen die tot en met 2002 zijn verschenen en die betrekking hebben op deze plaatsen.

Hierdoor wordt het voor geïnteresseerden mogelijk na te gaan wat er over een bepaald (deel)ontwerp van Valkenswaard tot dusverre is gepubliceerd.

In de in het overzicht opgenomen titels wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten zoals boekwerken, brochures, tijdschriftartikelen, rapporten of bijzondere uitgaven ter gelegenheid van jubilea of festiviteiten. Niet opgenomen zijn titels van uitgaven waarin Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard slechts een incidentele vermelding krijgen.

De titels zijn gegroepeerd in een vijftiental categorieën, waarvan een enkele verder is onderverdeeld, en, met uitzondering van 'Periodieke publicaties', gerangschikt op auteur.

Een eerste lijst is in 2002 samengesteld door Christ van den Besselaar en Henk van Mierlo en later aangevuld door Erwin van Oorschot.

Ondanks intensief speurwerk hebben de samenstellers niet de illusie dat met de in deze bibliografie beschreven titels alle relevante literatuur betrekking hebbende op Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard, is opgenomen.

Suggesties, ook voor aanvullingen kunnen worden gedaan via het secretariaat van heemkundekring Weerderheem.

 

Gebruikte afkortingen
Zpl.      Zonder plaats, plaats van uitgeven is niet bekend
Zj. Zonder jaar, jaar van verschijning is niet bekend
NN Nomen Nescio, de naam is niet bekend
Div. Uitgave heeft diverse schrijvers
# in collectie Weerderheem (niet limitatief)

Bibliografie

 • Algemeen Open or Close
  Aarts A., Waar of niet waar. Korte vertelselkes door Toon Aarts, Valkenswaard 1985 
  Aarts A., Waar of niet waar (2). Korte vertelselkes door Toon Aarts, Valkenswaard 1992 
  Besselaar, C. van den en Henk van Mierlo, Bibliografie van Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard, in: Merckenswaert 7, Valkenswaard 1998 # 
  Biemans J., Valkenswaard ligt verkeerd, in: Merckenswaert 4, Valkenswaard 1995 # 
  Duijghuisen, Marcel, Streekarchief Eindhoven: Archief Nabij, in: Merckenswaert 10, Valkenswaard 2001 # 
  Eindhovens Dagblad, Extra editie Valkenswaard, 29 december 1961 
  Hoppenbrouwers F., Valk op de vuist, in : Kroniek van de Kempen 1986, Hapert 1988 
  Hopstaken, Joss, Een toekomst voor het verleden, de stichting Brabants Heem en de heemkundebeoefening, in: Merckenswaert 10, Valkenswaard 2001 #  
  Kuyper J., Gemeente atlas van de provincie Noord-Brabant, Zpl. 1865, met de lemma's Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard 
  Luijbregts B., Valkenswaard, wonen, werken en winkelen, Bijlage Valkenswaard Weekblad 6 mei 1992 
  Mierlo, Henk van, Valkenswaard Vroeger, 50 archiefsnippers, gebundeld ter gelegenheid van 50 jaar heemkundekring Weerderheem uit Valkenswaard, Valkenswaard 2002 # 
  Moolenbroek-Vogels M.W.C.J.N. van, Bergeijks spektakel in Valkenswaard, in : Heemkundige sprokkelingen, Zpl.1997 
  NN, Valkenswaard slaat de vleugels uit, in: Edele Brabant, Jaargang 1, 1946 
  NN, Valkenswaard, in: Edele Brabant, Jaargang 4, 1949 
  NN, Historische optocht Borkel en Schaft, 13 mei 1990, Borkel en Schaft 1990 
  NN, Verzorgingscentrum Kempenhof: informatieboekje, Valkenswaard, Zj 
  Oirschot, A. e.a., Encyclopedie van Noord-Brabant in; 4 delen, Baarn 1990, dl.1 pag. 184 (Borkel en Schaft), pag. 332 (Dommelen) en dl.4 pag. 218 (Valkenswaard) 
  Oost-Brabant, Extra editie voor Valkenswaard, december 1961 
  Politie Brabant Zuid-Oost, afdeling Valkenswaard-Waalre, Politiewijzer '97/'98, Zutphen 1997 
  Publi-Ariane, Valkenswaard editie '90-'91, infogids-adresboek-plattegrond, Berlare 1990 
  Publi-Ariane, Valkenswaard editie '92-'94, infogids-adresboek-plattegrond, Gorinchem 1992 
  Pijnenburg J., Jan Liéiéiég vertelt, Zpl. 1974 
  ROBAS Producties, Foto-atlas Noord-Brabant, Den Ilp 1990, pag. 550 (Dommelen), pag. 551 (Valkenswaard), pag.581 (Borkel en Schaft) 
  Stichting jeugd olympische dagen, Olympiade magazine. Europese jeugd olympische dagen 1993, Arnhem 1993 
  Valkenswaard Gemeente, Bezoekt/vestigt U te Valkenswaard, Valkenswaard 1932 
  Valkenswaard Gemeente, Wie, Wat en Waar in Valkenswaard, Valkenswaard 1953 
  Valkenswaard Gemeente, Valkenswaard Aangenaam, Valkenswaard 1986 
  Valkenswaard Gemeente, Jaarverslag 1989 e.v., Gemeente Valkenswaard, Valkenswaard 1990 e.v. 
  Valkenswaard Gemeente, Milieunieuws, Valkenswaard 1991
 • Algemene geschiedenis Open or Close
  Aa A. van der, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, Gorinchem 1846-1851. Opgenomen zijn de lemma's: Borkel, Klein-Borkel, Borkel en Schaft (Deel 2), Dommel, Dommelen (Deel 3), Schaft, Klein-Schaft (Deel 10) en Valkenswaard (Deel 11)
  Appeldorn Joop van, 75 jaar gemeentegids. ’t Periodiekse augustus 2007 #
  Appeldorn Joop van, Zo maar een plekje aan de Markt. Het leven in Valkenswaard vanaf het midden van de negentiende eeuw maart 2014 #
  Besselaar C. van den, Een onbekende grafzerk in Valkenswaard, in: Merckenswaert 1, Valkenswaard 1992 # 
  Besselaar Chr. van den, Valkenswaard 1794-1994, 200 jaar familie van den Besselaar, Valkenswaard 1994 
  Best Fr. van, Uit overlevering en herinnering, Valkenswaard 1952 
  Biemans J., Met Panken terug naar Valkensweerd, in: Merckenswaert 1, Valkenswaard 1992 # 
  Bieze J., De grens tussen Nederland en België, in: Merckenswaert 5, Valkenswaard 1996 # 
  Bijsterveld Arnoud-Jan e.a., Het herengoed van Waalre, de Heren, Het Kasteel en de Loondermolen, circa 1300-1940, Waalre 2000 
  Bots J. en H. Mélotte, Van Wedert tot Valkenswaard, Valkenswaard 1977 # 
  Bots J., Valkenswaard, momenten uit heden en verleden, Hapert 1987 # 
  Brekelmans F., Waar een inwoner van Valkenswaard op valken joeg, in: Brabants Heem jaargang 5, 1953 # 
  Brekelmans F., Valkeniers, in: Brabants Heem jaargang 9, 1957 # 
  Breugel C. van, Beschreeve staat van de Meierij (1794), in: Historia Agriculturae VIII, 1965, pag. 215 (Borkel), pag. 223 (Dommelen), pag. 279 (Schaft) en pag. 285 (Valkenswaard) 
  Brock A.C., De Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch of derzelver beschrijving, Schijndel 1978 (Handschrift uit ongeveer 1825), pag. 226 (Borkel en Schaft), pag. 240 (Dommelen) en pag. 263-264 (Valkenswaard) 
  Claessens Th., Een heerlijkheid vroeger en nu, in: Dommelen 't is mer dè ge 't weet, Dommelen 1980 # 
  Cultuur Historisch Museum, Verzameling van Valkeniers uit allerlei bronnen, Valkenswaard Zj. (ter inzage in Cultuur Historisch Museum Valkenswaard) 
  Cultuur Historisch Museum, Valkenswaardse valkeniers aan het Portugese hof 1730-1806, Valkenswaard Zj 
  Cultuur Historisch Museum, De Valkerij, lesbrieven over 1)Roofvogels, 2) Vroeger 3)Vangen, treinen en jagen, Valkenswaard 1980 
  Dings W., Valkenswaard van 1900 tot nu, Hulst 1991 # 
  Dings W., Omme valcken te vangen omtrent Sinte Jacobs dach apostel, in: Merckenswaert 2, Valkenswaard 1993 
  Div., Jubileumnummer 'De Kemphaan' ter gelegenheid van 12,5 jarig jubileum Dr. J. Weenen, Valkenswaard 1975 
  Div., Valkenswaard Special, in: Kempenland info, Hapert 7 april 1995 
  Div., Valkenswaard veranderd, van 1952 tot 2012, Valkenswaard 2012 #
  Div., Anderhalve eeuw: van sigarenmakers naar forensen. Het leven in Valkenswaard vanaf het begin van de negentiende eeuw januari 2014 #
  Dungen F. van den en R. Goossens, Inventaris van de archieven van de gemeente Valkenswaard, Eindhoven 1994 
  Economisch Lyceum Eindhoven, Borkel en Schaft onder de loep, Eindhoven 1995.
  Frenken A., Valkeniers, in Brabants Heem jaargang 9, 1957 
  Gerven J. van en H. Kersten, Het cultuurhistorisch museum te Valkenswaard, Valkenswaard 1995 
  Graaff S. de, Historisch-statistische beschrijving van Braband, Amsterdam 1807, pag. 518-520 (Borkel en Schaft), pag. 525-526 (Dommelen) en pag. 526-529 (Valkenswaard) 
  Hagen J., Toen zijne Koninklijke Majesteit van Groot-Britannië naar Valkenswaard zou komen, in: Merckenswaert 1, Valkenswaard 1992 
  Hagen J., Tijdingen over tienden, in: Merckenswaert 6, Valkenswaard 1997 
  Hanewinkel S., Reize door de Majorije van 's-Hertogenbosch, in den jaare 1799, Amsterdam 1800, pag. 218 (Dommelen) en pag. 217 (Valkenswaard) 
  Hanewinkel S., Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving der Stad en Meiery van 's-Hertogenbosch, Nijmegen 1803, pag. 383 (Borkel), pag. 383-384 (Dommelen), pag. 422 (Schaft) en pag. 425 (Valkenswaard) 
  Hezemans H., Valkeniers uit Valkenswaard, in: Brabants Heem 1967 # 
  Jong D. de, Het kerkdorp Borkel en Schaft, Achelse Kluis 1951 # 
  Kemenade K. van, De Kempen 140 jaar geleden (Valkenswaard), in: Kroniek van de Kempen 1985, Hapert 1986 
  Knippenberg W., Dommel en Dommeldal, in: 25 jaar Weerderheem, 1952-1977, Valkenswaard 1977 
  Kuijper E. de, Valkenswaard en het Brabantse volksleven van weleer, Ljubljana 1995 
  Latjes P., Haardsteden, eigendommen, beroepen: een overzicht van de Dommelse bevolking door de eeuwen heen, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
  Latjes P., Einde bestuurlijke zelfstandigheid, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
  Latjes P., Groeten uit Valkenswaard, Hapert 1982 
  Latjes P., In verdeeldheid op weg naar eenheid, in: Merckenswaert 3, Valkenswaard 1994 
  Leefdael Ph. Baron van, Beschrijving der Meierij van 's-Hertogenbosch, in: Bijdragen van het provinciaal van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant 1918 (Handschrift uit ongeveer 1645), pag. 65 (Valkenswaard, hier nog genootschap 'Weerd' geheten) en pag. 66 (Dommelen) 
  Leeuwen W. van, Beeld van de Kempen (Dommelen), in: Kroniek van de Kempen 1983, Hapert 1984 
  Mélotte H., Voor Dommelse mensen van nu, in: 25 jaar Weerderheem, 1952-1977, Valkenswaard 1977 
  Melssen J., Het gemeentewapen (Borkel en Schaft), in: Kroniek van de Kempen 1989, Hapert 1991.
  Mierlo, H. van, Valkenswaard beschreven door de klassieken, in: Merckenswaert 1, Valkenswaard 1992 
  Mierlo, H. van, Valkenswaard halverwege de vorige eeuw, 1850-1860, in: Merckenswaert 2, Valkenswaard 1993 # 
  Mierlo, H. van, Een demografische analyse van de bevolkingsontwikkeling te Valkenswaard in de periode 1696-1929, in: Merckenswaert 3, Valkenswaard 1994 # 
  Mierlo, H. van, Valkenswaardse straatnamen en hun geschiedenis, in Merckenswaert 4, Valkenswaard 1995 # 
  Mierlo, H. van, Het ambt en de bekleders. De burgemeesters van Valkenswaard 1811-1940, in: Merckenswaert 6, Valkenswaard 1997 # 
  Mierlo van, Henk, Voornamen in Valkenswaard, in: Merckenswaert 9, Valkenswaard 2000 # 
  Mierlo, Henk van, 'Van wie bende gè d'r inne?', achternamen in Valkenswaard (1619 - 2001) in: Merckenswaert 10, Valkenswaard 2001 # 
  Moolenbroek-Vogels, M.W.C.J.N. van, De kadastrale atlas van de gemeente Valkenswaard anno 1832, Valkenswaard 1997 # 
  Moolenbroek-Vogels, M.W.C.J.N. van, Ter Oriëntatie, Valkenswaard 2001. Uitgegeven door Heemkundekring Weerderheem bij de herinrichting van het voormalige Willem II-terrein te Valkenswaard 
  Nauwelaerts M., Bijdrage tot de bibliografie van Simon Verepaeus, in: De Gulden Passer, 25e jaargang, 1947 
  Nauwelaerts M., Simon Verepaeus en Mechelen, in: Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen 1948 
  Nauwelaerts M., Simon Verepaeus (1522-1598), Tilburg 1950 
  Nauwelaerts M., De correspondentie van Simon Verepaeus met de Officina Plantiniana te Antwerpen, in: De Gulden Passer, 36e jaargang 1958 
  Nauwelaerts M., Theologie en askee bij Simon Verepaeus (1598), in: Studia Catholica 25e jaargang, 1950 
  NN, Oorkonden van Valkenswaard en Waalre van de 14e eeuw, in Campinia Jaargang 2 en 3, 1972 
  NN, Kijk, het gemeentehuis, Valkenswaard 1996 
  NN, Heemkundige verkenningen. 25 jaar IVN Valkenswaard, Zpl, Zj 
  Panken P. en W. Juten, Drie Kempische dorpen (Waalre, Valkenswaard en Aalst, overzicht bezitters van deze heerlijkheden), in: Taxandria jaargang 10, 1903 
  Redactie, Grafzerk te Valkenswaard, in: Taxandria jaargang 5, 1898 
  Schrijvers Ad en Betke Luijbregts, een kijk op Valkenswaard. Een fotoboek met verhalen. Valkenswaard 2009 #
  Smit J., Aanneming en bouw van een Meierijsch boerenhuis, 1457, in: Taxandria jaargang 31, 1924 
  Smit J., De gemeentewapens van Waalre, Valkenswaard en Aalst, in: Taxandria jaargang 39, 1932 
  Spoorenberg J., 100 jaar geleden (Valkenswaard), in: Kroniek van de Kempen 1986, Hapert 1988 
  Spoorenberg J., 100 jaar geleden (Dommelen), in: Kroniek van de Kempen 1987, Hapert 1989 
  Spijkers A., De charters van Waalre en Valkenswaard, in: Merckenswaert 4, Valkenswaard 1995 
  Swane J., Valkeniers in Brabant, in: Brabantse Leeuw jaargang 9 (1960) en jaargang 17 (1968) 
  Tirion I., Hedendaagse Historie of tegenwoordige staat van alle volkeren der vereenigde Nederlanden, Amsterdam 1740, pag. 88-89 (Dommelen) en pag. 97 (Valkenswaard) 
  Weening R. en H. Gielen, Dommelen, een dorp op weg naar de toekomst, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 # 
  Weerderheem, heemkundekring. Ter oriëntatie. Uitgave bij  de herinrichting van  het voormalige Willem II-terrein te Valkenswaard. Valkenswaard 2001 #
  Wetzer E., De kiosken op de Mert, in: Merckenswaert 5, Valkenswaard 1996 # 
  Valkerij en Sigarenmakerij museum. Sigarenmakerij en Valkerij Wandelroute Valkenswaard. Valkenswaard, 2011.
 • Archeologie Open or Close
  Arts N., Archeologie in Valkenswaard, in: Merckenswaert 5, Valkenswaard 1996 
  Beex G., Vondstmeldingen, in Archeologisch nieuws, Nieuwsbulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1966 pag. 56, 1966 pag. 88, 1967 pag. 58, 1970 pag. 44, 1971 pag. 5, 1972 pag. 91, 1973 pag. 15, 1973 pag. 105 
  Biemans J., Merkwaardige vondst in Valkenswaard, in: Brabants Heem 1975 
  Brunsting H. en G. Verwers, Het urnenveld bij Valkenswaard, prov. Noord-Brabant, in :Analecta Praehistoria Leidensia VII 1975 
  Dijkstra P. en A. van der Lee, Een midden-Paleolitische schaaf van de Achelse Kluis, in: Brabants Heem 1978 
  Eland H. en J. Pals, Landschap en vegetatie rond de middeleeuwse nederzetting bij Dommelen, in: Het Kempenproject 2, Waalre 1985 
  Evelein M., Urnenveld bij Valkenswaard, in: Oudheidkundige Mededelingen Leiden nr. 3, 's-Gravenhage 1909 
  Giffeninstituut A.E. van, Graven naar Middeleeuws Dommelen, Valkenswaard 1980 
  Groels J. en H. Kuenen, Opgraving Valkenswaard, Stepkesberg, 1967, in: Slotpost jaargang 1, Veldhoven 1970 
  Groenman-Waateringe W., Schoeisel uit waterputten in de middeleeuwse nederzetting bij Dommelen, in: Het Kempenproject 2, Waalre 1985 
  Janssen C., The palaeoecology of plant communities in the Dommel valley, North Brabant, Netherlands, in: Journal of ecology, jaargang 60, 1972 
  Jong D. de, Historische aantekeningen naar aanleiding van de opgraving van het Weerderhuys, in: Limburg 1948 
  Jongen V., NJBG-ers graven naar middeleeuws Dommelen, in: Bifrons jaargang 13, 1981 
  Leijsen V., Materiaalstudie van het site Achterste Brug (Valkenswaard), Leuven Zj (niet gepubliceerde scriptie) 
  NN, Vondstmelding, in: Brabants Heem, jaargang 7 (1955) pag. 124, jaargang 8 (1956) pag. 43 en 125 en jaargang 13 (1961) pag. 44 
  Regteren-Altena H. van, De Middeleeuwse nederzettingen op de Kerkakkers bij Dommelen, in: Het Kempenproject, Waalre 1982 
  Regteren-Altena H. van, Valkenswaard, Dommelen, in: Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1979-1980, Waalre 1983 
  Regteren-Altena H. van, Opgravingen te Dommelen 1982-1984, in: Het Kempenproject 3, Waalre 1989 
  Regteren-Altena H. van en F. Theuws, Een Middeleeuwse Nederzetting onder de Kerkakkers van Dommelen, in: Brabants Heem 1981 
  Regteren-Altena H. van en F. Theuws, Valkenswaard, Dommelen, in: Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1981-1982, Waalre 1986 
  Roymans N., De opgraving van een vroeg-middeleeuwse nederzetting te Dommelen, in: Kroniek van de Kempen 1984, Hapert 1985 
  Roymans N., Opgravingen in de Kempen: een jaaroverzicht, in: Kroniek van de Kempen 1984, Hapert 1985 
  Roymans N., Nederzettingssporen uit de midden-ijzertijd op de Kerkakkers bij Dommelen, in: Het Kempenproject 2, Waalre 1985 
  Theuws F., A. Verhoeven en H. van Regteren-Altena, Medieval settlement at Dommelen, Part I en II, in: Berichten Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek nr. 38, Amersfoort 1988 
  Verhoeven A., Middeleeuws aardewerk uit Dommelen in een regionaal kader, in: Het Kempenproject 2, Waalre 1985 
  Vilsteren V. van, The medieval village of Dommelen, in: Plants and ancient man, Rotterdam/Boston 1984 
  Vlisteren V. van, Verkoolde vruchten en zaden van de middeleeuwse nederzetting bij Dommelen, in: Het Kempenproject 2, Waalre 1985 
 • Economische geschiedenis Open or Close
  Ackersdijck, W.C., De valkenjagt te Valkenswaard en Waalre, 1838 
  Appeldorn Joop van, De nalatenschap van twee teutenfamilies uit Borkel en Schaft.
  Appeldorn Joop van, Kolenboer Mies van Dijk. ’t Periodiekske september 2009 #
  Appeldorn Joop van, Hoe was het ook al weer? De komst en het vertrek van NV Philips. ’t Periodiekske maart 2012 #
  Appeldorn Joop van, Van zandzuigerei naar Eurostrand. ’t Periodiekske september 2013 #
  Appeldorn Joop van, Van Bels-lijntje naar miljoenenlijntje. ’t Periodiekske juni 2014 #
  Besselaar Chr. van den, 50 jaar EMA, een uitgave bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Eerste Meierijsche Autobedrijf N.V. te Valkenswaard, Valkenswaard 1971 
  Besselaar Chr. van den en H. van Mierlo, Met klinkende en blinkende penningen in behoorlijke forma. De familie van Best te Valkenswaard, 1753-1959, in: Merckenswaert 5, Valkenswaard 1996 
  Best Jasper van, Kopieboek van Best-Maas, correspondentie van een gezinsbedrijf in Valkenswaard (1896-1911). Handels en andere correspondentie van Jasper van Best, burgemeester en koopman van Valkenswaard, Huissen 1998 
  Bierkens Bas, De sigaar uit de Kempen, heden en verleden van een markante bedrijfstak, pag.65, pag. 102, pag. 124, pag. 128, Hapert 1997 
  Bierkens drs. Bas, Boter uit de Kempen 1890-1920. Een zegen voor onze landbouwers. Pag. 235 e.v.: de boterfabriek in Valkenswaard en Borkel. Eersel 2011 #
  Bosman H., Van Valkenswaard naar Rotterdam, in: In de permetatie, 's-Hertogenbosch 1982 
  Delft Jan van, Opkomst, bloei en neergang van Tricotfabriek Victoria, in: Merckenswaert 10, Valkenswaard 2001 
  Diepen, B. van, Valkenswaard op het spoor, in: Merckenswaert 4, Valkenswaard 1995 
  Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant, Rapport inzake de sociaal-economische toestand en zijn ontwikkelingstendenzen in Valkenswaard, Tilburg 1956 
  Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant, Beknopte analyse van de sociaal-economische ontwikkeling van Valkenswaard gedurende de laatste jaren, Tilburg 1961 
  Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant, Woningbehoefte en woningbouw in de gemeente Valkenswaard in de periode 1967-1980, Tilburg 1967 
  Gerven J. van, De boekhouding van Karel Mollen, in: Merckenswaert 3, Valkenswaard 1994 
  Hagen J., Voormalige posterijen in en om Valkenswaard (1742-1816), in: Merckenswaert 5, Valkenswaard 1996 
  Hovens, Henk,Dommelsch Bier, 'n eeuwenoude traditie, Hechtel 2004 
  Jansen H., De smid, over repen en vierkant beslaan, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
  Kersten A., Enige historische gegevens betreffende de Willem II, in 25 jaar Weerderheem, 1952-1977, Valkenswaard 1977 
  Mandigers W. en W. Senders, Over drankvoorraden in Valkenswaardse herbergen, in: 25 jaar Weerderheem, 1952-1977, Valkenswaard 1977 
  Mariën A., Hop en Mout, dat God 't behoud, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
  Mierlo H. van, Zandig, mager en schraal. Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard in 1832, in: Kadastrale atlas van de gemeente Valkenswaard, Valkenswaard 1997 
  Mierlo van, Henk, Een soepel fabriekske, Coöperatieve Zuivelfabriek Hollandia (1894-1960), in: Merckenswaert 8, Valkenswaard 1999 
  Mierlo Henk van, Tabakswerkers, landbouwers en patroons in Valkenswaard van 1850-1920, Valkenswaard 2014 #
  Moolenbroek-Vogels M.W.C.J.N. van, Leven in de brouwerij, in: Merckenswaert 3, Valkenswaard 1994 
  Moolenbroek-Vogels M.W.C.J.N. van en St. Nieuwendijk, De Kadastrale Atlas van de gemeente Valkenswaard, Valkenswaard 1997 
  Moolenbroek-Vogels Mieke van, Valkenswaardse cahiers nr. 2 Verrassend anders! Drie ondernemers aan het woord. Valkenswaard 2007 #
  Nass P., Driek Blok, Henricus Jansen, klompenmaker in Dommelen, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
  Neijnens Sander, Herinneringen aan Willem Buys, opgehaald door Lau Neijnens. Een Valkenswaards sigarenfabriekje in de periode 1904-1950, Valkenswaard 2000 
  NN, Mitova 10 t/m 18 juni 1933, Valkenswaard 1933 
  NN, Willem II Katalogus 1968, Valkenswaard 1968 
  NN, Finis Coronat Opus. Jaarboek ter gelegenheid van het afscheid van A. Kersten als president-directeur van de BV Willem II, Valkenswaard 1973 
  NN, Willem II jaarboek jaren 1965, 1967, 1970, 1974, 1975, 1976, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, Valkenswaard 1965 e.v. 
  NN, Jubileummagazine SMEVA, 75 jaar koeltechniek en winkelinrichting, Valkenswaard 1995 
  Palen P. van de en B. van de Wiel, Van wasblekerij tot kaarsenmakerij, wetenswaardigheden over een Dommels bedrijf, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
  SMEVA, 60 jaar SMEVA, Valkenswaard 1980 
  Staals J., Janus Schoormans, de raaimaker, van eik tot karwiel, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
  Swane J., Brabantse molens en hun mulders, in: Brabantse Leeuw jaargang 9 (1960) en jaargang 10 (1961) (Dommelen en Valkenswaard) 
  Veen J., Eindhoven-Luik per trein via Valkenswaard, in: Brabants Heem 1984 
  Weening R., Gerard Coppens vertelt hoe hij mandenmaker werd, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
  Wessels Henk, Ouw getög. ’t Periodiekske maart 2008 #
  Wingerden A. van, Een levend verleden doet verslag, in: 50 jaar valkerij "Adriaan Mollen", Amersfoort 1988 
  Wijdeven H. van de en B. Luybregts, Van 1939 tot 1989. Een transformatie. 50 jaar Wijdeven, Valkenswaard 1989 
 • Flora en Fauna Open or Close
  Actiegroep drie beuken, Van beuk tot beeld tot bewustwording, 2004, Valkenswaard 
  Bos J. en J. van Kessel, Onderzoekproject Malpiegebied, 1986-1990, Valkenswaard 1992 
  IVN-Valkenswaard, Bruggerhuizen, Valkenswaard Zj 
  IVN-Valkenswaard, Schans van Weert, Valkenswaard Zj 
  IVN-Valkenswaard, Wetering, Valkenswaard Zj 
  Jansen H. R. Weening, 't Heike, een natuurgebied, en zo moet het blijven, in: Dommelen 't is mer dè ge 't weet, Dommelen 1980 
  Moolenbroek-Vogels M.W.C.J.N. van, J. Peels-Mollen, H. de Geest en J. van den Nieuwenhof, Verkenningen in Valkenswaard, Valkenswaard 1995 
  Nieuwenhof J. van den, Flora van het oude kerkhof, in: Merckenswaert 2, Valkenswaard 1993 
  Nieuwenhof J. van den, De begroeiing van de oude spoorbaan, in: Merckenswaert 4, Valkenswaard 1995 
  Weening R. en IVN, De natuur in onze omgeving, te voet en per fiets op verkenning in en rond Dommelen, in: Dommelen 't is mer dè ge 't weet, Dommelen 1980
 • Genealogie Open or Close
  Asten A. van, Maas (Leende - Valkenswaard), in: Brabantse Leeuw jaargang 18, 1969 
  Bekkers P., Het geslacht Beckers/Bekkers uit Valkenswaard, Rosmalen, Zj 
  Besselaar Chr. van den, Parenteel Johannes van den Besselaar en Adriana Melskens, Valkenswaard 1994 
  Bos-Rops, Yvonne, Valkenswaard in 's-Hertogenbosch, zoeken naar archiefmateriaal in het Rijksarchief in Noord-Brabant, in: Merkenswaert 9 Valkenswaard 2000 
  Bots H., Bots in heden en verleden, Leiden 1991 
  Dijck L. van, Genealogie Dielen (Valkenswaard, Eindhoven, Woensel, België), in: Brabantse Leeuw jaargang 20, 1971 
  Gestel, Toon van, Een uitsnede uit een verknoopt vlechtwerk, de onderlinge verwantschap van de bewoners van Borkel en Schaft, in: Merckenswaert 7, Valkenswaard 1998 
  Hezemans H., De familie Heezemans uit Valkenswaard, in: Brabantse Leeuw jaargang 2, 1953 
  Hezemans H., Uit hetzelfde hout gesneden. Een genealogische-biografische schets over de Hezemansen, Sprundel 1970 
  Körmeling A., Afstammelingen van Jaspers-Janssen, gehuwd 1720 te Valkenswaard, Eindhoven 1989 
  Melssen J., De familie Ooms te Mierlo-Eindhoven-Gestel-Aalst en Valkenswaard, in: Brabantse Leeuw jaargang 32, 1983 
  Moolenbroek A. van, De geschiedenis van de Dommelsche Bierbrouwerij, in: Merckenswaert 3, Valkenswaard 1994 
  Rooij P. de, Genealogie Gijrath, Valkenswaard 1989 
  Sanders Jos, Geldens Valkenswaard, een familie van bestuurders, Helmond 2002 
  Senders W., Stamboom familie Hertroijs, Valkenswaard Zj 
  Senders W., Stamboom familie Hertroijs, Valkenswaard Zj 
  Senders W., Stamboom familie De Natris, Valkenswaard Zj 
  Senders W., Genealogische reeks van W.J.C. Senders te Valkenswaard, in Campina jaargang 3 en 4, 1973-1975 
  Senders W., Geslacht Senders, Valkenswaard 1993 
  Senders W., Stamboom familie Baeten, Valkenswaard 1997 
  Swane J., Vermeulen (Dommelen) in: Brabantse Leeuw jaargang 13, 1964 
  Uitgeverij Eleboek, Kopieboek van Best-Maas, correspondentie van een gezinsbedrijf in Valkenswaard 1896-1911. 2 Delen in 1 band. Huissen 1998 
  Uitgeverij Eleboek, Keukenboek van de familie Maas te Valkenswaard, recepten van moeder op dochter 1825-1925. Huissen 1998 
  Uitgeverij Eleboek, Moe en haar meiden, schriftelijke netwerken van wed. Jasp. van Best en Kinderen, Valkenswaard 1894-1977. Huissen 1999 
  Verduyn J., Een RK-huwelijk in de eerste helft van de 80-jarige oorlog in: Mensen van vroeger Jaargang 3, 1975 
  Vries W. de, Over het geslacht Johan de Jongh.Drossaard van de beide heerlijkheden Waalre en Valkenswaard en Aalst en de twee families de Jongh in Heeze en Valkenswaard, in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, Jaargang 30, 1976 
  Walinga, dr. J., Familie De Jongh in de Heerlijkheid Waalre en Wedert, in: Merckenswaert 7, Valkenswaard 1998 
  Weerderheem, Heemkundekring, Kwartierstatenboek Valkenswaard, Valkenswaard 2003.
 • Kerkgeschiedenis Open or Close
  Aaftink C., Drie eeuwen Sint Servatius Parochie in Borkel en Schaft, 1690-1990, Borkel en Schaft 1990 
  Appeldorn Joop van, Begraafplaatsen vormen de spiegel van de geschiedenis van een dorp. De begraafplaats van Borkel en Schaft. ’t Periodiekske oktober 2006 #
  Bannenberg G., St Willibrord in Waalre en Valkenswaard, Nijmegen 1958 
  NN (Best A. van), Waarom ik niet geloof, Zaltbommel 1915 
  Biemans J., Terug naar het oude kerkje van Dommelen, in: Merckenswaert 2, Valkenswaard 1993 
  Biemans, drs. Jac, Van pastoor naar predikant, katholiek en protestant Valkenswaard rond 1648, in: Merckenswaert 7, Valkenswaard 1998 
  Boeren P., De halve toren van Valkenswaard, in: Bisdomblad 23 september 1988 
  Bont R. de, Jubileumnummer Infobulletin Dekenaat Valkenswaard. Dekenaat Valkenswaard 25 jaar, Valkenswaard 1997 
  Brom F. en W. Mandigers, Veldkapellen in Valkenswaard, Borkel en Schaft en Dommelen, in: Merckenswaert 1, Valkenswaard 1992 
  Bijsterveld A., Het domein van de abdij van Echernach in Waalre en Valkenswaard; ontwikkeling en beheer ca.1100-1400, in: Het Kempenproject 3, Waalre 1989 
  Bijsterveld A., De parochie Waalre en Valkenswaard en haar pastoors tot ongeveer 1570, in: Merckenswaert 5, Valkenswaard 1996 
  Claessens Th., Twee en een halve eeuw Sint-Agnetendal, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
  Claessens Th. en J. de Waal - van der Burgt, De Sint-Martinusparochie, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
  Coppens J., Nieuwe Beschrijving van het Bisdom 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch 1843, pag. 61 (Borkel en Schaft) en pag. 168-171 (Valkenswaard) 
  Damen Jan, Naar een drie-eenheid. De geschiedenis van de parochies in Valkenswaard-Noord, Valkenswaard, 2001 
  Eijnde-v. Amelsvoort M v.d., Samen één. Uitgave bij gelegenheid van de feestelijke start van de pastorale eenheid op 3 februari 2002 
  Emstede E. van, Op de grens van twee landen, op de grens van twee werelden, in: Brabantse Leeuw 1966 
  Follon B., Het oude verleden zingt in het nieuwe heden. Achelse Kluis (1846-1996), Achel 1996 
  Hagen J., De kapel en de schuurkerk van Borkel (1763-1809), in: Merckenswaert 3, Valkenswaard 1994 
  Hagen J., Spanningen en spaanders. Het reglement op de kerkbanken van Valkenswaard (1777), gevisualiseerd en besproken, in: Merckenswaert 4, Valkenswaard 1995 
  Hagen J.W., Een omgekeerde dragonnade na de herroeping van het edict van Nantes, het Staatse optreden tegen de Valkenswaardse pastoor Jacob Danckers in 1685-86, in: Merckenswaert 7, Valkenswaard 1998 
  Jong D. de, Is de Achelse Kluis een voortzetting van de grenskapel van Valkenswaard onder Achel?, in: Het Oude Land van Loon, Hasselt 1951 
  Jong D. de, Momenten uit drie eeuwen kluishistorie, Achel 1973 
  Jong D. de, Eremietenregels Achelse Kluis, Achel 1974 
  Jong D. de, De laatste wilsbeschikking van pastoor Mathias Jans(s)en van Dommelen te Achel overleden op 13 november 1640, in 25 jaar Weerderheem, 1952-1977, Valkenswaard 1977 
  Jong D. de, Hoe Peter van Eynatten de Kluis van Achel stichtte, Achel 1986 
  Jong D. de en E. van Well, Geschiedenis van de Achelse Kluis, Achelse Kluis 1975 
  Keet T., Achelse Kluis, Achel 1979 
  Knippenberg W., Oude kapellen in Noord-Brabant II, in: Brabants Heem jaargang 10, 1958 (Borkel en Schaft) 
  Knippenberg W., De Udense beeldhouwer Petrus Verhoeven, in: Brabants Heem jaargang 21, 1969 (Borkel en Schaft) 
  Leynen H., De Achelse Kluis, 1685-1846, Achel 1935 
  Mélotte H., Erfenissen van een Valkenswaardse dorpspastoor uit de 17e eeuw, in: Merckenswaert 1, Valkenswaard 1992
  Mélotte H., P. Lathouwers, F. Hoppenbrouwers en B. Luijbregts, Kinderen van Maria, de bedevaart van Valkenswaard naar Handel, Hapert 1993 
  NN, De Achelse Kluis, 1846-1946, Achelse Kluis 1946 
  NN, Brochure Jongerenkoren Festival 30 april 1972, Valkenswaard 1972 
  NN, H. Jozefparochie 1958-1983, Valkenswaard 1983 
  NN, H.Antonius van Paduakerk, Valkenswaard 1921-1986, Valkenswaard 1986 
  NN, Nicolaasparochie 575 jaar, Valkenswaard 1989 
  NN, Feestgids 40 jaar Mariakerk, Valkenswaard 1993 
  Peels Mollen Joke, Unne Valkenswirdse misjenaris. ’t Periodiekske juni 2011 #
  PJL, Pater-archivaris De Jong ontsluiert de geheimen van de Achelse Kluis, in: Bisdomblad 21 februari 1986 
  Ritzen J. en M. Coppens, De Achelse Kluis , Achelse Kluis 1949 
  Ruhe H., De kerkbouw in Noord-Brabant gedurende de latere Middeleeuwen, in: Brabants Heem jaargang 6, 1952 (Borkel en Schaft en Valkenswaard) 
  Schutjes L., Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch, St. Michielsgestel 1876, pag. 314-319 (Borkel en Schaft), pag. 464-471 (Dommelen) en pag. 775-779 (Valkenswaard) 
  Sijpe L. van de, 150 jaar Trappisten in Achel, Hamont 1996 
  Smulders Jan, Achter de kloostermuur, een bezoek aan de Achelse Kluis, Swalmen 2001 
  Theuws F. De oerparochie in de Kempen en haar belang voor het nederzettingsonderzoek I, de latere Middeleeuwen, in: Brabants Heem jaargang 33, 1981 
  Walinga J., Protestant in het Roomse Land. 350 jaar Protestantse kerk in Waalre en Valkenswaard, Valkenswaard 1998 
  Weerderheem, heemkundekring. Beknopte geschiedenis van de abdij van Postel. ’t Periodiekske 2003-2 #
  Zoetmulder S., Een predikant - een valkenier - een bankier, in Merckenswaert 1, Valkenswaard 1992 
 • Krijgsgeschiedenis Open or Close
  Appeldorn Joop van, De belevenissen in de oorlog van Jan Peels. ’t Periodiekske september 2012
  Arts, E.J., De bevrijding van Valkenswaard, in: Merckenswaert 10, Valkenswaard 2001 # 
  Biemans J., Crashes in Borkel en Valkenswaard, in: Merckenswaert 3, Valkenswaard 1994 # 
  Bosch J. van de, De oorlog in en om Valkenswaard, Valkenswaard 1944 
  Brouwer M. de, Eerste ontmoeting met geallieerden bijna fataal, in: Ooggetuigen van de bevrijding, Eindhoven 1995 
  Gruijthuijzen A. van den, Mauser. De geschiedenis van Valkenswaardse arbeiders, tewerkgesteld in Oberndorf am Neckar, in: Merckenswaert 4, Valkenswaard 1995 
  Hendriks Lod en Ton Cox. Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. ’t Periodiekske september 2011 #
  Israël J., De brug tot Market-Garden, Hapert 1992 
  Israël J., Opdat wij niet vergeten. De geschiedenis van de Valkenswaardse oorlogsslachtoffers, Valkenswaard 1994 
  Israël J., Oorlogstijd in Valkenswaard, Valkenswaard 1997 
  Linden J. van der, Valkenswaard bevrijd door Britse troepen, in: Merckenswaert 3, Valkenswaard 1994 # 
  Moolenbroek A. van, Een zeer aanzienlijk dorp. De Kempen en de Tiendaagse veldtocht, in: Merckenswaert 6, Valkenswaard 1997 # 
  Peels-Mollen, Joke, De distributie in Valkenswaard in de Tweede Wereldoorlog, in: Merckenswaert 8, Valkenswaard 1999 # 

  Peels-Mollen Joke. Valkenswaard in oorlogstijd. Het leven in Valkenswaard vanaf het midden van de negentiende eeuw april 2014 #

  Valkenswaard in Oorlogstijd (VIO), Valkenswaard in oorlogstijd, 11 september 1944 (voorstudie), Valkenswaard 1988 
  Valkenswaard in Oorlogstijd (VIO), Van brug tot brug, Valkenswaard 1989 
  Valkenswaard in Oorlogstijd (VIO), Elf september 1944, dag van schijnbare bevrijding, in: Merckenswaert 1, Valkenswaard 1992 # 
  Valkenswaard in Oorlogstijd (VIO), Mobilisatietijd, in: Merckenswaert 2, Valkenswaard 1993 # 
  Valkenswaard in Oorlogstijd (VIO), Britse militaire begraafplaats in Valkenswaard, in: Merckenswaert 3, Valkenswaard 1994 # 
  Vereniging Valkenswaardse Vrijheids Route, 1944-1994, Valkenswaard vijftig jaar vrij, Valkenswaard 1994
 • Kunst Open or Close
  Gerwen Chr. van, St. Nicolaas in de Nederlanden, Valkenswaard 1988 
  Gerwen Chr. van, Langs Willibrords wegen, Valkenswaard 1989 
  Gerwen Chr. van, De Heilige Kempen, Valkenswaard 1992 
  Gerwen Chr. van, Een schatkamer in de Kempen, in: Merckenswaert 1, Valkenswaard 1992 
  Gerwen Chr. van, Merkwaardige vrouwen, Valkenswaard 1993 
  Gerwen Chr. van en H. van Gerwen, Collectie Van Gerwen-Lemmens, Valkenswaard 1981 
  Gerwen W. van, Collectie Van Gerwen-Lemmens. Jubileumtentoonstelling in galerie Brabant, Valkenswaard 1973 
  Kappé Theo, Theo Kappé, terug in Valkenswaard, Valkenswaard 2001 
  NN, De onbekende heiligen in "De Drie Koningen", Borkel en Schaft, Zj 
  NN, Kerkelijke Kunst uit het Dekenaat Valkenswaard, Valkenswaard 1973 
  NN, Binnenste Buiten. Tien jaar stichting Radar Valkenswaard, Valkenswaard 1997 
  Otterdijk T., Vijf staande penningen voor Valkenswaard, in: Beeldenaar 1992 
  Thoben P., St. Willibrord in beeld, in: Brabantia, jaargang 39, 1989 
  Tuyl Nelleke van, Frans Brom, Beeldschoon Valkenswaard, 2001 
  Wiel B. van de, Rene Smeets, Toegepaste en monumentale kunst in Dommelen, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980
 • Monumenten Open or Close
  Appeldorn Joop van, Huize Treeswijk. ’t Periodiekske april 2007 #
  Appeldorn Joop van, 'Ons huis'. Het gemeentehuis, vroeger en nu. ’t Periodiekske juni 2012 #
  BNA, Architectuurroute Valkenswaard, Eindhoven 1995 
  Brom Fr. en N. Bulthuis-van Tuyl, De Dommel en haar watermolens, Eindhoven 1995, pag. 40 (Valkenswaard) en pag. 46 (Dommelen) 
  Coolen Wil, Monumenten in Valkenswaard. Het leven in Valkenswaard vanaf het midden van de negentiende eeuw juli 2014 #
  Dansen S., Kopjes kijken onder de dakgoot, in: Landmerk, Eindhovens Dagblad, 7 september 1996 
  Gemeente Valkenswaard, Monumentenzorg Gemeente Valkenswaard (+bijlage), Valkenswaard 1990 
  Gemeente Valkenswaard, Geselecteerde panden ter opneming in het monumentenregister/ de gemeentelijke monumentenlijst, Valkenswaard 1993 
  Gemeente Valkenswaard, Cultuurhistorische Basisinventarisatie, Valkenswaard 1993 
  Gemeente Valkenswaard, Het oude kerkhof van Valkenswaard, Valkenswaard 1996 
  Jurgens N., De molen van Borkel. Historische beschrijving en bouwhistorische beschrijving, Zpl. 1995 
  Kolman, Chr. e.a. Monumenten in Nederland. Noord-Brabant, Zwolle 1997, pag. 314-316 (Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard) 
  Leeuwen W. van, Cultuurhistorische inventarisatie gemeente Valkenswaard, 's-Hertogenbosch 1983 
  Leeuwen W. van, Valkenswaard, de omloopsnelheid van gebouwen, in: Kroniek van de Kempen 1995, Hapert 1996 
  Mierlo H. van, Hoe het 'oude'Gemeentehuis van Valkenswaard er kwam, in: Kempenland Info 8 september 1995 
  Peels-Mollen J. en F. Brom, Het oude kerkhof, in: Merckenswaert 2, Valkenswaard 1993 
  Thonon L., De Dommelse watermolen, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
  Vermeulen P., Langs 's-Heren Wegen. Veldkapellengids voor Noord-Brabant, Eindhoven 1996, pag. 32 (Borkel en Schaft), pag. 45 (Dommelen) en pag. 146 (Valkenswaard) 
  Woerdeman T., Huize Robijnenhof, in: Merckenswaert 2, Valkenswaard 1993 
  Zoetmulder S., Brabantse Molens, Helmond 1973, pag. 214 (Borkel en Schaft), pag. 225 (Valkenswaard) en pag. 236 (Dommelen) 
  Zwieten B. van, Van Raethuys tot raadhuis, de geschiedenis van een gemeentehuis, in: 25 jaar Weerderheem, 1952-1977, Valkenswaard 1977
 • Periodieke publikaties Open or Close
  Periodiek verschijnende/verschenen publicaties (rangschikking op jaar van verschijning)
   

  Abdijleven, driemaandelijks tijdschrift Stichting Vrienden van de Achelse Kluis, verschijnend vanaf 1956, Valkenswaard 1956 e.v. 

  Suurlands Vademecum / Gemeentegids Valkenswaard, verschijnend vanaf 1975 - VVV Valkenswaard 1975 e.v.
  Valkenswaard de moeite waard / VVV-kranten, jaarlijks verschijnend vanaf 1975 - VVV Valkenswaard 1975 e.v.
  Wedert Magazine, verschenen van 1983 tot 1986 
  't Periodiekske, maandelijks verschijnend vanaf september 1986, Valkenswaard Heemkundekring Weerderheem 1986 e.v. 
  Rubriek Weerderheem, Kempener Koerier, vanaf 21 april 1993 driewekelijks verschijnend, Hapert 1993 e.v. 

  De Sokgazet, verschijnt vanaf december 1995, Valkenswaard 1995 e.v.

  Valkenswaard in bedrijf, Magazine voor de ondernemer, verschijnt vanaf april 1997, Weert 1997 e.v. 

 • Sociale geschiedenis Open or Close
  Appeldorn Joop van en Henk van Mierlo, 'n Halve eeuw trekt voorbij ..., 50 jaar bloemencorso Valkenswaard 1953-2003, Valkenswaard 2003 
  Appeldorn Joop van, St.-Janschool. Het behouden meer dan waard! ’t Periodiekske december 2005 #
  Appeldorn Joop van, De familie Daems, een verhaal over valkeniers en zadelmakers. ’t Periodiekske februari 2006 #
  Appeldorn Joop van, Den Beelman. Heden en verleden van de omgeving Hoogstraat-Beelmanstraat. ’t Periodiekse januari 2007 #
  Appeldorn Joop van, De Pèèperstraot in Valkenswird, rond 1940. ’t Periodiekske maart 2010 #
  Appeldorn Joop van, Wielerbaan 'Vitesse'. ’t Periodiekske juni 2010 #
  Appeldorn Joop van, Het leven van Jan Swinkels. ’t Periodiekske april 2013 #
  Appeldorn Joop van, De Haag, voormalig gehucht, ressorterend onder het Geenhovenserot. Deel I. ’t Periodiekske september 2014 #
  Besselaar Chr. van den, Het RK Vereenigingsgebouw, Were Di en het Kempisch Cultuurcentrum, in Merckenswaert 2, Valkenswaard 1993 
  Biemans, Johan, Terug naar de MULO, in: Merckenswaert 8, Valkenswaard 1999 
  Bijnen Jacq, Het jachtbedrijf met de stootvogel in Waalre en omgeving (16e-18e eeuw) ’t Periodiekske maart 2009
  Bots J., 60-jaar bouwen, Valkenswaard 1979 
  Bots J. en A. Otterdijk, Valkenswaard en zijn politie, Hapert 1987 
  Brouwer R. en H. Veraart, Hertog-Jan college 1950-1990 Valkenswaard 1990 
  Carnavalsvereniging De Pintenwippers van Brouwersgat. Brouwersgat van Pau tot nou, 44 jaar. 1958-2002. Dommelen, 2002
  Daal Frans van, Jan van Daal, d’n eersten dansleraar van Valkenswaard. ’t Periodiekske juni 2013 #
  Daal Frans van, Ontspanning en vermaak. Het leven in Valkenswaard vanaf het midden van de negentiende eeuw oktober 2014 #
  Damen J., Vijftig jaar Rode Kruis Valkenswaard en Omstreken 1945-1995, Valkenswaard 1995 
  Damen J., 50 jaar Rode Kruis Valkenswaard en omstreken, in: Merckenswaert 4, Valkenswaard 1995 
  Dings W., Van geven wordt men niet armer, Sint Vincentiusvereniging in Valkenswaard, in: Merckenswaert 5, Valkenswaard 1996 
  Driessen, Leo, Simon Verepaeus, zestiende-eeuwse humanist uit Dommelen, in: Merckenswaert 10, Valkenswaard 2001 
  Eijndhoven, J.W.J. van, Smokkel als middel van bestaan in de Kempen, 1840-1914, Noordbrabants Historisch Jaarboek 1990 
  Erp P. van (e.a.), 25 Jaar RK Stichting voor bejaardenzorg Taxandria, Valkenswaard 1979 
  Fasol R., W. Kuijpers-Werts, G. Obbens en J. de Wit, Hertog Jan 25 jaar (1950-1975), Valkenswaard 1975 
  Fonteijn Charles, 'Een terugblik in de tijd'. Een biografie van de schrijver. ’t Periodiekske september 2010 #
  Gerven J. van, Uit Valkenswaards familiebezit, in: De valkerij in de Nederlanden 1970 
  Gerven J. van, Het vluchtbedrijf, in: 25 jaar Weerderheem, 1952-1977, Valkenswaard 1977 
  Gerven J. van, Falcoria real portugesa, in: Merckenswaert 2, Valkenswaard 1993 
  Gerven J. van en G. van Nie, Uit Valkenswaards familiebezit (2), in: De valkerij in de Nederlanden 1971 
  Groot F. de, Carnaval in Brouwersgat, Mulkgat, Striepersgat, Valkenswaard 1983 
  Hagen J., Op het scherp van de snede, in: Merckenswaert 2, Valkenswaard 1993 
  Heuvelmans Johan, Piet Theus en Betke Luijbregts, 25e Diekirch-Valkenswaard 2003, Valkenswaard 2003. Uitgave ter gelegenheid van de 25e wielertoertocht Diekirch-Valkenswaard, 30 augustus 2003 
  Jaspers A. Damesclub '90. Valkenswaard 1937-1997. 60 jaar vrouwenbeweging in Valkenswaard, Valkenswaard 1997 
  Latjes P., Tweehonderd en zeventig jaar onderwijs, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
  Luijbregts B., 44 jaar Striepersgat. De Striepergatse carnaval gaat nooit verloren, Valkenswaard 1997 
  Mariën A., Cruce et Aratro. De geschiedenis van de Dommelse boerenbestand, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
  Mierlo, Henk van, 75 jaar Missie naaikring Valkenswaard (1922-1997), in: Merckenswaert 7, Valkenswaard 1998 
  Moolenbroek-Vogels Mieke van, Valkenswaardse cahiers nr. 1 Goed getapt. Drie kasteleins aan het woord. Valkenswaard 2006 #
  Moolenbroek-Vogels Mieke van, Valkenswaardse cahiers nr. 3 Stille krachten. Drie vrouwen aan het woord. Valkenswaard 2007 #
  Nass P., Dorpsfeest 1935, de gouden bruiloft van van Driek Zigmans en Jana van Ansem, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
  Nooteboom U., Het land der Sniedersen, Zpl. 1948 
  Nooteboom U., Kermis in het dorp, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
  NN, Jubileum 1945-1995. 50 jaar Willibrord (MAVO), Valkenswaard 1995 
  NN, De urste Striepergatse carnavalsmis ter gelegenheid van 44 jaar Striepersgat, Valkenswaard 1997 
  NN, Gemeentepolitie Valkenswaard, een bijzonder politiekorps, verhalenbundel. Valkenswaard, 2011
  Nijnens G., Jubileumuitgave 'Woningbelangstelling', 75-jaar woningbelang 1910-1994, Valkenswaard 1994 
  Oorschot J. van, Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers, Tilburg, 1974 
  Oorschot J. van, Valkenswaardse valkeniers en het vorstelijk vluchtbedrijf, in: Spiegel Histoiael jaargang 10, 1975 
  Oorschot J. van, Valkeniers zonder aureool, in: 25 jaar Weerderheem, 1952-1977, Valkenswaard 1977 
  Peels-Mollen Joke, Wie wönde d’r vruger in de Bakkerstraat?. ’t Periodiekske november 2007.
  Peels-Mollen Joke, De laatste valkenier, Karel Mollen. Het leven in Valkenswaard vanaf het midden van de negentiende eeuw november 2014 #
  Senders Wim, Laureijs Jacob Bijnen en de groote en cleijne Leijenhuijsinghe. ’t Periodiekske juni 2006 #
  Senders Wim, De Leenderweg van 1920 tot 1970 in woord en beeld. Deel I: rechts, richting Leende met de even nummers. ’t Periodiekske september 2008 #
  Senders Wim, De Leenderweg van 1920 tot 1970 in woord en beeld. Deel II: links, richting Leende met de oneven nummers. ’t Periodiekske juni 2009 #
  Senders Wim, Wandelingen door de Weteringstraat en de van de Venstraat in de jaren 1930-1960. ’t Periodiekske maart 2011 #
  Stichting Truckrun Valkenswaard, Truckrun Valkenswaard (20 september 1997), Valkenswaard 1997 
  Weerderheem, heemkundekring. Valkenswaardse valkeniers. ’t Periodiekske 2003-1  #
  Weening R., Huub Smets, een echte Dommelnaar vertelt, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
  Were Di, scholengemeenschap Valkenswaard. Flits nummer 1: reünie. Valkenswaard 2005
  Wetzer E., Dokter Johannes H. Gijrath (1816-1900), in: Merckenswaert 6, Valkenswaard 1997 
  Wetzer E., Van Antoniusgesticht tot stichting Valkenhof, de zorgontwikkeling in Valkenswaard (1896-1988), in: Merckenswaert 8, Valkenswaard 1999 
  Wetzer E., Van Carolusgasthuis naar Stichting Valkenhof (1927-1988), in: Merckenswaert 9, Valkenswaard 2000 
  Wetzer E., Van stichting Taxandria naar stichting Valkenhof, in Merckenswaert 10, Valkenswaard 2001 
  Wetzer E., De bouwactiviteiten van Valkenhof tussen 1988-2002, 't Periodiekse mei 2004 
  Wetzer, E., De bouwactiviteiten van Valkenhof tussen 1988-2002. ’t Periodiekske mei 2004 #
  Wetzer, E.. Veranderingen in de zorg, Valkenhof tussen 1988 en 2002. ’t Periodiekske januari 2005
  Wetzer, E.. Van Liefdesgesticht naar zorgcentra, Valkenswaard, 2013 #
  Wetzer, E., Zorg in Valkenswaard. Het leven in Valkenswaard vanaf het midden van de negentiende eeuw mei 2014 #
  Wiel B. van de, De boerderij, een centrum van creativiteit, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
  Wiel B. van de, Volksfeest 1977, foto-impressies van een uniek dorpsgebeuren, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
  Wiel B. van de, Wilma en 't Schuurke, de peuterspeelzalen in ons dorp, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
 • Taal Open or Close
  Berns J., Merckenswaert van het Meertens-instituut, in: Merckenswaert 2, Valkenswaard 1993 # 
  Biemans J., Een wüstungsverschijnsel te Borkel en het dialekt, in: Brabants Heem 1968 
  Bont A. de, De plaatsnaam Borkel, in: Brabants Heem 1970 
  Dams A., Praktisch dialekt, in: Merckenswaert 2, Valkenswaard 1993 
  Fasol H., Dan worde stiekum oud (een Dommels vers, 1972), in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
  Fasol H., 't is mer dè ge't weet, Dommels vers, 1980, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 # 
  Hoppenbrouwers C., Valkenswaard, een stadje met een bekker?, in : Taal en Tongval 1971 
  Hoppenbrouwers C., Lexicale veranderingen, in: Het regiolect: van dialect tot Algemeen Nederlands, Muiderberg 1990 
  Hoppenbrouwers C., Gradual Dialect Loss and Semantic Fields, in: Language and Intergroup Relations in Flanders and in the Netherlands, Dordrecht/Providence 1989 
  Hoppenbrouwers F., Valkenswaard, in: Onder ons gezegd in Brabant, Delft 1993 
  Kuysten C., De achterste brug, in: Brabants Heem 1949 # 
  Manders P., Myrrhe, wierook en goud, Amsterdam 1951 
  Mélotte H. en J. Molemans, Noord-Brabantse plaatsnamen deel I: Valkenswaard, Eindhoven 1979 
  Neve O. de, Borkel, in:Tijdschrift Nederlandse Taal en Letterkunde 1972 
  Thiadens H., Het wüstungsverschijnsel tussen de Beekloop en de Dommel, in: Brabants Heem 1967 
  Weerderheem, heemkundekring. M’n moederstaol, zôô gezeed, zôô geschreeve. Boek met CD. Valkenswaard 2007 #
  Werkgroep Tongval, heemkundekring Weerderheem, Goed gebekt in eigen dialect
  deel 1 en 2
  , Valkenswaard 2001 #
  deel 3, Valkenswaard 2002 #
  deel 4, Valkenswaard 2003 #
  deel 5, Valkenswaard 2004 #
  deel 6, Valkenswaard 2008 #
  deel 7, Valkenswaard 2009 #
  deel 8, Valkenswaard 2010 #
  deel 9, Valkenswaard 2011 #
  deel 10, Valkenswaard 2012 #
  deel 11, Valkenswaard 2013 #
  deel 12, Valkenswaard 2014 #
 • Verenigingen Open or Close
  Gilden
  Carolus H., St. Catharinagilde Valkenswaard, in: Merckenswaert 1, Valkenswaard 1992 
  Exel W. van (red.), Daor hedde de Guld, Hapert 1985, pag. 67 (Borkel), pag. 73 (Dommelen) pag. 185, 187 (Valkenswaard) 
  Ising A., Onder de schutse van het gilde, Hapert 1984 
  Jolles J., De Schuttersgilden en Schutterijen van Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch 1933/1934, Deel 1 pag. 64 (Borkel en Schaft), pag. 101 (Dommelen) en Deel 2 pag. 175 (Valkenswaard) 
  Knippenberg W. Sacramentsgilde, in: Brabants Heem jaargang 18, 1966 
  Kuyk J. van, Het Sint Martinusgilde van het Heilig Sacrament Dommelen, in: Merckenswaert 1, Valkenswaard 1992 
  Latjes P., De Gilde van Dommelen, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
  NN, Programma 10e Kringdag der Schuttersgilden in Kempenland (1952) Gilde St.Catharina, Valkenswaard 1952 
  NN, Gildedag ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Gilde St.Catharina Valkenswaard 22-23 augustus 1987, Valkenswaard 1987 
  NN, St.Catharinagilde Valkenswaard. Internationaal Gildefeest 13 augustus 1995, Valkenswaard 1995 
  Prinsen G., De eerbaere Guld, Vanen en Trommels, Zilver en Reglementen bijeen gebracht door 12 gilden uit het zuiden der Kempen. Uitgebracht ter gelegenheid van de tentoonstelling der 12 gilden van 1 september tot 20 september 1973 te Valkenswaard, Valkenswaard 1973
  Prinsen G., Valkenswaardse Schuttersgilden, in: 25 jaar Weerderheem, 1952-1977, Valkenswaard 1977 
   
  Sportverenigingen
  Amels W., Jubileum-uitgave van T.W.C. De Kempen ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan, Valkenswaard 1972 
  Besselaar Chr. van den, J. van Holten, W. Senders en P. Versteegden, De Valk 1909-1984, Valkenswaard 1984 
  Besselaar Christ van den, Sport in Valkenswaard. Het leven in Valkenswaard vanaf het midden van de negentiende eeuw augustus 2014 #
  Broek H. van den, 30 jaar Tempo 1961-1991, Valkenswaard 1991 
  Div., V.V.B.E.S. 1932-1982, Borkel en Schaft 1982 
  Div., RKVV Dommelen 50 jaar 1942-1992, Dommelen 1992 
  Div., De Valk voetbal info, Valkenswaard, september 1996 
  Div., Jubileumboek 75 jaar SV Valkenswaard 1934-2009, Valkenswaard 2009
  Div., Jubileummagazine De Valk 90 jaar, Valkenswaard 2009
  Holten M. van (e.a.), Valkenswaardse voetbalvereniging De Valk 1909-1969, Valkenswaard 1969 
  Holten M. van (e.a.), Valkenswaardse voetbalvereniging De Valk 1909-1979, Valkenswaard 1979 
  Jansen H., Over groen en geel gesproken. TWC de Kempen 40 jaar onderweg, Hapert 1987 
  Janssen W., 25 jaar Watervrienden Valkenswaard, Valkenswaard 1995 
  Lamers G., 50 jaar hengelsport in Valkenswaard, HSV Venbergen 1930-1980, Valkenswaard 1980 
  Keij L. en J. van Delft, Het gouden 'Valkenswaard' 1934-1984, Valkenswaard 1984 
  Kiela R. (e.a.), Een kwart eeuw zwemsport in Valkenswaard (1961-1986), Valkenswaard 1986 
  Kuitert J. en H. Sandkuyl, 25 jaar tafeltennis in Valkenswaard 1962-1987. TTV Valkenswaard, Valkenswaard 1987 
  Laat, Cock F.J.M. de, Zestig jaar voetballen in Dommelen. Dommelen, 2002 
  NN, De Valk, gedenkboek ter gelegenheid van het 12½ bestaan, Valkenswaard 1921 
  NN, Jubileum-uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van VHC, Valkenswaard 1973 
  NN, C.C.V., concours commissie Valkenswaard, 50 jaar, Valkenswaard 1980 
  NN, 50 jaar Oud Valken, Valkenswaard 1989 
  Romeijnsen J., De Valk, gedenkboek 1909-1934, Valkenswaard 1934 
  Schampers W-J., Ut innige schônne an zaalvoetbal is da ge meteen op goal kent schiete, Valkenswaard 1997 
  Thonon L., Van Rood-Zwart tot Blauw-Wit, de RKVV Dommelen, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
  Thonon L., Den Doel, Handboogvereniging Semper Unitas, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
  VHC, Jubileum uitgave 40 jaar V.H.C. (1948-1988), Valkenswaard 1988 
  VV De Valk, 80 jaar de Valk (1909-1989), Valkenswaard 1989 
  VV De Valk, Presentatiegids 1997-1998, Valkenswaard 1997.
   
  Heemkundekring Weerderheem
  Latjes P., 25 jaar Heemkundekring"Weerderheem", in: 25 jaar Weerderheem, 1952-1977, Valkenswaard 1977 
  Kennis, Joop. 't Periodiekse, jubileumuitgave 1952-2002, Valkenswaard 2002 #  
  Moolenbroek-Vogels M.W.C.J.N. van, Achtste lustrum van de heemkundekring Weerderheem uit Valkenswaard, in: Merckenswaert 1, Valkenswaard 1992 
  NN, Programma en verslag van het VIIe heemkundig werkkamp 3-6 aug. 1955 te Valkenswaard, in: Brabants Heem 1955 
  NN, Merckenswaert in Valkenswaard. 't Smoelenboek, Valkenswaards 1995 
  NN, Merckenswaert in Valkenswaard. Fietskamp 1995. Liederentafel, Valkenswaard 1995 
  NN, Merckenswaert in Valkenswaard. Wegwijzer 47e Heem-fietskamp te Valkenswaard, Valkenswaard 1995 
  NN, Algemene Ledenvergadering, Jaarverslag 1995. Heemkundekring Weerderheem, Valkenswaard 1996 
  NN, Algemene Ledenvergadering, Jaarverslag 1996. Heemkundekring Weerderheem, Valkenswaard 1997 
  Peels-Mollen J., Een zeer persoonlijk Brabants Heem verhaal, in: Heemkundige sprokkelingen, Zpl. 1997
   
  Overige verenigingen
  Arts H., Striepergatse Hofliederentafel, 15 jaar jong, Valkenswaard 1980 
  Bots J.J.W.M., Harmonie Uitspanning Na Arbeid, Honderd jaar 1877-1977, Valkenswaard 1977 
  De Draaikolk, De Draaikolk, verslag over de jaren 1974-1978, Valkenswaard 1978 
  De Draaikolk, Verslag 1987 en 1988 Stichting De Draaikolk, Valkenswaard 1989 
  Div., Euro Rallycross Masters, Bijlage Kempener Koerier 17 augustus 1997 
  Eijnden G. van den, Van Liederentafel naar 125 jaar Koninklijke Gemengde Zangvereniging 'De Volharding', Valkenswaard 1984 
  Jacobs G. en Chr. van den Besselaar, Sociëteit Eensgezindheid 125 jaar, in: Merckenswaert 1, Valkenswaard 1992 
  Kerkhof L. van de, Gedenkboek 50 jaar Scouting Sint Maarten, Valkenswaard 1995 
  Luybregts B., Speeltuin Geenhoven Valkenswaard 25 jaar, Valkenswaard 1986 
  Nieuwe Levenskracht, Stichting Nieuwe Levenskracht Valkenswaard 70 jaar (1916-1986), Valkenswaard 1986 
  NN, Harmonie 'Uitspanning Na Arbeid'. Muziekconcours ter gelegenheid van het elfde lustrum 1878-1933. Concoursgids, Valkenswaard 1933 
  NN, Herdenking 75-jarig bestaan Harmonie 'Uitspanning Na Arbeid' 5-6-7 januari 1952, Valkenswaard 1952 
  NN, Federatief muziekconcours ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der Koninklijke Harmonie Uitspanning Na Arbeid, Valkenswaard 1952 
  NN, Programma van het muziekconcours van de Koninklijke harmonie 'Uitspanning Na Arbeid' 6 en 7 oktober 1962 ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan der vereniging, Valkenswaard 1962 
  NN, KPJ Dommelen, 1928-1993, Dommelen 1993 
  NN, Buurtvereniging Wilhelmina 50 jaar, 1945-1995, Valkenswaard 1995 
  NN, De Schakel 25, personeelsvereniging gemeente Valkenswaard, Valkenswaard 1996 
  Noordermeer R. en Engelsman H., Van de muziekschool tot het CMD, 1970-1995. 25 jaar Centrum voor Muziek en Dans, Valkenswaard 1995 
  Senders, Wim, Christ vd Besselaar en Henk van Mierlo, Blijf immer aan Uw vaandel trouw ... 125 Jaar Koninklijke Harmonie Uitspanning Na Arbeid, Valkenswaard 2002 
  Steeghs W., EMOS 75 jaar, Eindhoven Zj 
  Stichting Historisch Genootschap Valkenswaard, Toonaangevend Valkenswaard. Anderhalve eeuw muziekgeschiedenis. Valkenswaard, 2010 #
  Waal-van de Burgt J. de, A. Mariën en P. Nass, Verenigingen in vogelvlucht, enige Dommelse verenigingen in woord en beeld, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980
 • Volkskunde Open or Close
  Blécourt W. de, Volksverhalen uit Noord-Brabant, Utrecht/Antwerpen 1980, pag. 54 en 81 (Borkel en Schaft), pag. 81 (Dommelen) en pag. 70, 254/255 (Valkenswaard) 
  Gerwen Chr. van, De heilige Kempen, in: Merckenswaert 4, Valkenswaard 1995 # 
  Moolenbroek, Ad van, Sprietlopen en bollenkruien, De gebeurtenissen rond de kroning van Wilhelmina en haar regeringsjubilea, in: Merkenswaert 7, Valkenswaard 1998 # 
  Rooijakkers G., De zoete viering van een bitter gebeuren. Onnozele kinderen in Valkenswaard, in: Merckenswaert 6, Valkenswaard 1997 
  Sinninghe J., Noord-Brabants Sagenboek Deel II, pag. 75, 77 (Valkenswaard) en pag. 97 (Borkel) 
  Weijer R. van de, Luxe eenheidsworst of persoonlijke voorkeur ? Materiële cultuur in Valkenswaard omstreeks 1720, in: Merckenswaert 2, Valkenswaard 1993 
  Weijer R. van de, Brouwersgerei in Brabant, in: Merckenswaert 3, Valkenswaard 1994