Bibliografie - Algemene geschiedenis

Aa A. van der, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, Gorinchem 1846-1851. Opgenomen zijn de lemma's: Borkel, Klein-Borkel, Borkel en Schaft (Deel 2), Dommel, Dommelen (Deel 3), Schaft, Klein-Schaft (Deel 10) en Valkenswaard (Deel 11)
Appeldorn Joop van, 75 jaar gemeentegids. ’t Periodiekse augustus 2007 #
Appeldorn Joop van, Zo maar een plekje aan de Markt. Het leven in Valkenswaard vanaf het midden van de negentiende eeuw maart 2014 #
Besselaar C. van den, Een onbekende grafzerk in Valkenswaard, in: Merckenswaert 1, Valkenswaard 1992 # 
Besselaar Chr. van den, Valkenswaard 1794-1994, 200 jaar familie van den Besselaar, Valkenswaard 1994 
Best Fr. van, Uit overlevering en herinnering, Valkenswaard 1952 
Biemans J., Met Panken terug naar Valkensweerd, in: Merckenswaert 1, Valkenswaard 1992 # 
Bieze J., De grens tussen Nederland en België, in: Merckenswaert 5, Valkenswaard 1996 # 
Bijsterveld Arnoud-Jan e.a., Het herengoed van Waalre, de Heren, Het Kasteel en de Loondermolen, circa 1300-1940, Waalre 2000 
Bots J. en H. Mélotte, Van Wedert tot Valkenswaard, Valkenswaard 1977 # 
Bots J., Valkenswaard, momenten uit heden en verleden, Hapert 1987 # 
Brekelmans F., Waar een inwoner van Valkenswaard op valken joeg, in: Brabants Heem jaargang 5, 1953 # 
Brekelmans F., Valkeniers, in: Brabants Heem jaargang 9, 1957 # 
Breugel C. van, Beschreeve staat van de Meierij (1794), in: Historia Agriculturae VIII, 1965, pag. 215 (Borkel), pag. 223 (Dommelen), pag. 279 (Schaft) en pag. 285 (Valkenswaard) 
Brock A.C., De Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch of derzelver beschrijving, Schijndel 1978 (Handschrift uit ongeveer 1825), pag. 226 (Borkel en Schaft), pag. 240 (Dommelen) en pag. 263-264 (Valkenswaard) 
Claessens Th., Een heerlijkheid vroeger en nu, in: Dommelen 't is mer dè ge 't weet, Dommelen 1980 # 
Cultuur Historisch Museum, Verzameling van Valkeniers uit allerlei bronnen, Valkenswaard Zj. (ter inzage in Cultuur Historisch Museum Valkenswaard) 
Cultuur Historisch Museum, Valkenswaardse valkeniers aan het Portugese hof 1730-1806, Valkenswaard Zj 
Cultuur Historisch Museum, De Valkerij, lesbrieven over 1)Roofvogels, 2) Vroeger 3)Vangen, treinen en jagen, Valkenswaard 1980 
Dings W., Valkenswaard van 1900 tot nu, Hulst 1991 # 
Dings W., Omme valcken te vangen omtrent Sinte Jacobs dach apostel, in: Merckenswaert 2, Valkenswaard 1993 
Div., Jubileumnummer 'De Kemphaan' ter gelegenheid van 12,5 jarig jubileum Dr. J. Weenen, Valkenswaard 1975 
Div., Valkenswaard Special, in: Kempenland info, Hapert 7 april 1995 
Div., Valkenswaard veranderd, van 1952 tot 2012, Valkenswaard 2012 #
Div., Anderhalve eeuw: van sigarenmakers naar forensen. Het leven in Valkenswaard vanaf het begin van de negentiende eeuw januari 2014 #
Dungen F. van den en R. Goossens, Inventaris van de archieven van de gemeente Valkenswaard, Eindhoven 1994 
Economisch Lyceum Eindhoven, Borkel en Schaft onder de loep, Eindhoven 1995.
Frenken A., Valkeniers, in Brabants Heem jaargang 9, 1957 
Gerven J. van en H. Kersten, Het cultuurhistorisch museum te Valkenswaard, Valkenswaard 1995 
Graaff S. de, Historisch-statistische beschrijving van Braband, Amsterdam 1807, pag. 518-520 (Borkel en Schaft), pag. 525-526 (Dommelen) en pag. 526-529 (Valkenswaard) 
Hagen J., Toen zijne Koninklijke Majesteit van Groot-Britannië naar Valkenswaard zou komen, in: Merckenswaert 1, Valkenswaard 1992 
Hagen J., Tijdingen over tienden, in: Merckenswaert 6, Valkenswaard 1997 
Hanewinkel S., Reize door de Majorije van 's-Hertogenbosch, in den jaare 1799, Amsterdam 1800, pag. 218 (Dommelen) en pag. 217 (Valkenswaard) 
Hanewinkel S., Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving der Stad en Meiery van 's-Hertogenbosch, Nijmegen 1803, pag. 383 (Borkel), pag. 383-384 (Dommelen), pag. 422 (Schaft) en pag. 425 (Valkenswaard) 
Hezemans H., Valkeniers uit Valkenswaard, in: Brabants Heem 1967 # 
Jong D. de, Het kerkdorp Borkel en Schaft, Achelse Kluis 1951 # 
Kemenade K. van, De Kempen 140 jaar geleden (Valkenswaard), in: Kroniek van de Kempen 1985, Hapert 1986 
Knippenberg W., Dommel en Dommeldal, in: 25 jaar Weerderheem, 1952-1977, Valkenswaard 1977 
Kuijper E. de, Valkenswaard en het Brabantse volksleven van weleer, Ljubljana 1995 
Latjes P., Haardsteden, eigendommen, beroepen: een overzicht van de Dommelse bevolking door de eeuwen heen, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
Latjes P., Einde bestuurlijke zelfstandigheid, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
Latjes P., Groeten uit Valkenswaard, Hapert 1982 
Latjes P., In verdeeldheid op weg naar eenheid, in: Merckenswaert 3, Valkenswaard 1994 
Leefdael Ph. Baron van, Beschrijving der Meierij van 's-Hertogenbosch, in: Bijdragen van het provinciaal van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant 1918 (Handschrift uit ongeveer 1645), pag. 65 (Valkenswaard, hier nog genootschap 'Weerd' geheten) en pag. 66 (Dommelen) 
Leeuwen W. van, Beeld van de Kempen (Dommelen), in: Kroniek van de Kempen 1983, Hapert 1984 
Mélotte H., Voor Dommelse mensen van nu, in: 25 jaar Weerderheem, 1952-1977, Valkenswaard 1977 
Melssen J., Het gemeentewapen (Borkel en Schaft), in: Kroniek van de Kempen 1989, Hapert 1991.
Mierlo, H. van, Valkenswaard beschreven door de klassieken, in: Merckenswaert 1, Valkenswaard 1992 
Mierlo, H. van, Valkenswaard halverwege de vorige eeuw, 1850-1860, in: Merckenswaert 2, Valkenswaard 1993 # 
Mierlo, H. van, Een demografische analyse van de bevolkingsontwikkeling te Valkenswaard in de periode 1696-1929, in: Merckenswaert 3, Valkenswaard 1994 # 
Mierlo, H. van, Valkenswaardse straatnamen en hun geschiedenis, in Merckenswaert 4, Valkenswaard 1995 # 
Mierlo, H. van, Het ambt en de bekleders. De burgemeesters van Valkenswaard 1811-1940, in: Merckenswaert 6, Valkenswaard 1997 # 
Mierlo van, Henk, Voornamen in Valkenswaard, in: Merckenswaert 9, Valkenswaard 2000 # 
Mierlo, Henk van, 'Van wie bende gè d'r inne?', achternamen in Valkenswaard (1619 - 2001) in: Merckenswaert 10, Valkenswaard 2001 # 
Moolenbroek-Vogels, M.W.C.J.N. van, De kadastrale atlas van de gemeente Valkenswaard anno 1832, Valkenswaard 1997 # 
Moolenbroek-Vogels, M.W.C.J.N. van, Ter Oriëntatie, Valkenswaard 2001. Uitgegeven door Heemkundekring Weerderheem bij de herinrichting van het voormalige Willem II-terrein te Valkenswaard 
Nauwelaerts M., Bijdrage tot de bibliografie van Simon Verepaeus, in: De Gulden Passer, 25e jaargang, 1947 
Nauwelaerts M., Simon Verepaeus en Mechelen, in: Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen 1948 
Nauwelaerts M., Simon Verepaeus (1522-1598), Tilburg 1950 
Nauwelaerts M., De correspondentie van Simon Verepaeus met de Officina Plantiniana te Antwerpen, in: De Gulden Passer, 36e jaargang 1958 
Nauwelaerts M., Theologie en askee bij Simon Verepaeus (1598), in: Studia Catholica 25e jaargang, 1950 
NN, Oorkonden van Valkenswaard en Waalre van de 14e eeuw, in Campinia Jaargang 2 en 3, 1972 
NN, Kijk, het gemeentehuis, Valkenswaard 1996 
NN, Heemkundige verkenningen. 25 jaar IVN Valkenswaard, Zpl, Zj 
Panken P. en W. Juten, Drie Kempische dorpen (Waalre, Valkenswaard en Aalst, overzicht bezitters van deze heerlijkheden), in: Taxandria jaargang 10, 1903 
Redactie, Grafzerk te Valkenswaard, in: Taxandria jaargang 5, 1898 
Schrijvers Ad en Betke Luijbregts, een kijk op Valkenswaard. Een fotoboek met verhalen. Valkenswaard 2009 #
Smit J., Aanneming en bouw van een Meierijsch boerenhuis, 1457, in: Taxandria jaargang 31, 1924 
Smit J., De gemeentewapens van Waalre, Valkenswaard en Aalst, in: Taxandria jaargang 39, 1932 
Spoorenberg J., 100 jaar geleden (Valkenswaard), in: Kroniek van de Kempen 1986, Hapert 1988 
Spoorenberg J., 100 jaar geleden (Dommelen), in: Kroniek van de Kempen 1987, Hapert 1989 
Spijkers A., De charters van Waalre en Valkenswaard, in: Merckenswaert 4, Valkenswaard 1995 
Swane J., Valkeniers in Brabant, in: Brabantse Leeuw jaargang 9 (1960) en jaargang 17 (1968) 
Tirion I., Hedendaagse Historie of tegenwoordige staat van alle volkeren der vereenigde Nederlanden, Amsterdam 1740, pag. 88-89 (Dommelen) en pag. 97 (Valkenswaard) 
Weening R. en H. Gielen, Dommelen, een dorp op weg naar de toekomst, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 # 
Weerderheem, heemkundekring. Ter oriëntatie. Uitgave bij  de herinrichting van  het voormalige Willem II-terrein te Valkenswaard. Valkenswaard 2001 #
Wetzer E., De kiosken op de Mert, in: Merckenswaert 5, Valkenswaard 1996 # 
Valkerij en Sigarenmakerij museum. Sigarenmakerij en Valkerij Wandelroute Valkenswaard. Valkenswaard, 2011.