Bibliografie - Archeologie

Arts N., Archeologie in Valkenswaard, in: Merckenswaert 5, Valkenswaard 1996 
Beex G., Vondstmeldingen, in Archeologisch nieuws, Nieuwsbulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1966 pag. 56, 1966 pag. 88, 1967 pag. 58, 1970 pag. 44, 1971 pag. 5, 1972 pag. 91, 1973 pag. 15, 1973 pag. 105 
Biemans J., Merkwaardige vondst in Valkenswaard, in: Brabants Heem 1975 
Brunsting H. en G. Verwers, Het urnenveld bij Valkenswaard, prov. Noord-Brabant, in :Analecta Praehistoria Leidensia VII 1975 
Dijkstra P. en A. van der Lee, Een midden-Paleolitische schaaf van de Achelse Kluis, in: Brabants Heem 1978 
Eland H. en J. Pals, Landschap en vegetatie rond de middeleeuwse nederzetting bij Dommelen, in: Het Kempenproject 2, Waalre 1985 
Evelein M., Urnenveld bij Valkenswaard, in: Oudheidkundige Mededelingen Leiden nr. 3, 's-Gravenhage 1909 
Giffeninstituut A.E. van, Graven naar Middeleeuws Dommelen, Valkenswaard 1980 
Groels J. en H. Kuenen, Opgraving Valkenswaard, Stepkesberg, 1967, in: Slotpost jaargang 1, Veldhoven 1970 
Groenman-Waateringe W., Schoeisel uit waterputten in de middeleeuwse nederzetting bij Dommelen, in: Het Kempenproject 2, Waalre 1985 
Janssen C., The palaeoecology of plant communities in the Dommel valley, North Brabant, Netherlands, in: Journal of ecology, jaargang 60, 1972 
Jong D. de, Historische aantekeningen naar aanleiding van de opgraving van het Weerderhuys, in: Limburg 1948 
Jongen V., NJBG-ers graven naar middeleeuws Dommelen, in: Bifrons jaargang 13, 1981 
Leijsen V., Materiaalstudie van het site Achterste Brug (Valkenswaard), Leuven Zj (niet gepubliceerde scriptie) 
NN, Vondstmelding, in: Brabants Heem, jaargang 7 (1955) pag. 124, jaargang 8 (1956) pag. 43 en 125 en jaargang 13 (1961) pag. 44 
Regteren-Altena H. van, De Middeleeuwse nederzettingen op de Kerkakkers bij Dommelen, in: Het Kempenproject, Waalre 1982 
Regteren-Altena H. van, Valkenswaard, Dommelen, in: Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1979-1980, Waalre 1983 
Regteren-Altena H. van, Opgravingen te Dommelen 1982-1984, in: Het Kempenproject 3, Waalre 1989 
Regteren-Altena H. van en F. Theuws, Een Middeleeuwse Nederzetting onder de Kerkakkers van Dommelen, in: Brabants Heem 1981 
Regteren-Altena H. van en F. Theuws, Valkenswaard, Dommelen, in: Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1981-1982, Waalre 1986 
Roymans N., De opgraving van een vroeg-middeleeuwse nederzetting te Dommelen, in: Kroniek van de Kempen 1984, Hapert 1985 
Roymans N., Opgravingen in de Kempen: een jaaroverzicht, in: Kroniek van de Kempen 1984, Hapert 1985 
Roymans N., Nederzettingssporen uit de midden-ijzertijd op de Kerkakkers bij Dommelen, in: Het Kempenproject 2, Waalre 1985 
Theuws F., A. Verhoeven en H. van Regteren-Altena, Medieval settlement at Dommelen, Part I en II, in: Berichten Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek nr. 38, Amersfoort 1988 
Verhoeven A., Middeleeuws aardewerk uit Dommelen in een regionaal kader, in: Het Kempenproject 2, Waalre 1985 
Vilsteren V. van, The medieval village of Dommelen, in: Plants and ancient man, Rotterdam/Boston 1984 
Vlisteren V. van, Verkoolde vruchten en zaden van de middeleeuwse nederzetting bij Dommelen, in: Het Kempenproject 2, Waalre 1985