Bibliografie - Kerkgeschiedenis

Aaftink C., Drie eeuwen Sint Servatius Parochie in Borkel en Schaft, 1690-1990, Borkel en Schaft 1990 
Appeldorn Joop van, Begraafplaatsen vormen de spiegel van de geschiedenis van een dorp. De begraafplaats van Borkel en Schaft. ’t Periodiekske oktober 2006 #
Bannenberg G., St Willibrord in Waalre en Valkenswaard, Nijmegen 1958 
NN (Best A. van), Waarom ik niet geloof, Zaltbommel 1915 
Biemans J., Terug naar het oude kerkje van Dommelen, in: Merckenswaert 2, Valkenswaard 1993 
Biemans, drs. Jac, Van pastoor naar predikant, katholiek en protestant Valkenswaard rond 1648, in: Merckenswaert 7, Valkenswaard 1998 
Boeren P., De halve toren van Valkenswaard, in: Bisdomblad 23 september 1988 
Bont R. de, Jubileumnummer Infobulletin Dekenaat Valkenswaard. Dekenaat Valkenswaard 25 jaar, Valkenswaard 1997 
Brom F. en W. Mandigers, Veldkapellen in Valkenswaard, Borkel en Schaft en Dommelen, in: Merckenswaert 1, Valkenswaard 1992 
Bijsterveld A., Het domein van de abdij van Echernach in Waalre en Valkenswaard; ontwikkeling en beheer ca.1100-1400, in: Het Kempenproject 3, Waalre 1989 
Bijsterveld A., De parochie Waalre en Valkenswaard en haar pastoors tot ongeveer 1570, in: Merckenswaert 5, Valkenswaard 1996 
Claessens Th., Twee en een halve eeuw Sint-Agnetendal, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
Claessens Th. en J. de Waal - van der Burgt, De Sint-Martinusparochie, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
Coppens J., Nieuwe Beschrijving van het Bisdom 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch 1843, pag. 61 (Borkel en Schaft) en pag. 168-171 (Valkenswaard) 
Damen Jan, Naar een drie-eenheid. De geschiedenis van de parochies in Valkenswaard-Noord, Valkenswaard, 2001 
Eijnde-v. Amelsvoort M v.d., Samen één. Uitgave bij gelegenheid van de feestelijke start van de pastorale eenheid op 3 februari 2002 
Emstede E. van, Op de grens van twee landen, op de grens van twee werelden, in: Brabantse Leeuw 1966 
Follon B., Het oude verleden zingt in het nieuwe heden. Achelse Kluis (1846-1996), Achel 1996 
Hagen J., De kapel en de schuurkerk van Borkel (1763-1809), in: Merckenswaert 3, Valkenswaard 1994 
Hagen J., Spanningen en spaanders. Het reglement op de kerkbanken van Valkenswaard (1777), gevisualiseerd en besproken, in: Merckenswaert 4, Valkenswaard 1995 
Hagen J.W., Een omgekeerde dragonnade na de herroeping van het edict van Nantes, het Staatse optreden tegen de Valkenswaardse pastoor Jacob Danckers in 1685-86, in: Merckenswaert 7, Valkenswaard 1998 
Jong D. de, Is de Achelse Kluis een voortzetting van de grenskapel van Valkenswaard onder Achel?, in: Het Oude Land van Loon, Hasselt 1951 
Jong D. de, Momenten uit drie eeuwen kluishistorie, Achel 1973 
Jong D. de, Eremietenregels Achelse Kluis, Achel 1974 
Jong D. de, De laatste wilsbeschikking van pastoor Mathias Jans(s)en van Dommelen te Achel overleden op 13 november 1640, in 25 jaar Weerderheem, 1952-1977, Valkenswaard 1977 
Jong D. de, Hoe Peter van Eynatten de Kluis van Achel stichtte, Achel 1986 
Jong D. de en E. van Well, Geschiedenis van de Achelse Kluis, Achelse Kluis 1975 
Keet T., Achelse Kluis, Achel 1979 
Knippenberg W., Oude kapellen in Noord-Brabant II, in: Brabants Heem jaargang 10, 1958 (Borkel en Schaft) 
Knippenberg W., De Udense beeldhouwer Petrus Verhoeven, in: Brabants Heem jaargang 21, 1969 (Borkel en Schaft) 
Leynen H., De Achelse Kluis, 1685-1846, Achel 1935 
Mélotte H., Erfenissen van een Valkenswaardse dorpspastoor uit de 17e eeuw, in: Merckenswaert 1, Valkenswaard 1992
Mélotte H., P. Lathouwers, F. Hoppenbrouwers en B. Luijbregts, Kinderen van Maria, de bedevaart van Valkenswaard naar Handel, Hapert 1993 
NN, De Achelse Kluis, 1846-1946, Achelse Kluis 1946 
NN, Brochure Jongerenkoren Festival 30 april 1972, Valkenswaard 1972 
NN, H. Jozefparochie 1958-1983, Valkenswaard 1983 
NN, H.Antonius van Paduakerk, Valkenswaard 1921-1986, Valkenswaard 1986 
NN, Nicolaasparochie 575 jaar, Valkenswaard 1989 
NN, Feestgids 40 jaar Mariakerk, Valkenswaard 1993 
Peels Mollen Joke, Unne Valkenswirdse misjenaris. ’t Periodiekske juni 2011 #
PJL, Pater-archivaris De Jong ontsluiert de geheimen van de Achelse Kluis, in: Bisdomblad 21 februari 1986 
Ritzen J. en M. Coppens, De Achelse Kluis , Achelse Kluis 1949 
Ruhe H., De kerkbouw in Noord-Brabant gedurende de latere Middeleeuwen, in: Brabants Heem jaargang 6, 1952 (Borkel en Schaft en Valkenswaard) 
Schutjes L., Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch, St. Michielsgestel 1876, pag. 314-319 (Borkel en Schaft), pag. 464-471 (Dommelen) en pag. 775-779 (Valkenswaard) 
Sijpe L. van de, 150 jaar Trappisten in Achel, Hamont 1996 
Smulders Jan, Achter de kloostermuur, een bezoek aan de Achelse Kluis, Swalmen 2001 
Theuws F. De oerparochie in de Kempen en haar belang voor het nederzettingsonderzoek I, de latere Middeleeuwen, in: Brabants Heem jaargang 33, 1981 
Walinga J., Protestant in het Roomse Land. 350 jaar Protestantse kerk in Waalre en Valkenswaard, Valkenswaard 1998 
Weerderheem, heemkundekring. Beknopte geschiedenis van de abdij van Postel. ’t Periodiekske 2003-2 #
Zoetmulder S., Een predikant - een valkenier - een bankier, in Merckenswaert 1, Valkenswaard 1992