Bibliografie - Monumenten

Appeldorn Joop van, Huize Treeswijk. ’t Periodiekske april 2007 #
Appeldorn Joop van, 'Ons huis'. Het gemeentehuis, vroeger en nu. ’t Periodiekske juni 2012 #
BNA, Architectuurroute Valkenswaard, Eindhoven 1995 
Brom Fr. en N. Bulthuis-van Tuyl, De Dommel en haar watermolens, Eindhoven 1995, pag. 40 (Valkenswaard) en pag. 46 (Dommelen) 
Coolen Wil, Monumenten in Valkenswaard. Het leven in Valkenswaard vanaf het midden van de negentiende eeuw juli 2014 #
Dansen S., Kopjes kijken onder de dakgoot, in: Landmerk, Eindhovens Dagblad, 7 september 1996 
Gemeente Valkenswaard, Monumentenzorg Gemeente Valkenswaard (+bijlage), Valkenswaard 1990 
Gemeente Valkenswaard, Geselecteerde panden ter opneming in het monumentenregister/ de gemeentelijke monumentenlijst, Valkenswaard 1993 
Gemeente Valkenswaard, Cultuurhistorische Basisinventarisatie, Valkenswaard 1993 
Gemeente Valkenswaard, Het oude kerkhof van Valkenswaard, Valkenswaard 1996 
Jurgens N., De molen van Borkel. Historische beschrijving en bouwhistorische beschrijving, Zpl. 1995 
Kolman, Chr. e.a. Monumenten in Nederland. Noord-Brabant, Zwolle 1997, pag. 314-316 (Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard) 
Leeuwen W. van, Cultuurhistorische inventarisatie gemeente Valkenswaard, 's-Hertogenbosch 1983 
Leeuwen W. van, Valkenswaard, de omloopsnelheid van gebouwen, in: Kroniek van de Kempen 1995, Hapert 1996 
Mierlo H. van, Hoe het 'oude'Gemeentehuis van Valkenswaard er kwam, in: Kempenland Info 8 september 1995 
Peels-Mollen J. en F. Brom, Het oude kerkhof, in: Merckenswaert 2, Valkenswaard 1993 
Thonon L., De Dommelse watermolen, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
Vermeulen P., Langs 's-Heren Wegen. Veldkapellengids voor Noord-Brabant, Eindhoven 1996, pag. 32 (Borkel en Schaft), pag. 45 (Dommelen) en pag. 146 (Valkenswaard) 
Woerdeman T., Huize Robijnenhof, in: Merckenswaert 2, Valkenswaard 1993 
Zoetmulder S., Brabantse Molens, Helmond 1973, pag. 214 (Borkel en Schaft), pag. 225 (Valkenswaard) en pag. 236 (Dommelen) 
Zwieten B. van, Van Raethuys tot raadhuis, de geschiedenis van een gemeentehuis, in: 25 jaar Weerderheem, 1952-1977, Valkenswaard 1977