Bibliografie - Verenigingen

Gilden
Carolus H., St. Catharinagilde Valkenswaard, in: Merckenswaert 1, Valkenswaard 1992 
Exel W. van (red.), Daor hedde de Guld, Hapert 1985, pag. 67 (Borkel), pag. 73 (Dommelen) pag. 185, 187 (Valkenswaard) 
Ising A., Onder de schutse van het gilde, Hapert 1984 
Jolles J., De Schuttersgilden en Schutterijen van Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch 1933/1934, Deel 1 pag. 64 (Borkel en Schaft), pag. 101 (Dommelen) en Deel 2 pag. 175 (Valkenswaard) 
Knippenberg W. Sacramentsgilde, in: Brabants Heem jaargang 18, 1966 
Kuyk J. van, Het Sint Martinusgilde van het Heilig Sacrament Dommelen, in: Merckenswaert 1, Valkenswaard 1992 
Latjes P., De Gilde van Dommelen, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
NN, Programma 10e Kringdag der Schuttersgilden in Kempenland (1952) Gilde St.Catharina, Valkenswaard 1952 
NN, Gildedag ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Gilde St.Catharina Valkenswaard 22-23 augustus 1987, Valkenswaard 1987 
NN, St.Catharinagilde Valkenswaard. Internationaal Gildefeest 13 augustus 1995, Valkenswaard 1995 
Prinsen G., De eerbaere Guld, Vanen en Trommels, Zilver en Reglementen bijeen gebracht door 12 gilden uit het zuiden der Kempen. Uitgebracht ter gelegenheid van de tentoonstelling der 12 gilden van 1 september tot 20 september 1973 te Valkenswaard, Valkenswaard 1973
Prinsen G., Valkenswaardse Schuttersgilden, in: 25 jaar Weerderheem, 1952-1977, Valkenswaard 1977 
 
Sportverenigingen
Amels W., Jubileum-uitgave van T.W.C. De Kempen ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan, Valkenswaard 1972 
Besselaar Chr. van den, J. van Holten, W. Senders en P. Versteegden, De Valk 1909-1984, Valkenswaard 1984 
Besselaar Christ van den, Sport in Valkenswaard. Het leven in Valkenswaard vanaf het midden van de negentiende eeuw augustus 2014 #
Broek H. van den, 30 jaar Tempo 1961-1991, Valkenswaard 1991 
Div., V.V.B.E.S. 1932-1982, Borkel en Schaft 1982 
Div., RKVV Dommelen 50 jaar 1942-1992, Dommelen 1992 
Div., De Valk voetbal info, Valkenswaard, september 1996 
Div., Jubileumboek 75 jaar SV Valkenswaard 1934-2009, Valkenswaard 2009
Div., Jubileummagazine De Valk 90 jaar, Valkenswaard 2009
Holten M. van (e.a.), Valkenswaardse voetbalvereniging De Valk 1909-1969, Valkenswaard 1969 
Holten M. van (e.a.), Valkenswaardse voetbalvereniging De Valk 1909-1979, Valkenswaard 1979 
Jansen H., Over groen en geel gesproken. TWC de Kempen 40 jaar onderweg, Hapert 1987 
Janssen W., 25 jaar Watervrienden Valkenswaard, Valkenswaard 1995 
Lamers G., 50 jaar hengelsport in Valkenswaard, HSV Venbergen 1930-1980, Valkenswaard 1980 
Keij L. en J. van Delft, Het gouden 'Valkenswaard' 1934-1984, Valkenswaard 1984 
Kiela R. (e.a.), Een kwart eeuw zwemsport in Valkenswaard (1961-1986), Valkenswaard 1986 
Kuitert J. en H. Sandkuyl, 25 jaar tafeltennis in Valkenswaard 1962-1987. TTV Valkenswaard, Valkenswaard 1987 
Laat, Cock F.J.M. de, Zestig jaar voetballen in Dommelen. Dommelen, 2002 
NN, De Valk, gedenkboek ter gelegenheid van het 12½ bestaan, Valkenswaard 1921 
NN, Jubileum-uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van VHC, Valkenswaard 1973 
NN, C.C.V., concours commissie Valkenswaard, 50 jaar, Valkenswaard 1980 
NN, 50 jaar Oud Valken, Valkenswaard 1989 
Romeijnsen J., De Valk, gedenkboek 1909-1934, Valkenswaard 1934 
Schampers W-J., Ut innige schônne an zaalvoetbal is da ge meteen op goal kent schiete, Valkenswaard 1997 
Thonon L., Van Rood-Zwart tot Blauw-Wit, de RKVV Dommelen, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
Thonon L., Den Doel, Handboogvereniging Semper Unitas, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980 
VHC, Jubileum uitgave 40 jaar V.H.C. (1948-1988), Valkenswaard 1988 
VV De Valk, 80 jaar de Valk (1909-1989), Valkenswaard 1989 
VV De Valk, Presentatiegids 1997-1998, Valkenswaard 1997.
 
Heemkundekring Weerderheem
Latjes P., 25 jaar Heemkundekring"Weerderheem", in: 25 jaar Weerderheem, 1952-1977, Valkenswaard 1977 
Kennis, Joop. 't Periodiekse, jubileumuitgave 1952-2002, Valkenswaard 2002 #  
Moolenbroek-Vogels M.W.C.J.N. van, Achtste lustrum van de heemkundekring Weerderheem uit Valkenswaard, in: Merckenswaert 1, Valkenswaard 1992 
NN, Programma en verslag van het VIIe heemkundig werkkamp 3-6 aug. 1955 te Valkenswaard, in: Brabants Heem 1955 
NN, Merckenswaert in Valkenswaard. 't Smoelenboek, Valkenswaards 1995 
NN, Merckenswaert in Valkenswaard. Fietskamp 1995. Liederentafel, Valkenswaard 1995 
NN, Merckenswaert in Valkenswaard. Wegwijzer 47e Heem-fietskamp te Valkenswaard, Valkenswaard 1995 
NN, Algemene Ledenvergadering, Jaarverslag 1995. Heemkundekring Weerderheem, Valkenswaard 1996 
NN, Algemene Ledenvergadering, Jaarverslag 1996. Heemkundekring Weerderheem, Valkenswaard 1997 
Peels-Mollen J., Een zeer persoonlijk Brabants Heem verhaal, in: Heemkundige sprokkelingen, Zpl. 1997
 
Overige verenigingen
Arts H., Striepergatse Hofliederentafel, 15 jaar jong, Valkenswaard 1980 
Bots J.J.W.M., Harmonie Uitspanning Na Arbeid, Honderd jaar 1877-1977, Valkenswaard 1977 
De Draaikolk, De Draaikolk, verslag over de jaren 1974-1978, Valkenswaard 1978 
De Draaikolk, Verslag 1987 en 1988 Stichting De Draaikolk, Valkenswaard 1989 
Div., Euro Rallycross Masters, Bijlage Kempener Koerier 17 augustus 1997 
Eijnden G. van den, Van Liederentafel naar 125 jaar Koninklijke Gemengde Zangvereniging 'De Volharding', Valkenswaard 1984 
Jacobs G. en Chr. van den Besselaar, Sociëteit Eensgezindheid 125 jaar, in: Merckenswaert 1, Valkenswaard 1992 
Kerkhof L. van de, Gedenkboek 50 jaar Scouting Sint Maarten, Valkenswaard 1995 
Luybregts B., Speeltuin Geenhoven Valkenswaard 25 jaar, Valkenswaard 1986 
Nieuwe Levenskracht, Stichting Nieuwe Levenskracht Valkenswaard 70 jaar (1916-1986), Valkenswaard 1986 
NN, Harmonie 'Uitspanning Na Arbeid'. Muziekconcours ter gelegenheid van het elfde lustrum 1878-1933. Concoursgids, Valkenswaard 1933 
NN, Herdenking 75-jarig bestaan Harmonie 'Uitspanning Na Arbeid' 5-6-7 januari 1952, Valkenswaard 1952 
NN, Federatief muziekconcours ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der Koninklijke Harmonie Uitspanning Na Arbeid, Valkenswaard 1952 
NN, Programma van het muziekconcours van de Koninklijke harmonie 'Uitspanning Na Arbeid' 6 en 7 oktober 1962 ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan der vereniging, Valkenswaard 1962 
NN, KPJ Dommelen, 1928-1993, Dommelen 1993 
NN, Buurtvereniging Wilhelmina 50 jaar, 1945-1995, Valkenswaard 1995 
NN, De Schakel 25, personeelsvereniging gemeente Valkenswaard, Valkenswaard 1996 
Noordermeer R. en Engelsman H., Van de muziekschool tot het CMD, 1970-1995. 25 jaar Centrum voor Muziek en Dans, Valkenswaard 1995 
Senders, Wim, Christ vd Besselaar en Henk van Mierlo, Blijf immer aan Uw vaandel trouw ... 125 Jaar Koninklijke Harmonie Uitspanning Na Arbeid, Valkenswaard 2002 
Steeghs W., EMOS 75 jaar, Eindhoven Zj 
Stichting Historisch Genootschap Valkenswaard, Toonaangevend Valkenswaard. Anderhalve eeuw muziekgeschiedenis. Valkenswaard, 2010 #
Waal-van de Burgt J. de, A. Mariën en P. Nass, Verenigingen in vogelvlucht, enige Dommelse verenigingen in woord en beeld, in: Dommelen 't is mer dè ge't weet, Dommelen 1980