Jaarboek Merckenswaert - 1996

De grens tussen Nederland en Belgie.
De oprichting en de scheiding van het Verenigd Koninkrijk, internationaleovereenkomsten, aanbesteding van grenspalen, de grens tussen de huidige gemeente Valkenswaard en de directe omgeving.
J.W. Bieze

De parochie Waalre en Valkenswaard en haar pastoors tot ongeveer 1570.
dr Arnoud-Jan A. Bijsterveld

Archeologie in Valkenswaard.
Landschap, vondsten, opgravingen en voorspellingen. Op basis van vindplaatsen en de vondsten wordt er een actueel maar globaal overzicht gegeven van de bewoningsgeschiedenis voor het grondgebied vangemeente Valkenswaard.
Nico Arts

Een geschiedenis van de Sint Vincentiusvereniging in Valkenswaard (1940-1976).
In deze bijdrage wordt ingegaan op de stichter, ontstaansgeschiedenis in Frankrijk, de verspreiding in Nederland en de oprichting, werkzaamheden en het uiteindelijk weer verdwijnen van de Valkenswaardse conferenties.
drs Willem Dings

Kiosken op de Mert 1882-1955.
Vele decennia lang heeft een muziekkiosk de Markt van Valkenswaard gesierd. Regelmatig werden vanaf deze 'muziektempel' muziekuitvoeringen gegeven. Vanaf 1882 tot aan het midden van de jaren vijftig van deze eeuw, bepaalde de kiosk het gezichtsbeeld van de Markt. Hoewel gesproken wordt over de kiosk gaat het in feite over drie kiosken die, aaneensluitend in een periode van bijna 70 jaar, aan het Marktplein gestaan hebben. Over deze drie kiosken nu gaat deze bijdrage.
Etienne Wetzer

Voormalige posterijen in en om Valkenswaard (1742-1816).
J.W. Hagen

De familie van Best te Valkenswaard, 1753-1959.
'Met klinkende en blinkende penningen in behoorlijke forma'. Inclusief genealogie familie van Best.
Christ van den Besselaar en Henk van Mierlo

Beroepen uit cijnsboek 45044.
D. Vangheluwe