Jaarboek Merckenswaert - 1997

De burgemeesters van Valkenswaard, 1811-1940. Het ambt en de bekleders.
Henk van Mierlo

De dingbank Eersel: een burengemeenschap tussen 1350 en 1550. Doorgifte van erfgoed nader bekeken.
D. Vangheluwe

De 17e eeuwse douanepalen te Budel, Someren en Bergeyk.
J.W. Bieze

Dokter Johannes H. Gijrath (1816-1900). Valkenswaards' eerste heel- en vroedmeester.
Etienne Wetzer

De rol van het platteland bij de Brabantse Omwenteling van 1789.
drs. Simon Dickens

Tijdingen over tienden. Markante momenten uit de geschiedenis der Valkenswaardse tienden gedurende het Ancien Régime en de Bataafs-Franse tijd.
J.W. Hagen

De zoete viering van een bitter gebeuren. Onnozele kinderen in Valkenswaard.
dr. Gerard Rooijakkers

De Kempen en de Tiendaagse Veldtocht in 1831.
Ad van Moolenbroek