Jaarboek Merckenswaert - 1998

De familie de Jongh in de Heerlijkheid Waalre en Wedert.
Inclusief een genealogie.
dr. J. Walinga

75 Jaar missienaaikring Valkenswaard (1922-1997).
Werken met een missie. In dit artikel worden de verschillende aspecten van de Valkenswaardse Missienaaikring afzonderlijk besproken. Na het aangeven van de relevante context wordt ingegaan op de centrale activiteit van de kring: het vervaardigen van allerlei liturgische kledingstukken voor missionarissen.
Henk van Mierlo  

De Leenderhoef 1790-1949.
Een hoeve weggestopt tegen de rand van de Leenderhei, aan de uiterste zuidgrens van Brabant, waar de Lage Landen van naam veranderen en de Warmbeek Tongelreep wordt. Dit verhaal gaat over haar bewoners en bezoekers waarin Josefien Baken-Derikx centraal staat.
Leo Driessen

Het Staatse optreden tegen de Valkenswaardse pastoor Jacob Danckers in 1685-86.
Een omgekeerde dragonnade na de herroeping van het Edict van Nantes.
J.W. Hagen  

Bibliografie van Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard.
Een overzicht van boeken, tijdschriften en artikelendie tot 1 januari 1998 zijn verschenen en die betrekking hebben op deze plaatsen. In totaal gaat het om 395 titels.
Christ van den Besselaar en Henk van Mierlo

De gebeurtenissen rond de kroning van Wilhelmina en haar regeringsjubilea.
Ad van Moolenbroek 

De onderlinge verwantschap van de bewoners van Borkel en Schaft.
Toon van Gestel

Katholiek en protestant Valkenswaard rond 1648.
Van pastoor naar predikant.
drs. Jac Biemans

Drie kônninge.
Een verhaal in dialect over de toevoeging van Riethoven, Westerhoven en Luijksgestel aan Bergeijk.
Dries van Dommelen