Collecties: Foto-beeldbank

Heemkundekring Weerderheem Valkenswaard bezit een schat aan lokaal fotomateriaal.
Ze bestaat uit collecties, onderwerpgerichte verzamelingen, gemeentelijk fotoarchief en losse foto's.

Heemleden zijn continu bezig met digitaliseren en deze verzameling wordt nog steeds aangevuld.

Het beeldmateriaal is dermate interessant op het gebied van cultuur, historie en dorpsontwikkeling, dat Weerderheem toegankelijkheid voor eenieder wenselijk acht.
Vanwege omvang en directheid is gekozen voor deze beeldbank. Heemkundekring Weerderheem deelt hiermee iets waardevols met u.

Voorlopige doelstelling is om de huidige, bij Weerderheem aanwezige, 35.000 foto's foto's te presenteren.

Tot nu toe staan er meer dan 20.000 foto's op de beeldbank.
Wie deze collectie wil raadplegen kan op dinsdagavond terecht op de heemkamer.
Een deel van de collectie is ook via internet te raadplegen.

Veel kijkgenot op de foto-beeldbank.

Heeft u zelf interessant lokaal beeldmateriaal, dan houdt de vereniging zich aanbevolen om dit materiaal te kopiëren/scannen. U bepaalt zelf of en noe de collectie bij Weerderheem kan worden geraadpleegd.