Deze werkgroep richt zich op het verzamelen en beheren van allerlei foto's, ansichtkaarten, dia's, films en video-opnamen met betrekking tot Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard.

Deze beeldmaterialen geven bij uitstek inzicht in de sociale en culturele geschiedenis en zijn dan ook een waardevolle bron voor publicaties, lezingen en tentoonstellingen.

Achter het verzamelen en beheren steekt een heel scala van activiteiten zoals het actief opsporen van beeldmateriaal dat veelal in bezit is van particulieren, het uitzoeken wanneer en bij welke gelegenheid het werd gemaakt en wie of wat is afgebeeld.

Om later nog te weten waar het om gaat, is het van groot belang dat het materiaal goed en zorgvuldig wordt gedocumenteerd.

De heemkundekring beschikt inmiddels over een prachtige collectie gedocumenteerde foto's, ansichtkaarten, enkele honderden dia's alsmede diverse films en video's.

De collecties worden nog steeds uitgebreid.

Al dit materiaal is in de heemkamer ter inzage.

 

Heemkundekring Weerderheem kent de volgende werkgroepen: