History is the key to a golden future

Als lokaal erfgoedhouder draagt Weerderheem zorg voor de verwerving, inventarisatie, bewaring, studie en/of het toegankelijk stellen voor het publiek van documentatie over dit erfgoed.

Onze collectie bevat een veelheid aan zowel bibliothecair, genealogisch als archivarisch materiaal. De thema's die in de collecties teruggevonden kunnen worden, zijn erg divers. Ze behandelen in de eerste plaats het lokale erfgoed en de lokale geschiedenis.

Weerderheem heeft veel verzameld zonder steeds een selectie door te voeren in het verzamelde materiaal. Alles werd bewaard en schenkingen werden niet geweigerd. Het voeren van een collectieplanning is echter een must. Het heeft geen zin om bepaalde documenten te bewaren als ze geen directe band hebben met de locale context en ze niet tot nauwelijks worden bekeken.

Het beleidsplan 2006-2010 heeft de aanzet gegeven tot een bewustwordingsproces. Wat is het doel van de collectie, wat moet worden bewaard en verzameld en vooral: wat niet. Voor sommige zaken ligt het helder, daarin mag Weerderheem niet als archiefbeheerder dienen. (Denk bijvoorbeeld aan de originele archieven van publiekrechtelijke aard zoals documenten uit de archieven van de gemeente, het kadaster etc.)

Weerderheem richt zich voor de toekomst in de eerste plaats op het verwerven van die archieven die verloren dreigen te gaan doordat bijv. de fabriek, vereniging, stichting e.d. ophoudt te bestaan of al niet meer bestaat. Zo is Weerderheem in het bezit gekomen van diverse archieven zoals het archief van mannenkoor de Leeuwerik en van jeugddrumband de Valkenieren.

Na het verzamelen van materiaal en het verzorgen van een zorgvuldige bewaring en een adequaat beheer, is de ontsluiting van de collectie een volgende taak. Dit komt neer op het aanmaken van catalogi en inventarissen. Voor een geïnteresseerde een collectie kan gaan gebruiken voor onderzoek, moet men eerst namelijk weten wat er zich allemaal in die collectie bevindt.

Diverse collecties zijn reeds geinventariseerd en geìndexeerd, zoals bv. het archief van de werkgroep Valkenswaard In Oorlogstijd. De archieven die geinventariseerd, geindexeerd en toegankelijk zijn gemaakt, worden op de website worden geplaatst. Voor een kijkje in de archiefstukken zelf bent u van harte welkom op de heemkamer.

Er ligt nog voldoende materiaal te wachten om gearchiveerd te worden.
Geïnteresseerde leden die hier een steentje aan bij willen dragen, zijn van harte welkom.

Erwin van Oorschot

Archieven