History is the key to a golden future

Als lokaal erfgoedhouder draagt Weerderheem zorg voor de verwerving, inventarisatie, bewaring, studie en/of het toegankelijk stellen voor het publiek van documentatie over dit erfgoed.

Onze collectie bevat een veelheid aan zowel bibliothecair, genealogisch als archivarisch materiaal. De thema's die in de collecties teruggevonden kunnen worden, zijn erg divers. Ze behandelen in de eerste plaats het lokale erfgoed en de lokale geschiedenis.

Het voeren van een collectieplanning is een must. Het heeft geen zin om bepaalde documenten te bewaren als ze geen directe band hebben met de lokale context en ze niet tot nauwelijks worden bekeken.

Het beleidsplan 2006-2010 heeft de aanzet gegeven tot een bewustwordingsproces. Wat is het doel van de collectie, wat moet worden bewaard en verzameld en vooral: wat niet. Voor sommige zaken ligt het helder, daarin mag Weerderheem niet als archiefbeheerder dienen. (Denk bijvoorbeeld aan de originele archieven van publiekrechtelijke aard zoals documenten uit de archieven van de gemeente, het kadaster etc.)

Weerderheem richt zich in de eerste plaats op het verwerven van die archieven die verloren (dreigen te) gaan doordat bijv. de fabriek, vereniging, stichting e.d. ophoudt te bestaan of al niet meer bestaat.

Na het verzamelen van materiaal en het verzorgen van een zorgvuldige bewaring en een adequaat beheer, is de ontsluiting van de collectie een volgende taak. Dit komt neer op het aanmaken van catalogi en inventarissen. Voor een geïnteresseerde een collectie kan gaan gebruiken voor onderzoek, moet men eerst namelijk weten wat er zich allemaal in die collectie bevindt.

U kunt de inventaris van de archieven op de website raadplegen. De archiefstukken zijn ter beschikking op de heemkamer.

Er liggen nog archieven te wachten om geïnventariseerd te worden.
Leden die hier een steentje aan bij willen dragen, zijn van harte welkom.

Archieven

De archieven zijn te vinden in de database/beeldbank Publicaties.