Bibliografie van Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard

Met de bibliografie van de gemeente Valkenswaard (inclusief de voorheen zelfstandige gemeenten Borkel en Schaft en Dommelen wordt beoogd een overzicht te geven van boeken, tijdschriften en artikelen die tot en met 2002 zijn verschenen en die betrekking hebben op deze plaatsen.

Hierdoor wordt het voor geïnteresseerden mogelijk na te gaan wat er over een bepaald (deel)ontwerp van Valkenswaard tot dusverre is gepubliceerd.

In de in het overzicht opgenomen titels wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten zoals boekwerken, brochures, tijdschriftartikelen, rapporten of bijzondere uitgaven ter gelegenheid van jubilea of festiviteiten. Niet opgenomen zijn titels van uitgaven waarin Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard slechts een incidentele vermelding krijgen.

De titels zijn gegroepeerd in een vijftiental categorieën, waarvan een enkele verder is onderverdeeld, en, met uitzondering van 'Periodieke publicaties', gerangschikt op auteur.

Een eerste lijst is in 2002 samengesteld door Christ van den Besselaar en Henk van Mierlo en later aangevuld door Erwin van Oorschot.

Ondanks intensief speurwerk hebben de samenstellers niet de illusie dat met de in deze bibliografie beschreven titels alle relevante literatuur betrekking hebbende op Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard, is opgenomen.

Suggesties, ook voor aanvullingen kunnen worden gedaan via het secretariaat van heemkundekring Weerderheem.

 

Gebruikte afkortingen
Zpl.      Zonder plaats, plaats van uitgeven is niet bekend
Zj. Zonder jaar, jaar van verschijning is niet bekend
NN Nomen Nescio, de naam is niet bekend
Div. Uitgave heeft diverse schrijvers
# in collectie Weerderheem (niet limitatief)