Een van de projecten die de werkgroep 't Kleine Monument heeft opgezet is de inventarisatie van de grafmonumenten van de oude begraafplaats gelegen aan de Kerkhofstraat te Valkenswaard.

graf

Op de plaats waar eens de oude rooms-katholieke kerk van Valkenswaard stond, ligt nog steeds het oude kerkhof. In 1968 besloot de gemeente Valkenswaard een nieuwe begraafplaats aan te leggen, ver buiten de bebouwde kom gelegen. Langzamerhand ging het oude kerkhof dus zijn functie verliezen en begin jaren 90 van de vorige eeuw werden de eerste graven geruimd.

Werkgroep 't Kleine monument is toen in samenwerking met de gemeente begonnen het oude kerkhof in kaart te brengen. De werkgroep nam contact op met de stichting de Terebinth, een stichting tot herstel van zorg rond dood en rustplaats. Van deze stichting hebben de inventarisatieformulieren model gestaan voor de werkgroep.

Alle tot nu toe gemerkte graven (die op de nominatie staan om geruimd te worden en velen inmiddels ook daadwerkelijk geruimd) zijn gefotografeerd, gemeten en uitgetekend, gecompleteerd met de bijbehorende bidprentjes.

Voor belangstellenden is deze schat aan informatie - deels digitaal - beschikbaar in onze heemkamer.

Via het formulier hieronder kunt u zoeken in de teksten die er op de te ruimen/geruimde grafstenen staan.

 

Familienaam   Voornamen
Geboorteplaats Geboortedatum
Overlijdensplaats Overlijdensdatum
Vak en Rij Nummer
 

 

Tips

  • er kan gezocht worden op 1 of meerdere velden
  • hoofdletters zijn niet nodig
  • zoeken op het eerste deel van de naam geeft alle namen die met dat deel beginnen
  • datums worden ingevuld als dd-mm-jjjj (bv 3 februari 01 is 03-02-2001)