Zeven beeldbanken/databases maken deel uit van de Weerderheem Collecties.

 • Foto-beeldbank
  Op de foto-beeldbank is het fotomateriaal van heemkundekring Weerderheem te bekijken.
  Alle foto's zijn te zien in de heemkamer, een aantal ook op internet.
  Indien u bezwaar heeft tegen de publicatie op internet van een bepaalde foto of van bepaalde gegevens, vanwege privacy of copyright, neem dan contact met ons op.
  Weerderheem heeft haar uiterste best gedaan om van het materiaal op de beeldbank de makers en rechthebbenden te achterhalen; en om de haar aangeleverde informatie op de website zo verantwoord mogelijk te presenteren. Al hoewel zij daarbij zeer zorgvuldig te werk is gegaan kan het toch zijn dat een bezoeker, auteur, gebruiker of rechthebbende meent dat publicatie in strijd is met zijn of haar rechten, zoals portretrecht(en) en of auteursrechten.
  Indien een dergelijke situatie het geval lijkt, verzoeken we onmiddellijk contact op te nemen via het contactformulier Secretaris.
  Voor het gebruik van de foto's dient u contact op te nemen met de vereniging (i.v.m. copyright). Hiervoor en voor andere berichten gebruikt u het contacformulier Collecties.
  Informatie over een foto kunt u melden via het formulier onder de foto. 
  Heeft u foto's over Valkenswaard? Weerderheem wil ze graag in haar foto-beeldbank opnemen.

 • Bidprentjes
  Weerderheem heeft een verzameling van bijna 200.000 bidprentjes.
  De overledenen woonden veelal in Valkenswaard en omgeving, maar Weerderheem bezit ook zeer veel bidprentjes uit andere plaatsen. Bidprentjes vormen vaak een aanvulling voor een stamboom. De gegevens op de bidprentjes zijn in veel gevallen nog niet in de openbare akten te vinden.
  De gehele database staat op internet; slechts een klein gedeelte van de records is voorzien van een afbeelding.
  Op verzoek kunnen scans worden geleverd à € 0,50 per bidprentje, inclusief een eventuele foto op de voorzijde. Neem hiervoor contact via het contactformulier Genealogie.

 • Rouwbrieven
  Weerderheem heeft een collectie rouwbrieven. Deze collectie wordt slechts sporadisch aangevuld.
  De overleden personen woonden veelal in Valkenswaard en omgeving, maar Weerderheem bezit ook rouwbrieven uit andere plaatsen. Rouwbrieven vormen vaak een aanvulling voor een stamboom. De gegevens op de rouwbrieven zijn in veel gevallen nog niet in de openbare akten te vinden.
  De gehele database staat op internet; slechts een klein gedeelte van de records is voorzien van een afbeelding.
  Op verzoek kunnen scans worden geleverd à € 0,50 per rouwbrief. Neem hiervoor contact via het contactformulier Genealogie.

 • Bibliotheek
  Weerderheem bezit een aanzienlijk aantal boeken. De Bibliotheek-database is op internet te bekijken. Behalve de voorkant van het boek en alle gegevens, wordt ook zoveel mogelijk informatie over de inhoud weergegeven.
  U kunt de boeken raadplegen in de Heemkamer.
  Voor informatie gebruikt u het contactformulier Collecties

 • Publicaties
  Weerderheem heeft een aanzienlijk aantal publicaties uitgebracht, die op diverse manieren zijn te raadplegen.
  Via de database Publicaties zijn ze volledig doorzoekbaar.
  Ook kunt u hier korte beschrijvingen vinden van een groot aantal archieven van Valkenswaardse verenigingen, instellingen e.d.
  Deze archieven zijn op de heemkamer in te zien.
  Op alle publicaties in deze database berust het Copyright bij HKK Weerderheem Valkenswaard
  Voor informatie gebruikt u het contactformulier Collecties

 • Archeologie
  De werkgroep Archeologie van Weerderheem heeft zich tot doel gesteld de archeologische kennis over Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard toegankelijk te maken voor een breed publiek middels het opzetten van een database met rapporten van archeologische onderzoeken in Valkenswaard.
  De Archeologie-database kunt u op internet bekijken; de rapporten kunt u raadplegen in de Heemkamer. 
  Verdere informatie kunt u opvragen via het contactformulier Archeologie

 • Grafmonumenten
  Weerderheem bezit foto's en gegevens van grafmonumenten op de vier begraafplaatsen in Groot Valkenswaard: Borkel, Dommelen en Valkenswaard.
  Deze beeldbank bevat enkel gegevens van overleden personen.
  Gegevens van nog levende personen op deze grafmonumenten mogen gedeeld worden, omdat de gegevens door de familie van de overledene zelf openbaar werden gemaakt door overlijdensadvertenties, rouwbrieven, bidprentjes e.d..
  Mocht u toch bezwaar hebben dat gegevens van uw familie hier worden gepubliceerd, neem dan contact via het contactformulier Genealogie
  Deze beeldbank is in opbouw.
  Momenteel zijn alleen de grafmonumenten van Borkel, een gedeelte van  de grafmonumenten in Dommelen en een gedeelte van de Oude Begraafplaats beschikbaar op internet.