Ter attentie

Heemkamer gesloten

Gezien de blijvende tegenvallende bestrijding van de coronapandemie is Weerderheem genoodzaakt de heemkamer gesloten te houden.

Geen dinsdagavond-openingen tot Nieuwjaar.
Ook de werkgroepen kunnen niet bijeenkomen.

Geen lezingen meer in 2021.

De ALV, die voor 21 december gepland is, gaat evenmin door.

ALV Weerderheem 'Jaarverslagen 2020'

De ledenvergadering (ALV) stond voor dinsdag 21 december 2021 gepland. Deze gaat vanwege corona fysiek niet door.
Vandaar dat het bestuur de leden digitaal om reactie vraagt.

Het boekje 'Jaarverslagen 2020' is in mei rondgebracht.
Wie het niet meer heeft, je vindt het hier: Jaarverslagen HKK 2020

Heemkamer en activiteiten

Vanaf september is de heemkamer op de dinsdagavonden geopend (20.00-22.00 uur).
Ook de werkgroepen mogen bijeenkomen en kunnen gebruik maken van de heemkamer.

In oktober is, op dinsdag 19 oktober, de eerste lezing gehouden sinds de coronapandemie.

Nu half november de coronabesmetting weer toeneemt is strikte naleving van de maatregelen noodzakelijk.
Het gebruik van de heemkamer en de heemactiviteiten kunnen doorgaan mits ieder zich aan de afspraken houdt.

De lezing van november gaat niet door.

Algemene Ledenvergadering

De leden van heemkundekring Weerderheem houden hun algemene ledenvergadering van 2020 digitaal.
Tot 28 november kunnen zij input leveren op de agendastukken van de ALV.
Die agendastukken kan men hier raadplegen onder ALV 2020 (niet meer beschikbaar).