Heemreis 2023 Naar Duitsland

Op zaterdag 23 september ging de jaarlijkse heemreis naar Jülich in Duitsland.
We beleefden een mooie dag, waarvan een kleine impressie is te vinden in ons fotoalbum.

Heemreis 2022 naar België

Op zaterdag 24 september kon, na 2 corona-jaren, de jaarlijkse heemreis weer doorgaan. 
Dit keer naar België met Le Moulin du Val-Dieu in Aubel, Museum Vieille Montagne in Kelmis en het 'Drie-Vierlandenpunt’.  
Een impressie van deze dag is te vinden in ons fotoalbum.

Archeologiepresentatie Weerderheem

Archeologiepresentatie Weerderheem 'Tussen Dommel en Keersop'

Datum: zaterdag 18 juni, van 13.00-16.30 uur.
Locatie: Foyer Carolus. De toegang is gratis. 

mgrsmetsstr n69In het kader van de jaarlijkse Nationale Archeologiedagen organiseert ‘werkgroep Archeologie’ van heemkundekring Weerderheem een bijeenkomst met als thema 'Tussen Dommel en Keersop’.

Het programma belicht aspecten van het Dommelse verleden middels een tentoonstelling en presentaties. 
De tentoonstelling omvat de aardewerk-scherven (van tussen de 10e en 19e eeuw) van de collectie van Jan van den Boer en metaaldetector-vondsten uit het gebied.

Naast een overkoepelende presentatie over de historie en prehistorie van Dommelen wordt ook de recente opgraving door RAAP van een boerenerf uit de 16de eeuw op de kruising van de Mgr. Smetsstraat met de N69 behandeld. We proberen ook de vondsten van deze opgraving mee te nemen in de tentoonstelling.

Bovendien zal het werk van 'werkgroep Archeologie' en van de vereniging, heemkundekring Weerderheem, nader worden toegelicht.
Men is welkom voor de gehele presentatie; men kan ook kiezen voor een onderdeel.

De archeologiepresentatie is van 13.00 uur tot 16.30 uur in Cultuurcentrum Carolus, Oranje Nassaustraat, Valkenswaard.
De presentaties worden verzorgd door Gerda Versteegden, Peter Hoeks, Hans van Gemert, Bas Verbeek en Sjef Tooten. 

 Tussen Dommel en Keersop programma

13.00 uur  Ontvangst met koffie & thee 
13.30 uur  Presentatie 'Boerenerf uit de 16e eeuw; waar de Mgr. Smetsstraat en de N69 elkaar kruisen' 
14.00 uur  'Dommelse bodemschatten'  – schervencollectie en metaaldetectorvondsten 1 –
14.30 uur  Presentatie 'Heemkundekring Weerderheem Valkenswaard' 
15.00 uur  'Dommelse bodemschatten'  – schervencollectie en metaaldetectorvondsten 2 – 
15.30 uur  Presentatie 'Tussen Keersop en Dommel, 14 eeuwen historie op een bierviltje'  
16.30 uur  Sluiting 

Heemkamer en activiteiten

Heemkamer open
Er zijn van overheidswege positieve berichten te melden t.a.v. de pandemie-maatregelen.
Dat betekent voor de heemkundevereniging dat er weer veel meer mag en kan.

Het gebruik van de heemkamer:
Vanaf 22 februari is de heemkamer op de dinsdagen open van 20.00-22.00 uur.

Werkgroepen:
Vanaf dezelfde datum kunnen ook de werkgroepen bijeenkomen en gebruik maken van de heemkamer.

Lezingen:
De geplande lezingen gaan door. De eerste is op dinsdag 15 februari met Joke Peels-Mollen als inleider.
De derde dinsdag van maart wordt de ALV gehouden (met lezing).
Enigszins aangepast, dat wel. In de februari-Heeminfo staat daarover meer.

Het bestuur hoopt dat hiermee dat de ontberingen van de laatste twee jaren nu wel zijn geleden en dat de heemkundekring als vanouds weer zal gaan functioneren.