Heemkamer en activiteiten

Heemkamer en activiteiten

De coronapandemie is niet ten einde. Toch heeft Weerderheem versoepelingen toegepast.

In juli kan men op elke dinsdagavond (20.00-22.00u) de heemkamer bezoeken. Op afspraak vergaderen de werkgroepen ook in juli.

Het zomerreces beperkt zich dit jaar tot de maand augustus; dan is de heemkamer dicht.
In september hopen we volop activiteiten te kunnen ontplooien.

Ter attentie

Heemkamer gesloten

De coronapandemie blijft aanhouden.
Daarom zijn de activiteiten van Weerderheem gecancelled en is de heemkamer gesloten.
De Algemene Ledenvergadering van maart wordt opgeschoven naar december.

Algemene Ledenvergadering

De leden van heemkundekring Weerderheem houden hun algemene ledenvergadering van 2020 digitaal.
Tot 28 november kunnen zij input leveren op de agendastukken van de ALV.
Die agendastukken kan men hier raadplegen onder ALV 2020 (niet meer beschikbaar).

Karel Mollen, de Laatste Valkenier

boek karel mollen

Denken dat alles over Valkenswaards verleden al opgeschreven staat is een utopie. 

Er komen dagelijks nieuwe ‘oude gegevens’ boven water.
Over allerlei onderwerpen.

Zo zijn we over de valkerij ook nog lang niet uitverzameld en uitverteld.

Voor wie hierover interessante verhalen wil lezen?

Er komt een boek uit over Karel Mollen, de laatste valkenier.