Start herdenking Valkenswaard 75 jaar bevrijd

Vrijdag 13 september 2019      Hofnar Theaterzaal 20.15 uur     Gratis toegang!
 
levenenoverleveninoorlogstijdOp dinsdag 17 september a.s. is het 75 jaar geleden dat Valkenswaard werd bevrijd.
We vieren dat in de gemeente van 13 t/m 22 september.
Vrijdag de dertiende is de aftrap.
 
Bij gelegenheid hiervan verzorgt heemkundekring Weerderheem een speciale bijeenkomst.
 
De vereniging heeft een publicatie gereedliggen met achttien niet eerder vrijgegeven verhalen en 'nieuwe' foto’s. Je hebt er natuurlijk allang op ingeschreven.
 
Deze glossy ‘Leven en overleven in oorlogstijd, Valkenswaard 75 jaar bevrijd’ gaat burgemeester Anton Ederveen uitreiken aan een nabestaande uit een der verhalen in de glossy.
 

Tickets
Wie deze avond bezoekt (gratis toegankelijk maar tickets kopen voor € 0.00 is gewenst), ontvangt de uitgave voor € 9.95. (Daarna betaal je € 11.50.) Zie website Hofnar voor tickets.

Als je de dertiende op de bonnefooi komt . . . gewoon niet doen.
Voorintekening op deze uitgave kan bij Kantoorboekhandel Priem t/m diezelfde dag.

Inleiders
Jan van Oudheusden en Arnoud-Jan Bijsterveld. Dat zijn de gerenomeerde en gewaardeerde sprekers op deze bijeenkomst.
Tussen de inleidingen treedt een lokaal bekende zanger op: Jacques Marsmans. Hij zorgt voor een toepasselijke muzikale inbreng.

'Oponthoud in de Kempen,
Een toelichting op de moeizame bevrijding van 1944’jan van oudheusden
drs. J.A.F.M. (Jan) van Oudheusden, (oud) provinciaal historicus

Begin september 1944 zag het ernaar uit dat een snelle en moeiteloze bevrijding van Nederland aanstaande was. Het Duitse front in Normandië was immers eind juli ingestort.
In de weken daarna ging de geallieerde opmars als een mes door de boter. Maar juist toen het front tot de Belgisch-Nederlandse grens was opgeschoven, begon de bevrijdingsmachine te haperen. Een snel en verrassend herstel aan Duitse zijde, mede mogelijk gemaakt doordat de Britten na de inname van Brussel en Antwerpen een korte adempauze namen, haalde plots de vaart eruit.
De bevrijding van Zuid-Nederland liep daardoor uit op een maandenlange, vaak bloedige en verwoestende strijd.

 ‘De Jodenvervolging in Noord-Brabant’arnoud jan bijsterveld
prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld (Universiteit Tilburg/cultuurhistorie)

Van de ongeveer 2.000 Joden die Noord-Brabant in mei 1940 telde (en in de maanden daarna zouden nog enkele honderden zich uit de kustgebieden hier moeten vestigen) overleefde uiteindelijk ongeveer de helft de vervolging en grootschalige vernietiging van de Europese Joden door het naziregime.
Waarin onderscheidde de vervolging van de Noord-Brabantse Joden zich van die in de rest van Nederland?

 Glossy afhalen
Na de lezingen in de theaterzaal staat in de foyer een standje van Priem waar de voorintekenaars en de theaterbezoekers een glossy kunnen aanschaffen. (€ 9.95)
Eventueel kan gesigneerd worden door aanwezige auteurs.
Voorintekenaars die op die avond verhinderd zijn kunnen later hun glossy ophalen bij boekhandel Priem aan de Eindhovenseweg.

Nieuwe beeldbank in Weerderheem Collecties

Vanaf heden is er een nieuwe beeldbank beschikbaar in Weerderheem Collecties.

Het is de beeldbank Grafmonumenten, waarin tzt de graven van alle 4 de begraafplaatsen in Groot Valkenswaard worden opgenomen. Momenteel zijn alleen pas de grafmonumenten van Borkel beschikbaar. Aan de andere begraafplaatsen wordt gewerkt. We hopen regelmatig records toe te kunnen voegen.

Vijf beeeldbanken/databases maken nu deel uit van Weerderheem Collecties.

Nieuw in Weerderheem Collecties

Na de Foto-beeldbank met ruim 24.000 foto's, waarvan er 5400 op internet zijn te bekijken, en de Bidprentjes database, met ruim 184.000 items staan er nu 2 nieuwe collecties van Weerderheem online:

  • Archeologie met archeologische onderzoeken in Groot-Valkenswaard 
  • Bibliotheek met, op dit moment, een klein deel van onze bibliotheek.
    Deze zal de komende maanden verder uitgebreid worden.

Alle onze collecties zijn te bereiken via https://weerderheemcollecties.nl.

Dag van de Brabantse Volkscultuur

Op Zaterdag 28 oktober 2017 van 10.00-17.00 uur vindt in
Cultuurcentrum Carolus in Valkenswaard de Dag van de Brabantse Volkscultuur plaats

miss blanche

Het thema is 'Roken en sigaren’;
over roken en de productie van sigaren en sigaretten in Brabant in cultuur-historisch perspectief. 

Een provinciaal en lokaal evenement, deze Dag van de Brabantse Volkscultuur.
De Dag van de Brabantse Volkscultuur is een initiatief van de Historische Vereniging Brabant, Erfgoed Brabant, Brabants Heem en Tilburg University.
Vorige jaren kwam men over andere onderwerpen bijeen in Gemert en Etten-Leur.

In de productie van sigaren speelde de regio, en met name Valkenswaard, een belangrijke functie.

Vandaar dat heemkundekring Weerderheem, i.s.m. het Valkerij- en Sigarenmakerijmuseum, tekende voor de organisatie.

Is roken geschiedenis?
Zolang is het nog niet geleden dat een goede gastheer of gastvrouw het favoriete sigaretten-merk van zijn of haar gasten in huis haalde en glazen op tafel zette met 'rokertjes'. Voor opa werd een kistje sigaren neergezet en op zijn verjaardag kreeg hij dozen vol.
Tot ver in de jaren tachtig mocht overal gerookt worden: op het werk, in de klas, in de trein. Pas een tiental jaren terug werd roken verbannen naar de buitenlucht en zelfs op perrons van stations zijn nu rookzones.
Toch was roken minstens 150 jaar lang een volledig geaccepteerd genot. Vanaf ongeveer 1860 werd het roken, eerst van sigaren en vanaf de Eerste Wereldoorlog ook van sigaretten, mateloos populair.
Maar roken bood niet alleen fysiek genot, het was - en is - ook nauw verbonden met sociale status, leefstijl en imago. Zo was de rokende vrouw lang een taboe, tot na de Tweede Wereld-oorlog ook de 'moderne' vrouw geacht werd op zijn tijd een sigaret op te steken.rook verstandigVanaf het eind van de negentiende eeuw werd Noord-Brabant ook nog eens internationaal toon-aangevend in de sigaren- en sigarettenproductie. Tientallen grotere en kleinere fabrieken produceerden voor de wereldmarkt. Valkenswaard was zo’n centrum. Pas vrij recent kwam daar een einde aan. Nu worden alleen nog in Duizel en Eersel sigaren geproduceerd.
De bijbehorende reclame-uitingen hebben tal van herinneringen nagelaten, in emaillen reclameborden, sigarenbandjes en -blikjes, en in de collectieve herinnering. Tijdens de Dag van de Brabantse Volkscultuur op zaterdag 28 oktober 2017 in Valkenswaard laten we al deze aspecten van roken in het recente verleden de revue passeren. Hoe roken geluk bracht!

Zaterdag 28 oktober
Na de inleiding door dagvoorzitter prof. Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld en een toespraak van burgemeester Anton Ederveen zullen diverse sprekers aspecten van het roken en de fabricage van rookwaren bespreken: dr. Henk van Mierlo, Kitty de Leeuw, Bas Bierkens en Tom Bodde van de Scandinavian Tobacco Group.
In de middaguren volgen rondleidingen in Valkenswaard door de heemkundige VVV-gidsen Wil Coolen en Christ van den Besselaar en in de musea: Valkerij-Sigarenmakerijmuseum en het Nederlands Steendrukmuseum.