ALV Weerderheem 'Jaarverslagen 2020'

De ledenvergadering (ALV) stond voor dinsdag 21 december 2021 gepland. Deze gaat vanwege corona fysiek niet door.
Vandaar dat het bestuur de leden digitaal om reactie vraagt.

Het boekje 'Jaarverslagen 2020' is in mei rondgebracht.

Heemkamer en activiteiten

Vanaf september is de heemkamer op de dinsdagavonden geopend (20.00-22.00 uur).
Ook de werkgroepen mogen bijeenkomen en kunnen gebruik maken van de heemkamer.

In oktober is, op dinsdag 19 oktober, de eerste lezing gehouden sinds de coronapandemie.

Nu half november de coronabesmetting weer toeneemt is strikte naleving van de maatregelen noodzakelijk.
Het gebruik van de heemkamer en de heemactiviteiten kunnen doorgaan mits ieder zich aan de afspraken houdt.

De lezing van november gaat niet door.

Algemene Ledenvergadering

De leden van heemkundekring Weerderheem houden hun algemene ledenvergadering van 2020 digitaal.
Tot 28 november kunnen zij input leveren op de agendastukken van de ALV.
Die agendastukken kan men hier raadplegen onder ALV 2020 (niet meer beschikbaar).

Karel Mollen, de Laatste Valkenier

boek karel mollen

Denken dat alles over Valkenswaards verleden al opgeschreven staat is een utopie. 

Er komen dagelijks nieuwe ‘oude gegevens’ boven water.
Over allerlei onderwerpen.

Zo zijn we over de valkerij ook nog lang niet uitverzameld en uitverteld.

Voor wie hierover interessante verhalen wil lezen?

Er komt een boek uit over Karel Mollen, de laatste valkenier.