Nieuwe beeldbank in Weerderheem Collecties

Vanaf heden is er een nieuwe beeldbank beschikbaar in Weerderheem Collecties.

Het is de beeldbank Grafmonumenten, waarin tzt de graven van alle 4 de begraafplaatsen in Groot Valkenswaard worden opgenomen. Momenteel zijn alleen pas de grafmonumenten van Borkel beschikbaar. Aan de andere begraafplaatsen wordt gewerkt. We hopen regelmatig records toe te kunnen voegen.

Vijf beeeldbanken/databases maken nu deel uit van Weerderheem Collecties.

Nieuw in Weerderheem Collecties

Na de Foto-beeldbank met ruim 24.000 foto's, waarvan er 5400 op internet zijn te bekijken, en de Bidprentjes database, met ruim 184.000 items staan er nu 2 nieuwe collecties van Weerderheem online:

  • Archeologie met archeologische onderzoeken in Groot-Valkenswaard 
  • Bibliotheek met, op dit moment, een klein deel van onze bibliotheek.
    Deze zal de komende maanden verder uitgebreid worden.

Alle onze collecties zijn te bereiken via https://weerderheemcollecties.nl.

Dag van de Brabantse Volkscultuur

Op Zaterdag 28 oktober 2017 van 10.00-17.00 uur vindt in
Cultuurcentrum Carolus in Valkenswaard de Dag van de Brabantse Volkscultuur plaats

miss blanche

Het thema is 'Roken en sigaren’;
over roken en de productie van sigaren en sigaretten in Brabant in cultuur-historisch perspectief. 

Een provinciaal en lokaal evenement, deze Dag van de Brabantse Volkscultuur.
De Dag van de Brabantse Volkscultuur is een initiatief van de Historische Vereniging Brabant, Erfgoed Brabant, Brabants Heem en Tilburg University.
Vorige jaren kwam men over andere onderwerpen bijeen in Gemert en Etten-Leur.

In de productie van sigaren speelde de regio, en met name Valkenswaard, een belangrijke functie.

Vandaar dat heemkundekring Weerderheem, i.s.m. het Valkerij- en Sigarenmakerijmuseum, tekende voor de organisatie.

Is roken geschiedenis?
Zolang is het nog niet geleden dat een goede gastheer of gastvrouw het favoriete sigaretten-merk van zijn of haar gasten in huis haalde en glazen op tafel zette met 'rokertjes'. Voor opa werd een kistje sigaren neergezet en op zijn verjaardag kreeg hij dozen vol.
Tot ver in de jaren tachtig mocht overal gerookt worden: op het werk, in de klas, in de trein. Pas een tiental jaren terug werd roken verbannen naar de buitenlucht en zelfs op perrons van stations zijn nu rookzones.
Toch was roken minstens 150 jaar lang een volledig geaccepteerd genot. Vanaf ongeveer 1860 werd het roken, eerst van sigaren en vanaf de Eerste Wereldoorlog ook van sigaretten, mateloos populair.
Maar roken bood niet alleen fysiek genot, het was - en is - ook nauw verbonden met sociale status, leefstijl en imago. Zo was de rokende vrouw lang een taboe, tot na de Tweede Wereld-oorlog ook de 'moderne' vrouw geacht werd op zijn tijd een sigaret op te steken.rook verstandigVanaf het eind van de negentiende eeuw werd Noord-Brabant ook nog eens internationaal toon-aangevend in de sigaren- en sigarettenproductie. Tientallen grotere en kleinere fabrieken produceerden voor de wereldmarkt. Valkenswaard was zo’n centrum. Pas vrij recent kwam daar een einde aan. Nu worden alleen nog in Duizel en Eersel sigaren geproduceerd.
De bijbehorende reclame-uitingen hebben tal van herinneringen nagelaten, in emaillen reclameborden, sigarenbandjes en -blikjes, en in de collectieve herinnering. Tijdens de Dag van de Brabantse Volkscultuur op zaterdag 28 oktober 2017 in Valkenswaard laten we al deze aspecten van roken in het recente verleden de revue passeren. Hoe roken geluk bracht!

Zaterdag 28 oktober
Na de inleiding door dagvoorzitter prof. Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld en een toespraak van burgemeester Anton Ederveen zullen diverse sprekers aspecten van het roken en de fabricage van rookwaren bespreken: dr. Henk van Mierlo, Kitty de Leeuw, Bas Bierkens en Tom Bodde van de Scandinavian Tobacco Group.
In de middaguren volgen rondleidingen in Valkenswaard door de heemkundige VVV-gidsen Wil Coolen en Christ van den Besselaar en in de musea: Valkerij-Sigarenmakerijmuseum en het Nederlands Steendrukmuseum.

Nieuw boek van Weerderheem

jubileum 2017

Vijfenzestig jaar jong is heemkundekring Weerderheem op 24 oktober geworden.
De in 1952 opgerichte vereniging is er trots op volop te floreren als cultuur-historische vereniging. De lokale historie en cultuur heeft nog maar weinig geheimen.

Desalniettemin kent Weerderheem voortdurend nieuwe uitdagingen. Zo zijn onlangs de plaatselijke kadastergegevens voor ieder digitaal toegankelijk geworden en wordt de toegankelijkheid van een digitaal gegevensbestand met betrekking tot archeologie voorbereid. De nieuwe, voorlaatste, tentoonstelling op de Achelse Kluis over Wereldoorlog I trekt volop bezoekers.

En zaterdag 28 oktober organiseert Weerderheem voor de provincie de Dag van de Brabantse Volkscultuur. De dienstbaarheid van de heemkundekring uit zich in tal van zaken zoals bv. door de wekelijkse publicaties in het Valkenswaards Weekblad en de ondersteuning bij heeminformatie op de scholen. En, als mooie traditie, komt volgende maand weer een cahier uit in dialectverhalen (deel vijftien). Het 65-jarige Weerderheem gaat gezond en wel de pensioenleeftijd in of, zogewenst, tegemoet.

Jacques van Gerven vierde meeJubileum 2017 2
Vorige week werd het jubileum al gevierd in een volle foyer van Cultuurcentrum Carolus. De gangmaker was Jacques van Gerven. Met zijn grappen en grollen, maar vooral met zijn liedjes, gebracht in een muzikale trio, wist hij precies zowel de waarde van heemkunde te treffen als een opperste feeststemming te realiseren.
Het werd een voortreffelijke jubileumavond, die werd afgesloten met een uiteenzetting over kunst in Valkenswaardse kerken door Tineke van Gerwen. Dit culturele aspect, dat mooi aansloot bij de boekpresentatie, werd door de toehoorders gretig verorberd.

valkenswaard verhalend in beeld

De auteurs:
Joop van Appeldorn en Etienne Wetzer

Een ander hoogtepunt van de jubileumviering was de boekpresentatie.
Jacques van Gerven liet alle onderdelen van de avond ontspannen en geolied in elkaar overgaan. 
Dus stond daar ineens Joop van Appeldorn achter het sprekersgestoelte om het nieuwe boek van Etienne Wetzer en hemzelf van enige achtergrondinformatie te voorzien.
Dit product, 300 pagina’s prachtige geschiedenis gevat in dertien lokale verhalen over mensen, plekken en situaties is een juweeltje voor iedere Valkenswaardenaar. De titel 'Valkenswaard, verhalend in beeld' ziet er super uit en men leest elk verhaal in één ruk uit.
Nu te koop bij Boekhandel Priem en bij de Plus in Dommelen.

Anton Ederveen heeft moeite met bijbenen
Uiteraard toonde B&W belangstelling voor het jubileum en het nieuwe Valkenswaardse boek.
Burgemeester Anton Ederveen en wethouders Hetty Tindemans en Mart Wijnen volgden dinsdagavond 17 oktober de feestelijkheden.
Op zeker moment kondigde Jacques van Gerven aan dat Weerderheemvoorzitter Henk Wessels onderhand maar eens dat boek tevoorschijn moest halen.
Bij dit feestelijke hoogtepunt ontvingen burgemeester Anton Ederveen en de auteurs het 'eerste boek'.
Daarbij liet de burgemeester zich ontschieten dat de productiviteit van Valkenswaardse historieschrijvers met lezen nauwelijks is bij te houden, voor hem. Maar dat hij bij elke gelegenheid die zich op het gemeentehuis voordoet zijn gasten vertelt, en foto’s laat zien, over cultuur-historisch Valkenswaard en daarbij de betreffende lectuur uit zijn boekenkast erbij haalt.

Een serie foto's van deze avond is te vinden in het fotoalbum.