Deel 1 van de tentoonstellingscyclus WOI is eind mei afgesloten. In de betreffende Achelse Kluis-accommodatie volgt de opbouw voor deel 2: 2015-2016.

Na afronding van deel 1 meende de organisatie dat alle betrokkenen bijeen moesten komen. Om de dank voor de inzet van het eerste jaar uit te spreken.

groepsfoto wo1 tentoonstelling

Dat bracht zondag 31 mei drukte en gezelligheid op de Achelse Kluis. Weerderheem was goed vertegenwoordigd, bijna alle medewerkers waren aanwezig. Ze hebben zich te goed gedaan aan het drankje en het gebak.

Dat 'zat eraan' volgens de projectpenningmeester want er waren 7481 bezoekers (definitieve telling 2014-'15) geweest. Bovendien was er voor iedere vrijwilliger een DVD met foto's en filmpjes van de eerste tentoonstelling.

Ter afsluiting werd een groepsfoto gemaakt. Niet alle Weerderheemmedewerkers waren er op dat moment nog, maar wie met scherpe blik speurt kan diverse leden ontwaren.