In de tentoonstellingsruimte achter de Achelse Kluis is enkele weken, in juni, keihard gewerkt om deel 2 van de tentoonstellingenserie ingericht te krijgen.

Deel 2 is te bezichtigen vanaf juli tot eind okober en in april-mei van 2016. In de jaren daarna volgen deel 3, 4 en 5.

Het is prima gelukt zodat er weer een prachtige, illustratieve en historisch-leezame tentoonstelling te bezoeken valt. Je moet daarvoor aan de achterzijde van de Achelse Kluis zijn. Daar zijn, zoals bekend, ook de Kluiswinkel, het café-restaurant en nog meer expositieruimtes. Men kan er een 'dagdeel-uitje' van maken.

De nieuwe WOI-tentoonstelling heeft de dodendraad als centraal thema. Met als belangrijk onderdeel: de slachtoffers die toen door de draad het leven lieten. Het gebruik van electriciteit was nog niet alom bekend, zeker niet in dorpen en gehuchten. (Valkenswaard (1917) en Dommelen (1923) moesten nog kennis maken met deze energievoorziening, evenals Borkel en Schaft.)

Op zaterdag 4 juli werd met een korte officiële plechtigheid de tweede deeltentoonstelling in gebruik genomen. 

opening 2e tentoonstellingBurgemeesters en wethouders waren ter plekke om dit wereldbekend te maken. Zij knipten zogenaamd de elektrische draden die de toegangsdeur versperden, door.

Hierna werden rondleidingen verzorgd.

De organisatie hoop en verwacht dat er ten minste evenveel bezoekers de tentoonstelling bezoeken als bij deel 1. Bezoekers komen uit de regiogemeenten aan beide zijden van de grens, van scholen en van organisaties die het bezoek als een educatief uitje oppakken.

Daarnaast zullen weer veel toeristen, die van natuur en cultuur in de streek genieten, de tentoonstelling binnenlopen.

Op woensdagen, zaterdagen en zondagen kan men er terecht.