Sinds heemkundekring Weerderheem een archeologiewerkgroep is gestart in 2016 zijn binnen deze discipline veel activiteiten verricht.

Dat loopt van archivering van archeologische onderzoeken die voorheen zijn gedaan tot het daadwerkelijk deelnemen aan opgravingen. De gegevens worden te zijner tijd toegankelijk gemaakt.

Om een beeld te geven van zo’n  onderzoek waaraan, vanaf den beginne, is deelgenomen, volgt hier het verslag
Boerderij Kromstraat 42-44.