In aanloop naar het Sinterklaasfeest van 2016 plaatsten we het verhaal van Zwarte Piet op de website. Wat voor mening men over deze persoon van een kinderverhaal ook heeft, het is wel prettig als men de juiste geschiedenis in beeld heeft. Dat is de achterliggende gedachte.

Dat geldt evenzeer voor de Kerstman. Deze figuur is overgewaaid van het Amerikaans continent. Hoe is die daar is gekomen en wat is de mogelijke verwantschap met de heilige Nicolaas? Daar is nog geen 100% duidelijkheid over en evenmin is er eenduidigheid in het historische verhaal. 'Van Sint naar kerstman 2016' gaat uit van concrete feiten en benadert zeker de juiste ontwikkeling.