Heemkamer open
Er zijn van overheidswege positieve berichten te melden t.a.v. de pandemie-maatregelen.
Dat betekent voor de heemkundevereniging dat er weer veel meer mag en kan.

Het gebruik van de heemkamer:
Vanaf 22 februari is de heemkamer op de dinsdagen open van 20.00-22.00 uur.

Werkgroepen:
Vanaf dezelfde datum kunnen ook de werkgroepen bijeenkomen en gebruik maken van de heemkamer.

Lezingen:
De geplande lezingen gaan door. De eerste is op dinsdag 15 februari met Joke Peels-Mollen als inleider.
De derde dinsdag van maart wordt de ALV gehouden (met lezing).
Enigszins aangepast, dat wel. In de februari-Heeminfo staat daarover meer.

Het bestuur hoopt dat hiermee dat de ontberingen van de laatste twee jaren nu wel zijn geleden en dat de heemkundekring als vanouds weer zal gaan functioneren.