Vanaf september is de heemkamer op de dinsdagavonden geopend (20.00-22.00 uur).
Ook de werkgroepen mogen bijeenkomen en kunnen gebruik maken van de heemkamer.

In oktober wordt een heemlezing gehouden, op dinsdag 19 oktober, de eerste sinds de coronapandemie.
Een en ander betekent dat het gebruikelijke werkritme van Weerderheem is opgepakt.