Heemkamer en activiteiten

De coronapandemie is niet ten einde. Toch heeft Weerderheem versoepelingen toegepast.

In juli kan men op elke dinsdagavond (20.00-22.00u) de heemkamer bezoeken. Op afspraak vergaderen de werkgroepen ook in juli.

Het zomerreces beperkt zich dit jaar tot de maand augustus; dan is de heemkamer dicht.
In september hopen we volop activiteiten te kunnen ontplooien.