De ledenvergadering (ALV) stond voor dinsdag 21 december 2021 gepland. Deze gaat vanwege corona fysiek niet door.
Vandaar dat het bestuur de leden digitaal om reactie vraagt.

Het boekje 'Jaarverslagen 2020' is in mei rondgebracht.