Korte impressie van de Heemreis naar Xanten op zaterdag 23 september 2006.

Wij zijn vertrokken vanuit Valkenswaard om iets over half negen. Het weer was goed en zeer geschikt voor het houden van een stadsbezoek. Aantal deelnemers 26 personen. Aankomst in Xanten om 10.10 uur. Daar werden wij opgewacht door dhr. Wim van Heugten.

Dhr. Wim van Heugten had ons op dinsdagavond 19 september 2006 al laten proeven van de streek waarin Xanten gelegen is. Reeds toen kende zijn enthousiasme, betrokkenheid en feitenkennis over deze streek van Duitsland geen grenzen en ook in Xanten liet hij zich wederom niet onbetuigd en konden wij genieten van zijn deskundigheid en welbespraaktheid.

Na een korte uitleg over St. Norbertus die in Xanten woonachtig is geweest, alsmede een uitleg over de vroeg-middeleeuwse geschiedenis van Xanten, werden wij aan de Markt in Xanten op koffie/thee met een lekker stuk gebak getrakteerd.

Aansluitend zijn wij de monumentale en indrukwekkende St. Victorsdom gaan bezoeken. Het huidige kerkgebouw is gerealiseerd in de 13e tot de 16e eeuw en na het laatste oorlogsgeweld (bijna volledig gebombardeerd) na 1945 weer opgebouwd. In de St. Victorsdom hebben wij kunnen genieten van de schitterende hoeveelheid kunstschatten.

Na een bezoek aan de Kruisgang en een deel van de stadsommuring, werden wij tussen de middag in de gelegenheid gesteld om op een van de terrassen aan de Markt wat te nuttigen, helaas moesten sommigen daar wel erg lang op hun eten wachten. Na een korte wandeling naar het Archeologisch Park konden wij ons daar een goed beeld vormen van de  Romeinse nederzetting Culunia Ulpia Trajana.

Deze nederzetting is gesticht rond 100 jaar n.C. en bewoond tot ongeveer 350 jaar n.C. Na verwoest te zijn door de Franken, is deze 73 hectare grote nederzetting in verval geraakt en vervolgens gebruikt als vindplaats van bouwmaterialen (o.a. is er Romeins bouwmateriaal gebruikt voor de St. Victorsdom en voor woonhuizen in Xanten). Pas in 19de eeuw zijn er opgravingen verricht en in de jaren 70 van de vorige eeuw is men gestart met een gedeeltelijke reconstructie. Imposant is het gedeeltelijk gereconstrueerde Amfitheater en de Haventempel.

Na het nuttigen van een drankje in de Romeinse herberg zijn we klokslag 17.00 uur vertrokken naar Valkenswaard. Een bijzonder woord van dank wil ik richten aan het bestuur voor deze mooie, maar vooral interessante dag.

Het is jammer dat er niet meer leden van onze Heemkundekring zijn meegegaan. Er was nog genoeg plaats in de bus en het was onderling ook erg gezellig, zelfs voor mij, daar ik pas in februari van dit jaar lid ben geworden van onze heemkundekring Weerderheem en ik aanvankelijk niet alle mensen kende. Diegenen die er niet bij zijn geweest hebben naar mijn mening echt wat gemist.

Harrie Toussaint