Op de Algemene Leden Vergadering van dinsdag 27 maart 2007 werden Erwin van Oorschot en Harm Carolus toegevoegd aan het bestuur van Weerderheem.
Joop van Appeldorn nam afscheid als voorzitter ad interim en ook als bestuurslid.
De vergadering riep Henk Wessels uit tot nieuwe voorzitter.

nieuwe voorzitter

Taakverdeling bestuur

Na de ALV zijn binnen het bestuur de taken doorgenomen.

Voor wat betreft bestuurlijke zaken is vastgesteld dat Henk Wessels de voorzitter is, Sjef Tooten de secretaris, Els Verbeek-Dielis penningmeester en Loet Visschers vice-vz.

De bestuursleden Leo Wijnen, Erwin van Oorschot en Harm Carolus completeren het bestuur van Heemkundekring Weerderheem.