Zo'n twee jaar zijn ze bezig geweest met het scannen van de foto's van het gemeentearchief. Alles bijeen betekende dat circa 10.000 foto's in behandeling nemen. Dat is niet niks en niet mis.

Maar volhouders als Piet, Frans, Harm, Joop, Els en . .  (er zijn wellicht meer handen toegestoken) weten pas van ophouden als het klaar is. Fantastisch.

gemeentefotoarchiefTien dvd's zijn het geworden. Gemakkelijker te hanteren dan al die verschillende dozen, albums, stapels en 'loslopers' en het neemt nauwelijks plaats in. Met als voordeel (tegenprestatie van de gemeente): Weerderheem heeft ook de beschikking over dit beeldmateriaal. Het zal straks toegankelijk zijn voor diegenen die zich met een fotovraag tot de heemkundekring richt.

Op dinsdagavond 3 maart bracht wethouder Hettie Tindemans en archiveringsambtenaar Jan Koenen een bezoek aan de heemkamer.

Niet zomaar. Het gebeurde op afspraak na overleg. Waarom?

gemeentefotoarchief

Weerderheem, en met name de werkgroep die scannen en digitaliseren verzorgt, had 'een karwei plat'. Het scannen van de foto's uit het gemeentelijk archief is klaar. Circa 10.000 foto's staan op 10 dvd's. Deze dvd's werden overhandigd door Henk Wessels aan de wethouder.

De gemeente had ook 'iets' meegebracht voor de heemkundekring: twee stukken uit de erfenis van Van Gerwen-Lemmens in bruikleen. Jan Koenen gaf er uitleg over.

Een en ander ging gepaard met toespraken en informele gesprekken. Loet zorgde met een kleine demonstratie ervoor dat iedereen wist waar het over ging en hoe je ermee kunt werken.

Men bleef hierna gezellig nog een tijdje 'buurten'.