loet joopJoop van Appeldorn is lid van Weerderheem sinds 2001.

Een man met een brede belangstelling.

Hij is bij Weerderheem lid geworden omdat hij met name grote belangstelling heeft voor geschiedenis en de cultuur-historie.

Dat komt vanuit zijn eigen persoonlijkheid, het zit bij hem 'in de genen'.

Het is gevoed geworden door de veelsoortige werkzaamheden die hij in de gemeente Valkenswaard verrichtte en nog steeds doet. Het is een persoon die graag onderzoekt hoe iets is, wat het is en waarom dat het zo is. Joop wenst altijd helderheid en zekerheid omtrent de aard der dingen. Op alles wat zijn belangstelling trekt stapt hij af. Hij richt zich hierbij voornamelijk op de lokale situatie, maar heeft ook daarbuiten zeker interesse-sferen.

Opvallend goede inzet
In 2005 ontstonden er problemen in de vereniging. Zowel bij de leden als op bestuurlijk niveau was sprake van onenigheid over het te volgen beleid en vooral de wijze waarop een en ander uitgewerkt en vorm moest krijgen. Een bestuurscrisis volgde. De vereniging dreigde uiteen te vallen.

Joop heeft zich dit sterk aangetrokken. Met enkele andere leden heeft hij zijn uiterste best gedaan om de vereniging bijeen te houden en in een vaarwater te brengen met toekomstperspectief. Dat heeft hem wat kruim gekost!

Natuurlijk waren er eerst de pogingen om alle mensen binnenboord te houden. Daarna moest de organisate opnieuw opgebouwd worden en mensen gezocht die functies zouden willen vervullen.

Enerzijds heeft dit gedurende twee jaar een berg aan tijd gekost. Mensen spreken, trachten te verzoenen en weer te enthousiasmeren. Nieuwe personele krachten aanboren. Anderzijds moest er diep worden nagedacht over de uitgangspunten van de vereniging en de koers die gevaren moest worden. Wat weer pittig overleg tot gevolg had.

In beide zaken is Joop van Appeldorn, met assistentie, grotendeels geslaagd. Hij moest daarvoor wel, om sturend te kunnen werken, voorzitter ad interim worden. Wat niet zijn wens was. Hij mocht gedurende twee jaar alle voorkomende klusjes opknappen. Naast de bestuurlijke zaken moesten ook de verenigingsactiviteiten gewoon doorgaan.

Nieuwe kansen
De vereniging is hierin positief tevoorschijn gekomen. Zijn missie slaagde. Er zijn wat mensen vertrokken, sommigen later weer teruggekeerd. Nieuwe mensen kwamen binnen. De statuten en het huishoudelijk reglement werden opgepoetst en up to date gemaakt. Er kwam een meerjarenplan met een jaarplan. En dat terwijl in de organisatie alles gewoon kon doorgaan. Begin 2007 was alles in het reine en kon Joop terugtreden uit de activiteiten en functies die hij tijdelijk vervulde.

Deze gezondmaking van de vereniging is voor Weerderheem eigenlijk de aanleiding om tot aanvraag van een koninklijke onderscheiding over te gaan.

Er is meer
Joop van Appeldorn is een gedreven zoeker naar informatie, naar waarheid en zekerheid, met een brede belangstelling. Hij zet zich met hart en ziel in voor datgene wat zijn interesse heeft. Uit eigener zicht op de wereld, maar ook voor de medemens en de vereniging. Bij de medemens moet aangetekend: elke medemens die maar wil meewerken.

Dat betekent voor Weerderheem dat Joop zich voor vele activiteiten inzet. Uit eigener beweging, volgens planning, of in opdracht of verzoek. Niet afwachtend. Hij kan niet aanzien dat 'zaken blijven liggen' en steekt dus spontaan zijn handen ervoor uit de mouwen. Hij begint eraan. En ergens aan beginnen betekent voor Joop van Appeldorn ook afmaken. Vanaf het begin van zijn lidmaatschap heeft Joop zich stevig ingezet. Eigenlijk zijn alle voorkomende activiteiten binnen de vereniging door hem uitgevoerd.

Toch wat items noemen
Twee jaar voorzitter ad interim om de vereniging nieuwe toekomst te bieden.
Contacten met de werkgroepen, zo'n vier à vijf, en aanjager cq ondersteuner van activiteiten. En hij zet zich in voor werkzaamheden die vanuit zo'n werkgroep ondernomen wordt. Hij gaat bv bij het uitgeven van een boek of cd 'de markt op' om het organisatorisch en financieel te regelen.

Hij publiceert voor Weerderheem:
- in het lokale weekblad Kempener Koerier elke drie weken een artikel
- medewerking aan het maandelijkse heemblaadje Heeminfo
- Joop redigeert (en schrijft regelmatig) de driemaandelijkse Weerderheemuitgave, het boekje
  dat 't Periodiekske heet
- hij schrijft zelf een boek (onlangs over scholengemeenschap Were Di te Valkenswaard)

Op onderzoek uitgaan voor iemand of voor de vereniging.
Bijeenkomsten bijwonen.
Procedure opstarten en begeleiden om een gebouw tot rijksmonument te laten benoemen.
Moet iets worden uitgezocht, dan rijdt Joop het hele dorp door om alle betrokken mensen te bevragen of situaties te bekijken/beschrijven.
Hij is een aansprekende ambassadeur voor de zaak van de heemkunde.
Joop is niet te beroerd om voor een overleg of het ophalen van spullen of wat dan ook nog een eind met de auto te gaan rijden.

Ter afsluiting
Bij alle functies en activiteiten gaat Joop van Appeldorn zeer consciëntieus te werk. Hij wekt de idee dat hij verantwoording moet afleggen voor al zijn werkzaamheden. Anders gesteld: hij is behept met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Voorop staan of de eerste plaats bezetten ligt helemaal nooit in zijn bedoeling. Zijn bescheidenheid is welhaast spreekwoordelijk. Soms moet Joop wel eens 'naar voren geduwd' worden. Een voorbeeldfunctie willen vervullen, met een warm en intens gevoel voor waarden en normen, is bij Joop een duidelijk gegeven.