De geschiedenis van Handel als Mariabedevaartsoord begint in het begin van de dertiende eeuw. In de zeventiende eeuw beginnen er bedevaarten te trekken, waaronder die vanuit Valkenswaard mogelijk begin achttiende eeuw. Al eeuwen trekken mensen uit Valkenswaard elk jaar op het voorlaatste volle weekend van juni naar Onze Lieve Vrouw van Handel.

Digitaliseren

Een rijke geschiedenis, waarover mensen vaak en graag spreken en waarover veel is geschreven. dvdhandelseprocessie1Met het beeldmateriaal over de tochten is het minder gunstig gesteld. Er is een film uit de dertiger jaren en het fotomateriaal gaat niet erg veel verder terug. Uit de laatste tientallen jaren is er meer fotomateriaal, maar het is nooit centraal geinventariseerd of opgeslagen. Daarin is nu verandering gekomen. Het bestuur van de Handelse Processie heeft actie ondernomen. Waarom? Dat zit in de veronderstelling dat er op veel foto's mensen staan, waarvan men mogelijk nu de naam nog kan achterhalen, en het bijhorend verhaal, maar over enige tijd niet meer. Tegelijk wil men het aanwezige materiaal zo goed mogelijk ordenen en documenteren.

Om met papieren foto's langs de oudere Valkenswaardse bewoners en verzorgingshuizen te gaan om ontbrekende namen te achterhalen is lastig. Bovendien gaat de kwaliteit erop achteruit en er kunnen er kiekjes kwijtraken. De oplossing is gevonden in het digitaliseren van de foto's. dvdhandelseprocessie2Dan kan men zonder probleem met een dvd 'de boer op' om gegevens te verzamelen. De originelen plus de basis-dvd zijn veilig opgeborgen. Het bestand waarover men beschikt is nu behandeld.

Een begin

De Broederschap vond bij heemkundekring Weerderheem een willig oor en mensen die tijd hebben en verstand van het scannen en gerubriceerd-opslaan van archiefmateriaal. Met name Frans van Ham en Piet Nass van Weerderheem hebben er aardig wat uurtjes ingestoken. dvdhandelseprocessie3Het resultaat is een volle dvd met zo'n 750 historische foto's waarmee de Broederschap vooruitkan. Dat is een begin. Foto's van heel vroeger die ongetwijfeld nog overal bij mensen in bezit zijn kunnen erbijgevoegd worden. En jaarlijks natuurlijk een nieuwe reportage.

Dinsdag 6 oktober overhandigde Henk Wessels van Weerderheem de dvd aan de bestuursleden van de Broederschap Harrie Toussaint en Pieter Mikkers. De goede samenwerking werd bezegeld met koffie en een lekker stuk vlaai.

Mocht iemand historisch beeldmateriaal in bezit hebben en willen aanbieden, neem dan contact op met Harrie Toussaint. Zie voor de gegevens de website van de Handelse Processie: www.handelseprocessie.nl.