Wat doet de heemkundekring?

Men staat er niet bij stil. Zoveel onderwerpen als bij een heemkundige vereniging aan de orde komen. En het zijn ook nog eens allemaal zeer herkenbare en interessante onderwerpen. Zo uit het dagelijkse leven gegrepen. De Valkenswaardse vereniging Weerderheem wil dat aan de mensen laten zien.

Wat doet de heemkundevereniging, welke mensen zijn daarbij actief en wat houdt het in als je lid bent bij die club.

Op zondag 13 december van 14.00 tot 17.00 uur is men welkom op de 'open middag' die in Cultuurcentrum Carolus aan de Oranje Nassaustraat in Valkenswaard wordt gehouden.

Werkgroepen
De werkgroepen, die actief zijn binnen de vereniging, en enkele individuele heemleden presenteren hun werkterrein en laten de resultaten die ze daarbij behalen zien.

moederstoalMen kan er kennismaken met werkgroep Tongval, die bezig is met de  taal van Borkel, Schaft, Valkenswaard en Dommelen. Hoe werd die vroeger gesproken, wat gebruiken we daarvan nu nog en wat leggen we ervan vast voor de mensen na ons. Dat geeft een duidelijk beeld van wat heemkunde doet: gebruiken en gewoonten die generaties lang gewoon waren vastleggen en toegankelijk maken. Datzelfde komt terug in de bemoeienis bij gebouwen, straatbeelden en indrukrijke pekken van het dorp: beschrijven en vastleggen. Eventueel kan de vereniging ervoor ijveren dat zo'n gebouw op de monumentenlijst komt, of actie voeren om het te behouden.

Heemkunde helpt de mensen ook bij het blootleggen van het familieverleden. Wie zijn de voorvaderen van jou en van je gezins- en familieleden? En wat hebben ze allemaal meegemaakt? Voor informatie en hulp om dit op te zoeken kan men terecht bij werkgroep Genealogie van Weerderheem.

Een heel aparte tak daarbij vormt de verzameling bidprentjes die door een werkgroep werd verzameld, gerubriceerd en toegankelijk gemaakt voor ieder. Ook via deze website beschikbaar.

Practische hulp
Behalve de bidprentjes zijn er meer disciplines waarvan de vereniging verzamelingen met overzichten heeft. bidprentjeNeem bijvoorbeeld het oorlogsverleden van Valkenswaard. Dat is door werkgroep Valkenswaard In Oorlogstijd breed vastgelegd.

Wil men het beeldmateriaal van Valkenswaard raadplegen; er zijn circa 10.000 foto's beschikbaar uit het gemeentearchief. Met daarnaast nog andere fotoverzamelingen.

Wil je weten wie er op de Oude Begraafplaats liggen? De gegevens zijn voorhanden (ook via deze site).

Om te kunnen lezen wat over voorouders is geschreven is kennis en een cursus Oud Schrift erg nuttig. Weerderheem verzorgt dit regelmatig.

Voor elk wat wils
Iedereen kan op eenvoudige en goedkope wijze lid worden van de vereniging. Dan is men op de hoogte van het werk en heeft men toegang tot veel materiaal.

Je kunt ook meewerken aan een activiteit om het beeld van onze huidige samenleving vast te leggen of te wroeten in de geschiedenis. Je hebt zelf de regie van het moment waarop je dit doet en de omvang ervan. Het staat buiten kijf dat, als je erg actief bezig wil zijn bij de heemkundekring, het een aanzienlijke tijdsinvestering kan kosten.

Behalve dat, zijn er maandelijks heemavonden, waarop interessante onderwerpen door deskundige sprekers worden behandeld.

De open middag
Behalve de genoemde onderwerpen zijn er zondag uiteraard ook doe-activiteiten. De jeugd kan bijvoorbeeld een stamboom invullen, oude kiekjes worden tentoongesteld met de bedoeling dat bezoekers noteren wie erop staan.

Verder zorgt de website voor visuele ondersteuning en is er een presentatie van oude foto's. Er zullen vele boeken, mappen en andere spullen vanuit de heemkamer ter inzage worden neergelegd.

Daarmee wordt het een aantrekkelijke rondgang door de foyer van Carolus en krijgt men een beter beeld van het werken van heemkundekring Weerderheem Valkenswaard.

U bent welkom!