Willem Mandigers is reeds decennialang een zeer toegewijd en actief lid van heemkundekring Weerderheem uit Valkenswaard.

In de jaren zeventig maakte hij deel uit van de werkgroep Valkerijtentoonstelling. Hij is de ontwerper en uitvoerder van de 'goei' kamer die daarbij werd gerealiseerd. De latere omzwervingen van de tentoonstelling heeft hij steeds actief meebeleefd

wimmandigersWillem is voorts te beschouwen als een 'vraagbaak' binnen de hkk. Voor buitenstaanders staat hij altijd klaar om iets uit te zoeken. En hij kan uitgebreid interessant heemkundige verhalen vertellen. Als vaste trouwe (fietsende) bezoeker is hij iedere dinsdagavond op de heemkamer.

Zijn actieve productieve bijdrage aan het Heem bracht hem ertoe om van 1990 t/m 1999 deel uit te maken van het verenigingsbestuur, een taak waarvan hij zich goed heeft gekweten.

Willem is binnen Weerderheem de grondlegger van de werkgroep 't Kleine monument. Begin jaren 90 werden de eerste graven geruimd van het oude kerkhof aan de Kerkhoflaan te Valkenswaard. Deze werkgroep is toen in samenwerking met de gemeente begonnen het oude kerkhof in kaart te brengen. Alle tot nu toe gemerkte graven (die op de nominatie staan om geruimd te worden en velen inmiddels ook daadwerkelijk geruimd) zijn gefotografeerd, gemeten en uitgetekend door Willem Mandigers. In cijfers uitgedrukt: reeds meer dan 1000 geïnventariseerde graven. Inmiddels heeft hij deze werkzaamheden uitgebreid naar het kerkhof in Dommelen.

Daarnaast helpt Willem zijn echtgenote Ria bij het inventariseren en indexeren van de grote collectie bidprentjes die Weerderheem in haar bezit heeft.