Lezing op 18 januari 2011 door Tini van Oort

Tini van Oort is voorzitter van de Beheerscommissie van de Oude Willibrorduskerk in Waalre. Namens de gemeente Waalre, eigenaar van de Oude Willibrorduskerk, beheert de commissie het gebruik, doet klein onderhoud en neemt initiatieven om de kerk als monument te versterken en onder de aandacht te brengen.

madonnaraam oude willibrordus waalreAfgelopen jaren zijn de gebrandschilderde ramen van de hand van Pieter Wiegersma gerepareerd  en voorzien van beschermingsglas, zijn de ANWB-borden verniewd, is het carillon gecompleteerd met 2 klokken en is het historische uurwerk gerestaureerd.

Daarnaast heeft de commissie het initiatief genomen het kerkepad vlak bij de kerk in ere te herstellen en zij heeft dat ook mede dankzij steun van het Coöperatiefonds van de Rabobank gerealiseerd. Aan de verwarming en andere voorzieningen wordt nog gewerkt.

Omdat de wijzers van het uurwerk tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei nooit de juiste tijd aangaven en dit hem enorm ergerde, heeft Tini van Oort zich verdiept in het uurwerk van de Oude Willibrorduskerk en daarbij enkele opmerkelijke vondsten gedaan.

Hierover en over een aantal andere zaken, die daarbij in het gezichtsveld kwamen, gaat de lezing.klok willibrorduskerk tini van oort

foto Jurriaan Balke

Vóór de pauze wordt ingegaan op de ontwikkeling van het meten van de tijd. Van de primitieve mens, via de oudheid en de middeleeuwen naar het tijdperk van de mechanische tijdmeting.

Wanneer en waar gebruikte men de zonnewijzer, de zandloper en het water-uurwerk. Waarom zijn er 12 uren in een etmaal ? Wat verstaan we onder een klok? Hoe mat men de tijd in het Verre Oosten? Ook uurwerken van recentere datum als elektrische en digitale uurwerken en ook de atoomklok komen aan de orde.

In het tweede deel na de pauze wordt ingegaan op het torenuurwerk in de Oude Willibrorduskerk van Waalre. Uit originele documenten blijkt, dat dit uurwerk al in het begin van de 15-de eeuw in de kerk van Waalre aanwezig was. Maar er zijn aanwijzingen dat het mogelijk nog veel ouder is en zelfs onderdeel is van de uurwerkgeschiedenis van Parijs. En omdat het uurwerk van Waalre nog steeds goed werkt, zou, voor zover bekend,  het wel eens het oudste, nog werkende torenuurwerk ter wereld kunnen zijn.