Prettig heemreisweer, droog en een nazomertemperatuur, en een goed gevulde bus vormden de basis voor een geslaagde dag, zaterdag 17 september. Heemkundekring Weerderheem werkte twee objecten af in België, te weten Landcommanderij Alden Biesen te Bilzen en stadscentrum Maaseik.

alden biesenHet reisverloop was de gehele dag vlekkeloos, in tegenstelling tot de enigszins stroeve fouragering. De twee te bezoeken cultuurhistorische plekken maakten een indruk die boven verwachting was. Natuurlijk zijn zowel de kasteelgebouwen te Bilzen als de oude kern van Maaseik op zich een uitgebreid bezoek waard.

De historische en culturele waarden worden nog duidelijker wanneer zo'n visite onder begeesterende en deskundige leiding plaatsvindt. Dat droop er op beide plekken af. Niet zo vreemd: men had voor Weerderheem de ter plaatse beste gidsen opgeroepen.

Alden Biesen
De man die, samen met anderen, de meest uitgebreide studie heeft gemaakt van Alden Biesen in al zijn facetten, Guido Daniëls, begeleidde de ene groep. Deze Guido Daniëls schreef in 1999 het meest uitgebreide verhaal over het kasteel in De Landcommanderij Alden Biezen, een historische en eigentijdse gids (Openbaar Kunstbezit Vlaanderen), en is de vraagbaak en informatiespil voor alles wat in de verste verte maar met de Duitse Orde te maken heeft. Hij kon dus 'geen verkeerd woord' laten vallen.

Zijn collega deed dat evenmin. Rudi Boelen, die de andere Weerderheemgroep gidste, is pedagoog en als docent verbonden aan de KLHim (Katholieke Hogeschool Limburg), waar hij o.a. meewerkt aan de internationalisering. De recentelijke ontwikkeling (laatste veertig jaar) van Alden Biesen maakte hij van zeer nabij mee. Navertellen wat zij ons meegaven is ondoenlijk. Hun verhalen liepen uiteen van informatie over de tuinen, de parochiekerk, de paardenstal tot aan de kamers van het kasteel. Veel informatie, prettig overgedragen.

Maaseik
Als je denkt dat het bezoek aan Maaseik dan mogelijk in de schaduw zou komen staan, dan heb je het mis. In de eerste plaats stond daar de fine fleur der stadsgidsen voor ons klaar en daarenboven straalde de stad vriendelijkheid en gezelligheid uit die speciaal voor ons leek.

maaseikMariet Maessen en Katleen Jacobs hadden zich goed voorbereid; gaven zelfs een pluim aan onze Weerderheemwebsite. Ze hadden een selectie gemaakt aan gebouwen, standbeelden en straatbeelden die voor ons gezelschap in een uur te belopen en te bevatten was. Voortreffelijke inschatting.

Ieder op eigen wijze, Mariet met anecdotes in sappig dialect, Katleen graag manoeuvrerend in breder historisch perspectief gingen onze twee groepen door de stad. Maar steeds met sterke promotie voor het 'gezellige' Maaseik. Daar droegen de Maaseiker Knapkoekers met hun knapkoekuitdeling aan bij; zij waren niet 'kaal' of 'lui' noch 'hovaardig' maar wel 'lekker' (om te verwijzen naar het 'Maaseiker volk'-standbeeld).

Ook hier is de weergave van wat 'we allemaal gezien hebben' onbegonnen werk. Daarom beperking tot de uitnodiging van de gidsen over wanneer we terug moeten keren in Maaseik.

In 2014 wordt zeer uitgebreid gevierd (met een grote tentoonstelling) dat het standbeeld van de gebr. Van Eyk 150 jaar geleden werd opgericht. In 2022 worden de reliekschrijnen van de heiligen Harlindus en Relindus (St-Catharinakerk) uit de schatkamer gehaald, afgestoft en in processie naar de kerk van Aldeneik gedragen. Dit gebeurt eens in de 25 jaar, de laatste keer was 1997. Dus: tot dan!

De foto's van deze heemreis zijn te vinden in het fotoalbum.