Nieuw boek over Valkenswaard

boek valkenswaard veranderd

De aanleiding om een nieuwe boekuitgave het licht te laten zien is niet vreemd. Heemkundekring Weerderheem  heeft de gewoonte om elke vijf jaar iets waardevols aan de gemeenschap te presenteren. Dus ook nu de vereniging in oktober zestig jaar bestaat staat is dat het geval.

Het wordt een boekuitgave met als titel: 'Valkenswaard veranderd' met als subtitel 'van 1952 tot 2012', met verhalen over Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard. 

Geschiedschrijving

Aan de titel geeft aan dat de inhoud over de laatste zestig jaar van Valkenswaard gaat. Dat is anders dan de uitgaven die in de laatste jaren met een zekere regelmaat over Valkenswaard verschijnen. Meestal over een specifiek item, met een historische fotoverzameling, met persoonlijk ondernomen activiteit of een uitgave in de literaire artistieke sfeer.

In 'Valkenswaard veranderd' wordt echt een historisch overzicht gegeven van gegevens na de laatste wereldoorlog.

Saai? Integendeel! Het is wel een feitelijk correcte weergave en er worden echt een serie voetnoten gegeven ten bewijs van het beweerde en er is nauwelijks afwijking van het onderwerp. Maar, er is ingestoken op een aantrekkelijke werkwijze en de inhoud is subliem verpakt in een prachtige uitgave met veel foto's.

Zeven auteurs namen elk een onderwerp voor hun rekening. In onderlinge afstemming produceerden ze eigenlijk integraal een verhaal dat geheel in hun eigen stijl behield.

Bekende auteurs

Heemkundekring Weerderheem heeft een groep bekende Valkenswaardse schrijvers warm weten te krijgen voor een onderdeel van 'Valkenswaard veranderd'.

Wie informatie nodig heeft over de industrie in Valkenswaard weet dat hij terecht kan bij Henk van Mierlo. Zijn historische kennis lag aanvankelijk specifiek bij de geschiedenis van de sigarenindustrie. Hij verbreedde zijn navorsingen en is inmiddels kenner van alles wat in Valkenswaard maar met de industriële sector te maken heeft.

Dat Joke Peels-Mollen een van de stammoeders van het Valkenswaards heem is en bovendien expert genoemd mag worden van het lokale dialect is bekend. Ze weet ontzettend veel, heeft alle ontwikkelingen van het dorp meegemaakt en weet er heerlijk over te vertellen. In het boek neemt ze de gezondheidsontwikkeling voor haar rekening.

Als we in het weekend een blik in de kerken werpen, zien we een geringe vergrijsde groep gelovigen. Om aandacht te geven aan de feitelijkheden met betrekking tot de religie is, nu het nog kan, eigenlijk een noodzaak. Dat gebeurt dus in dit boek. Willem Dings gaf eerder blijk van zijn schrijfkunst en het onderwerp is een kolfje naar zijn hand.

Dit laatste geldt ook voor het verhaal over de agrarische sector. Wie kan dat beter vertellen dan iemand die alle ontwikkelingen aan den lijve heeft ondervonden. Hiervoor heeft zich zelfs een duo ingezet. In aanvulling op elkaar leveren ze alle veranderingen over de hele breedte van de landbouwsector.
Jasper van Ansem en Bert van Meijl vormen een deskundig tweespan.

Bij heempublicaties komt men onontkoombaar artikelen van Joop van Appeldorn tegen. Hij verzamelt, onderzoekt en beschrijft alles wat maar binnen zijn handbereik komt. Ieder weet, hij is ook verslaafd aan historisch fotomateriaal. Voor 'Valkenswaard veranderd' boog hij zich over de politieke en planologisch ontwikkeling.

Dan hebben we twee onderwerpen die niet mogen ontbreken omdat ze Valkenswaard identiteit geven: het verenigingsleven en de horeca.
Christ van den Besselaar schreef eerder jubileumboeken voor verenigingen. Hij heeft zich nu ingezet om overzichtelijk de algemene lijn van het verenigingsleven in beeld te brengen. Daar is hij cum laude voor geslaagd. Het staat zwart op wit dat Valkenswaard een rijk verenigingsleven heeft.

Dat geldt eveneens voor Jan Snellen. Naast zijn huidige professie uiteraard zeer bekend in en met de plaatselijk horeca. Met zijn scherpe pennetje waagt hij nu en dan een columnetje of ingezonden brief in de lokale pers, maar nu heeft hij alle remmen losgegooid en geeft een smakelijke story over wat er allemaal in het horecaleven plaatsvond en vindt. Dat alleen al zou de aanschaf van 'Valkenswaard veranderd' rechtvaardigen.

De keuze van het aantal onderwerpen is uiteraard beperkt. Heemkundekring Weerderheem meent toch dat hiermee het kenmerkende van Valkenswaard zeer verantwoord is opgeschreven.