Het was 24 oktober precies zestig jaar geleden dat heemkundekring Weerderheem werd opgericht. Op de avond voor deze datum kwamen de leden van de Valkenswaardse vereniging bijeen om dit feestelijk te onderstrepen. Dat is uitstekend gelukt.

jubileumboek aanbiedingEr moest wel gewoekerd worden met de ruimte, maar met wat passen en meten was er net voldoende plaats voor iedereen in de foyer van Carolus in de Oranje Nassaustraat.

Voorzitter Henk Wessels nam de gelegenheid te baat om nog eens duidelijk te maken dat de vereniging perfect past in het huidige plaatje van de samenleving.

'De doelstelling en de uitgangspunten die oorspronkelijk werden vastgesteld zouden nu gegarandeerd weer op dezelfde wijze opgeschreven worden,' aldus de Weerderheemvoorzitter.

Ten bewijze daarvan nam hij het aanwezige gezelschap puntsgewijs mee door deze 'basisgegevens' van de heemkundekring. En waarachtig, hij maakte het aantoonbaar waar. Gelukkig kon men eenzelfde bewering ook horen van een buitenstaander in deze, van burgemeester Anton Ederveen. Valkenswaards eerste burger voegde er uiteraard de van harte gemeende felicitatie aan toe.

Plaquette en Boek
Een belangrijk moment van de feestavond was de presentatie en aanbieding van de speciale jubileumuitgave van Weerderheem. Het boek 'Valkenswaard veranderd, van 1952 tot 2012' werd in de spotlight gezet. Met de aanbieding van het eerste exemplaar aan de burgemeester en een toast van de aanwezigen werden zowel het diamanten bestaan van de heemkundekring als de uitgave van dit nieuwe boek bevestigd.

jubileum plaquetteHet bestuur van Brabants Heem, de koepel waaronder de Brabantse heemverenigingen verenigd zijn, kwam in de personen van de voorzitter, burgemeester Henk Hellegers van Uden, en regiovoorzitter Michiel Govers met een mooie plaquette aanzetten. Een leuke herinnering die een ereplekje op de heemkamer in Carolus krijgt. Het verhaal van Henk Hellegers was minstens even interessant. Hij haalde een aantal tekstpassages over Valkenswaard aan uit het verre verleden, die het predikaat kostelijk en soms hilarisch verdienden.

Verspreiding jubileumboek
De auteurs, met uitzondering van de onlangs overleden Jan Snellen, werden door Henk Wessels in het zonnetje gezet. Zij ontvingen nu de definitieve versie van het boek, dat voor hen tot dan toe alleen had bestaan uit stapels papier en/of een digitale verschijningsvorm. Vervolgens konden de aanwezigen hun bestelde boek afhalen en zich verdiepen in verhalen en foto's. Het slot van de avond werd verzorgd door Christ van den Besselaar. Hij gaf als coördinator van het tot standkomen van de jubileumuitgave een chronologisch overzicht van zijn ervaringen.

Een fotoreportage van deze avond vindt u in het fotoalbum.