plaquettevictoriebrugBij de herdenking van de bevrijding ter beëindiging van Wereld Oorlog II, die in Valkenswaard afgelopen maandag plaatsvond is de herdenkingsplaquette bij de Victoriebrug over de Dommel opnieuw aangebracht.

Op 17 september is herdacht dat in 1944 Valkenswaard bevrijd werd van de Duitse overheersing.

De schermutselingen die een week eerder in het grensgebied hadden plaatsgevonden, had de Valkenswaardse inwoners hoop gegeven dat de bevrijding aanstaande was. Publicaties daarover treft men bij heemkundekring Weerderheem.

Op de zeventiende startte het Engelse leger vanuit het Belgische Lommel (Joe's Bridge) het grond-offensiefgedeelte 'Garden' van Market-Garden. De brug over de Dommel aan de Luikerweg is een der eerste belangrijke objecten om veilig te stellen. Dat lukte, zij het dat de Waffengruppe Walther vanuit het naastgelegen bosgebied dat niet zonder slag of stoot liet gebeuren.

Er werd nog een tijdelijke noodbrug aan de westzijde naast de bestaande stenen brug geplaatst. De grondtroepen bevrijdden dezelfde dag Valkenswaard. Met moeite lukte het de volgende namiddag, de achttiende, tot in Eindhoven door te stoten. Daar moest contact gelegd worden met de manschappen die (voor het luchtoperatiegedeelte Market) boven Eindhoven gedropt waren, de 101 US Airborne Division, met name het 321 Glider Field Artillery Battalion. Het eerste gedeelte van Market-Garden was daarmee een feit.

Een en ander heeft naast de 'never-ending' waardering voor de soldaten, markante herinneringsplekken opgeleverd. Voor Valkenswaard is dat het militair kerkhof en de brug.

victoriebrugSociëteit Eensgezindheid droeg zestig jaar geleden bij aan een plaquette, die tegen het muurtje van de Victoriebrug werd geplaatst. Vele jaren geleden is het bord verdwenen.

Voor de sociëteit was het een wens en is het een eer, dat opnieuw bijgedragen kon worden aan deze nieuwe poging om de brug uit piëteit en historisch belang te markeren. Met hulp van heemkundekring Weerderheem kon de gemeente (Wil Coolen) het ontwerp vaststellen.

Maandag lichtten Michiel Mostermans (Sociëteit Eensgezindheid) en wethouder Mart Wijnen ter plekke hun motivatie toe, waarna met de burgemeester Anton Ederveen tot onthulling kon worden overgegaan.