Op dinsdag 16 oktober kwam men in de foyer van Carolus stoelen tekort. Vele heemleden en genodigden waren op de lustrumviering afeersteboekgekomen. Voor de koffie met vlaai? Nee!

Het gloednieuwe boek 'Zôô gezeed, zôô geschreve' van werkgroep Tongval lag klaar en zou worden gepresenteerd.

Voorzitter Henk Wessels sprak glimmend van genoegen een sprankelende feestspeech uit. Daardoor ervoeren de aanwezigen zeer bewust de bereikte mijlpalen: vijfenvijftig jaar Weerderheem én de uitgave van het waardevolle boek.

Na een korte schets van de ontwikkelingsgeschiedenis van werkgroep Tongval door Joke Peels-Mollen sprak streektaalfunctionaris van Noord-Brabant, Jos Swanenberg, over het dialect in onze provincie.
Een onderhoudend en helder betoog.

auteursIn de daaropvolgende pauze konden de vóórintekenaars hun boek afhalen. Als bijzondere geste signeerden de schrijvers hun boek.

Na de pauze nam werkgroep Tongval het voortouw, met als opening een onberispelijk sjiek geklede Jan Driesen. Ze lazen beurtelings voor 'uit eigen werk': Mientje Kwinten-Evers, Joke Peels-Mollen, Charles Fonteijn en Jan Driesen. Jos Swanenberg droeg hierin zijn steentje bij met 'dialect van elders'.

Een zeer toepasselijk optreden, ter afwisseling, werd verzorgd door trio Jacques Marsmans. Luisterliedjes, chronologisch in tijd gezet, over Valkenswaard en haar inwoners werden over het muisstille auditorium uitgestrooid. De aanwezigen waren enthousiast!

Werkgroep Tongval kwam ten slotte weer met verhalen 'op het podium'. Na 'Fokkie', een 'dog-story' waarmee Mientje Kwinten de zaal plat kreeg, kon iets na half elf het informele gedeelte van de lustrumviering afgesloten worden. Voldaan -en met boek- gingen de heemleden na dit waardige en grandiose lustrumfeest naar huis.