Dinsdag 18 maart hield Heemkundekring Weerderheem uit Valkenswaard de jaarlijkse ledenavond. Enerzijds stond daarbij kalenderjaar 2007 in de belangstelling. Geconstateerd werd dat de werkgroepen binnen de vereniging goed werk leverden, waarbij werkgroep Tongval aan het einde van het jaar bij de lustrumviering (55 jaar) voor de apotheose zorgde met een boek over de lokale dialecten: Zôô gezeed, zôô geschreve.

Anderzijds werd vooruitgekeken aan de hand van het meerjarenplan 2006-2010. Enkele activiteiten zijn reeds afgewikkeld, de meeste werden in gang gezet. De ontwikkelingen daarvan zien er positief uit. Voor 2008 wordt er daarom voortgeborduurd op de in werking gezette acties.

Overigens zijn er ook nieuwe ontwikkelingen. Valkenswaardse inwoners en verenigingen leverden in 2007 heel wat nieuw interessant historisch en cultureel erwinmateriaal aan. Dat men de heemkundekring weet te vinden, stemt tot voldoening. Met dank aan de attente Valkenswaardse inwoners!

Aan dat nieuwe materiaal moet gewerkt worden: uitzoeken, rubriceren, beschrijven en inventariseren. Bovendien start een nieuwe werkgroep, onder de naam 'archeologie', haar werkzaamheden.

Er waren bestuurswijzigingen.

Bestuurslid Erwin van Oorschot ambieert een nieuwe werkkring op Curacao en verhuist binnenkort met zijn gezin daarheen; een heuse uitdaging. Erwin zette zich vanaf midden jaren negentig in voor Weerderheem. Technische- en electronica-deskundigheid vliedt met hem uit het bestuur.

leoLeo Wijnen kan zijn werk in Volkel niet meer combineren met een bestuursfunctie. Hij heeft zorggedragen voor de maandelijkse heemavonden en –reis en zette zich in bij de commissie van goede diensten om de vereniging weer stevig op de rails te zetten. Dat is mede dank zij zijn inspanning gelukt.

Als nieuw lid voor het bestuur werd gekozen voor Jeanne van Bree-Meurkens. Ze liep al enige tijd mee om ervaring op te doen. Met haar is het bestuur weer op sterkte voor de komende periode.

De samenstelling van het bestuur van Heemkundekring Weerderheem is nu als volgt: Henk Wessels (vz), Sjef Tooten (secr), Els Verbeek-Dielis (pennm), Loet Visschers (vicevz) en Jeanne van Bree-Meurkens.

Op de foto´s bedankt penningmeester Els de vertrekkende Leo en Erwin.