Het heem is een echte vraagbaak voor veel mensen die met uiteenlopende onderwerpen komen die te maken hebben met Valkenswaard. Via het internet, in de mailbox dus, komen de meeste verzoeken voor Weerderheem binnen. Op een twee à drietal per dag kan men wel rekenen.

kma1Gelukkig hebben we deskundigen naar wie de vraagmail wordt doorgestuurd. Vaak is al een eenvoudig antwoord  afdoende.  Maar soms wordt het  'heisa'. Onlangs bv. een vraag vanuit Engeland. Of er tijdens de bevrijdingsherdenking in september a.s. iemand deze Engelsman de 'bevrijdingsroute' wil wijzen met de plekken die er indertijd toe gedaan hebben; en of er een stel mensen, die het hebben meegemaakt,  klaar kunnen staan voor een interview. We doen ons best . . .

Kort geleden ook een verzoek van de KMA Helmond. Militairen vandaar hebben de opdracht gekregen om een presentatie te verzorgen van de bevrijdingsroute (van Joe's Bridge tot Valkenswaard). Zij moeten dat voor collega's en hun superieuren 'in het veld' verzorgen. Er volgt een afspraak op de heemkamer om de nodige info (en beeldmateriaal) te verzamelen. Dan hebben we gelukkig iemand aan wie dat wel is toevertrouwd, een van de eigen deskundigen.

kma2De militairen zijn vervolgens een middagje geweest en keerden tevreden naar huis. We mochten, bij uitzondering, bij de presentatie zijn. 'Onze man' had daar wel oren naar. Hij is naar de presentatie op de Militaire Begraafplaats geweest. Ze hielden er, zegt hij, twee presentaties. Eén over de beschieting van de negen tanks op de Luikerweg en de vuurwals daarvoor.

De tweede over  de beschieting op Valkenswaard, op de sigarenfabrieken, met de gevolgen.  En ook nog over de geschiedenis van het Militaire Begraafplaats. De superieuren stelden verschillende vragen, met name over de huidige tijd: gebeuren die beschietingen nog, waar, en hoe. Zo kwam het gesprek op militair Marco Kroon, die zijn Willemsorde verdiende door een bombardement uit te laten voeren over zijn eigen groep heen.

Ze waren vooraf bij Joe's Bridge geweest en gingen nog naar de Markt in Valkenswaard, aldus onze deskundige, die als dank een kleinood kreeg in de vorm van een beker met een wapen erop.