Dat de VVV een stralend Valkenswaards lichtpuntje is, met de vestiging aan de Markt, werd vorige vrijdag 28 februari, bewezen. Heemkundekring Weerderheem presenteerde er deel 2 van de lokale tijdschriftenreeks 'Het leven in Valkenswaard'. Dit tweede exemplaar belicht een stuk Valkeleveninvalkenswaard deel2nswaardse geschiedenis met als uitgangspunt: de Markt. Voor de presentatie van 'Zomaar een plekje aan de Markt' is geen betere lokaliteit te bedenken dan de nieuwe, voortreffelijk ingerichte, VVV.

In de gezellig volle VVV-ruimte hield Joop van Appeldorn een inleiding op 'Zomaar een plekje aan de Markt'. Hij is de auteur van dit deel en heeft de geschiedenis van de Markt vanaf het midden van de negentiende eeuw op 56 pagina's beschreven.

De kern van het verhaal gaat over de omslag die in Valkenswaard plaatsvond aangaande de economie. Het inkomen van de inwoners kwam eerst uit de valkerij en alles wat ermee samenhing, De eerste generaties van de negentiende eeuw zorgden, noodgedwongen, voor de omschakeling naar een ander middel van bestaan: de sigarenindustrie. De hoofdrolspelers daarin waren voornamelijk te vinden in de huizen rondom de Markt in Valkenswaard.

Wie en waar? Dat leest u in dit tijdschrift (van uitgeverij Optima i.s.m. Weerderheem).
Namens alle aanwezige VVV-betrokkenen nam voorzitter Peter Moezelaar (rechts op de foto met Joop van Appeldoorn links) het eerste exemplaar in ontvangst.

'Zomaar een plekje aan de Markt' is voor € 4,95 te koop bij boekhandel Priem, de VVV, De Toverbal (Dommelen) en bij de verzorgingshuizen. De verkoop van deel 1 'Van sigarenmakers tot forensen' liep als een trein. Het is bijgedrukt en nog beperkt verkrijgbaar.