Op donderdag 11 december vond op de Universiteit van Tilburg de promotie plaats van heemlid Henk van Mierlo.
Hij promoveerde op een belangrijk onderdeel van het erfgoed van Valkenswaard: de sigarenmakerij.

henkvanmierlo"Vanaf de jaren 1860 maakte Noord-Brabant een langdurig proces van industrialisatie door dat de samenleving ingrijpend zou veranderen. In Valkenswaard kwam vanaf 1865 één allesoverheersende bedrijfstak tot ontwikkeling: de sigarenindustrie, die rond 1900 aan het merendeel van de beroepsbevolking emplooi bood. Henk van Mierlo onderzocht hoe zich in Valkenswaard tussen 1850 en 1920 de economische transitie naar een kapitalistische economie voltrok en wat daarvan de gevolgen waren. De strategie van de fabrikanten om vooral thuiswonende kinderen uit de kleine boerenstand te rekruteren bleek zeer effectief en zorgde voor lage lonen en een continu aanbod van nieuwe arbeidskrachten."

Van wege zijn uitstekend geschreven proefschrift dat hij bovendien met verve verdedigde mag Van Mierlo voortaan de doctorstitel voeren.

De promotor (studiebegeleider) aan de Universiteit van Tilburg was professor-doctor Arnoud-Jan Bijsterveld (Waalre 1962). Bijsterveld, bijzonder hoogleraar van de leerstoel 'Cultuur in Brabant', is als streekgenoot en cultuurhistoricus bij velen bekend. Bij de promotie stak hij de loftrompet over de inzet en het uitstekende resultaat van Henk van Mierlo. Ook tijdens de ondervraging door een drietal strenge ter zake deskundige professoren uit den lande bleek dat ook zij grote waardering hadden voor het proefschrift. Bij hun ondervraging kwam Van Mierlo geen moment in de problemen.

Het eerste exemplaar van het boek werd de volgende dag overhandigd aan de burgemeester. Dat gebeurde bij Kantoorboekhandel Priem. Belangstellenden kwamen daar het bestelde boek ophalen, o.a. veel medeheemleden van Henk van Mierlo bij de heemkundekring Weerderheem. Burgemeester Anton Ederveen gaf er nog maar eens blijk van, geïnteresseerd te zijn in de lokale geschiedenis; en kwam ook nu met rake opmerkingen.

Het boek is te koop bij Boekhandel Priem, kosten € 39.00.