De vereniging draagt de naam 'Heemkundekring Weerderheem' en is gevestigd in Valkenswaard.
De vereniging is opgericht op 24 oktober 1952 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 40239708.

De missie van de Heemkundekring Weerderheem is als volgt te omschrijven:

Het beheer van documenten in analoge en in digitale vorm, en de overdracht van kennis op het gebied van het culturele erfgoed in brede zin.
Zij stelt deze ter beschikking, breidt die uit ten behoeve van de leden van de vereniging en  de inwoners van Valkenswaard.

weerderheem

 Anders gezegd:

  • Het in brede kring belangstelling wekken voor plaats en streek
  • Het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren, zoals onder meer de plaatselijke geschiedenis, volksleven, landschap en milieu, en die onderzoeken studies vast te leggen
  • Het verlenen van medewerking aan en het veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen (archeologie, dialect, genealogie, kadaster e.d.), onroerende en roerende goederen, zaken en/of voorwerpen, alles in de meest uitgebreide zin.

Activiteiten

De activiteiten die de vereniging ontwikkelt zijn gebaseerd op de doelstelling van Weerderheem. 

De activiteiten worden aangestuurd door het bestuur, de werkgroepen en in sommige gevallen door individuele leden.
Het bestuur heeft daarnaast uiteraard zorg voor de instandhouding en ontwikkeling van de vereniging.

Van welke aard zijn de activiteiten?

Er zijn op de eerste plaats de steeds terugkerende 'ledenactiviteiten'. Daaronder vallen o.a. lezingen, openstelling heemkamer en de heemreis.
De vereniging timmert aan de weg middels publicatie-activiteiten. Zo verschijnt maandelijks een infobulletin, de Heeminfo.
Er ligt elk kwartaal een thema-uitgave, 't Periodiekske genaamd, gereed. Er wordt telkens opnieuw aan een boekuitgave gewerkt.
In het Valkenswaards Weekblad verschijnt wekelijks een foto in de rubriek Valkenswaardevol.
Regelmatig zijn in deze krant ook uitgebreidere artikelen te vinden van de heemkundekring.
Als er maatschappelijk relevante zaken zijn m.b.t. de cultuur-historie, dan wordt daar actueel input aan gegeven (bv. gebouwen of dorpsgezichten die door het lokaal bestuur worden overgeleverd ter 'wijziging bestemming').