weerderheemDe vereniging draagt de naam 'Heemkundekring Weerderheem' en is gevestigd in Valkenswaard.
De vereniging is opgericht op 24 oktober 1952 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 40239708.

De missie van de Heemkundekring Weerderheem is als volgt te omschrijven:

Het beheer van documenten in analoge en in digitale vorm, en de overdracht van kennis op het gebied van het culturele erfgoed in brede zin.
Zij stelt deze ter beschikking, breidt die uit ten behoeve van de leden van de vereniging en  de inwoners van Valkenswaard.

Anders gezegd:

  • Het in brede kring belangstelling wekken voor plaats en streek
  • Het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren, zoals onder meer de plaatselijke geschiedenis, volksleven, landschap en milieu, en die onderzoeken studies vast te leggen
  • Het verlenen van medewerking aan en het veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende goederen, zaken en/of voorwerpen, alles in de meest uitgebreide zin.