ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling

Heemkundekring Weerderheem heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) sinds 1 januari 2014. 
Dit wil zeggen dat giften ten laste van uw fiscale winst gebracht kunnen en mogen worden.

Verenigingsgegevens

Men heeft verenigingsgegevens nodig die bij de aangifte vermeld moeten worden. Hieronder staan ze op eenvoudige wijze weergegeven:

anbi

Naam Heemkundekring Weerderheem Valkenswaard
kortweg 'Weerderheem'
Registr.nummers   KVK-Eindhoven 40239708 
RSIN 816500733
Bankreknr. NL82 RABO 0108 2103 24 tnv pennm Weerderheem
Adres Oranje Nassaustraat 8f, 5554 AG Valkenswaard
Tel. heemkamer 040 2015055
secretaris    040 2016669
voorzitter     040 2014310
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website www.weerderheemvalkenswaard.nl

 

Doel Weerderheem

Het in brede kring belangstelling wekken voor plaats en streek.
Het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren, zoals onder meer de plaatselijke geschiedenis, volksleven, landschap en milieu, en die onderzoeken studies vast te leggen.
Het verlenen van medewerking aan en het veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende goederen, zaken en/of voorwerpen, alles in de meest uitgebreide zin.

Beleidsplan 2015-2018

De plaats van heemkundekring Weerderheem in de Valkenswaardse samenleving nog sterker benadrukken en toegankelijker maken. Technologische vernieuwing wordt toegepast.
Het ledental groeit licht tot 2019.
Inzet is een uitbreiding van het ledental. Het bestuur richt zich daarbij op verjonging van de leden.
De publiciteit neemt verder toe in de lokale media.
De publiciteit is gericht op de Valkenswaardse bevolking en met name op de jonge mens door de wijze van indeling, volledigheid en aantrekkelijkheid van haar website.
De senioren van hkk Weerderheem dragen de kennis over op anderen en met name op de jonge mensen in Valkenswaard.
Het aantal 'actieve leden' neemt toe van ca. 35 in 2014 tot ca. 50 in 2019.
Actieve leden werken in werkgroepen, het bestuur of anderszins.
Door het opzetten van nieuwe werkgroepen en het uitbreiden van bestaande wordt het aantal actieve leden uitgebreid.
Het aantal activiteiten van de vereniging zal eerder toenemen dan afnemen. Bestaande werkgroepen, maandelijkse heemavonden en de jaarlijkse heemreis worden gehandhaafd.
Bij ieder lustrum wordt gezorgd voor een bijzondere uitgave of activiteit.
hkk Weerderheem is en dient een financieel gezonde vereniging te blijven.
De vereniging heeft jaarlijks een positief saldo en zorgt voor een klein vermogen om onvoorziene investeringen te kunnen doen.
Het bestuur staat voor enthousiasme en respect ten aanzien van ervaring, leeftijd en het soort activiteit.
Nieuwe leden worden officieel verwelkomd en ingewijd in het werk van de vereniging.

Bestuur dd. 2015

voorzitter Henk Wessels
secretaris Sjef Tooten
penningmeester Els Verbeek-Dielis
vice-voorzitter Loet Visschers
bestuurslid Jeanne van Bree-Meurkens
bestuurslid Erwin van Oorschot

 

Vergoedingen

Alle werk geschiedt op vrijwillige basis; er is geen beloningsbeleid.

Geleverd werk

Hiervoor raadpleegt men het jaarverslag van het laatste jaar.

Financiële verantwoording

De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting.
Hiervoor raadpleegt men eveneens het laatst opgestelde jaarverslag.

 

Ter info over ANBI

De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is voor behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking/status.
Zo moet een goed doel o.a. haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren op een internetadres of via een publicatieportaal ter beschikking stellen aan het publiek. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van een goed doel.

Voor Weerderheem geldt de Culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.
Donateurs van culturele ANBI’s hebben dan een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer) vervangt het fiscaal nummer van de Belastingdienst voor niet-natuurlijke personen. De Kamer van Koophandel geeft het RSIN uit en neemt het op in het Handelsregister, naast het KvK-nummer. De Belastingdienst gebruikt het om andere nummers samen te stellen, zoals het btw-nummer en het Loonheffingsnummer. Het RSIN is van toepassing op rechtspersonen zoals BV, NV, verenigingen, stichtingen en coöperaties, maar ook op samenwerkingsverbanden zoals maatschap, VOF en commanditaire vennootschap.