De eerste stappen van de Werkgroep Kadaster resulteerden in 1997 in de papieren uitgave van 'de kadastrale atlas van de gemeente Valkenswaard: Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard anno 1832’.

Bij het raadplegen van deze kadastrale atlas wordt de lezer via de meer algemene gegevens geleid naar specifieke beschrijving van de verschillende percelen uit de kadastrale bronnen. Het geheel wordt afgerond met een sociaal-economische analyse. Deze atlas verscheen in een beperkte oplage van 250 genummerde exemplaren.

Kadastrale gegevens digitaal

De huidige werkgroep heeft deze kadastrale atlas een subliem vervolg gegeven door alle kadastrale gegevens vanaf 1832 tot 2010 te digitaliseren.

In 2017 werd deze omvangrijke historische kadaster-database opgeleverd waarmee elke bewoner van de gemeente Valkenswaard de kadastrale geschiedenis van zijn/haar perceel kan terugzien op de heemkamer. Het unieke aan deze database is onder andere dat zowel de zogenaamde veldwerken als de hulpkaarten er deel van uitmaken.

De werkgroep is bereid om het verleden van lokale percelen in beeld te brengen; ze maakt op aanvraag historische beschrijvingen van ‘gevraagde percelen’. Deze beschrijving wordt op A3-formaat afgedrukt en kan voor de belangstellende 'aanvrager' van betreffende perceelsinformatie ingelijst worden.

Workshops

Daarnaast verzorgt de werkgroep bij voldoende belangstelling onder deskundige begeleiding workshops waarbij, naast uitleg over de kadasteradministratie, uitgebreid aandacht wordt besteed aan het werken met, én gebruik maken van, de aanwezige kadastergegevens. Je kunt dit werk vergelijken met genealogie ofwel stamboomonderzoek. Het verschil is dat het bij het kadaster niet gaat over personen, maar over onroerend goed.